สมุนไพรบานไม่รู้โรย

สมุนไพรบานไม่รู้โรย

บานไม่รู้โรย (Gomphrena globosa Linn.)
บางถิ่นเรียก บานไม่รู้โรย (ภาคกลาง) กะล่อม ตะล่อม (ภาคเหนือ) ดอกสามเดือน (ภาคใต้)

เป็นไม้ล้มลุก สูง 15-60 ซม. ลำต้นตั้งตรง หรือ โคนต้นอาจจะเอนราบกับดิน และเกิดรากตามข้อ ลำต้นมักจะมีสีแดง กิ่งอ่อน ๆ มีขนอยู่ทั่วไป. ใบ ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ รูปใบยาว ปลายใบมน โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ หรือ เป็นคลื่นเล็กน้อย ตัวใบมีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ใบกว้าง 2-6 ซม. ยาว 5-15 ซม. ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. แต่ใบคู่ยอดที่ติดกับดอกจะไม่มีก้าน. ดอก ออกเป็นกระจุกกลม ๆ ประกอบด้วยดอกเล็ก ๆ มากมาย อยู่บนด้านช่อดอก ออกเดี่ยว ๆ หรือ บางครั้งก็ออกเป็นกลุ่ม 2-4 กระจุก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.75-2.25 ซม. มี 3 สี คือ ขาว ชมพู และม่วงแดงเข้ม. ผล รูปไข่ มีเปลือกบาง ขนาดเล็ก ยาวเพียง 2-5 มม.

นิเวศน์วิทยา  เป็นไม้ถิ่นเดิมของอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ปัจจุบันนิยมปลูกกันแพร่หลาย เป็นไม้ประดับ.

สรรพคุณ  แพทย์แผนโบราณของไทยใช้ชนิดดอกสีขาวเป็นยา ใช้ทั้งต้นและรากต้มเอาน้ำรับประทานแก้หนองใน กามโรค ขับปัสสาวะ นิ่ว และมุตกิด.

 

รุปภาพจาก:thaiarcheep.com,trgreen.co.th,สมุนไพร