สมุนไพรจันทน์ชะมด

สมุนไพรจันทน์ชะมด

มันชะมดหรือจันทร์พม่า

มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Mansonia gagel J.R.Drumm
จัดอยู่ในวงศ์ sterculiaceae

เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ สูง๑๐-๒๐เมตร ลำต้นเปลา ตรง เปลือกสีเทาอมชมพูเรียบ เรือนยอดเป็นพุ่มตรง ค่อนข้างโปร่งใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันรูป รีแกม รูปขอบขนานถึงรูปรีแกม รูปไข่กลับกว้าง๓-๖เซนติเมตร ยาว๘-๑๔ เซนติเมตร โคนใบตัดหรือหยักเว้าเล็กน้อย เบี้ยว เล็กน้อย ก้านใบยาว ๕-๑๐ มิลลิเมตร ดอกมีขนาดเล็กสีขาวออกรวมกันเป็นช่อ ที่ปลายกิ่งหรือตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อยาวราว ๑๕ เซนติเมตรกลีบดอกมี ๕ กลีบ ไม่ติดกัน เกสรเพศผู้ มี 10 อัน เป็นเกสรเพศผู้เป็นหมัน 5อันรังไข่มี 5 พูไม่ติดกันและแต่ละพูมี 1 ช่อง ผลเป็นผลแห้ง มักติดกันเป็นคู่ๆ แต่ละผลมีปีกรูปสามเหลี่ยม ที่ปลายผล ๑ปี ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ผลแก่จัดระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคม

ต้นจันทน์ชะมด กระพี้สีขาวแก่นสีน้ำตาลเข้ม เสี้ยนตรง เนื้อละเอียดแข็ง ไสกบตกแต่งง่ายไม้ที่ตายเองมีกลิ่นหอมเหมือนชะมดใช้ทำหีบและตู้ใส่เสื้อผ้าในทางยาใช้เนื้อไม้เข้ายาแก้ไข้แก้โลหิตและดีพิการแก้กระหายน้ำและอ่อนเพลีย  น้ำมันระเหยง่ายที่กลั่นได้จากเนื้อไม้ใช้ปรุงเครื่องหอมและใช้ทำน้ำหอมเข้า ยาบำรุงหัวใจ

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,panvasa.com,สมุนไพร