น้ำมันหอม

น้ำมันหอม

น้ำมันหอมคือน้ำมันที่ได้จากส่วนต่างๆของพืชหรือสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการบีบ การกลั่น (ส่วนมากกลั่นด้วยไอน้ำ) การดูดซับกลิ่นด้วยไข  น้ำมันพวกนี้มีองค์ประกอบทางเคมีเป็นอนุพันธ์ของเทอร์ปีน (terpene) จำนวนมากชนิดส่วนใหญ่เป็นอนุพันธ์ที่มีจำนวนคาร์บอน ๑๐ คาร์บอน ที่เรียกเซสควิเตอร์ปีน(sesquiterpene) ทั้งชนิดขององค์ประกอบและปริมาณของอนุพันธ์ที่หลากหลายเหล่านี้ จะประกอบเข้ากันเป็นกลิ่นเฉพาะของน้ำมันหอมแต่ละชนิด ซึ่งส่วนมากมักมีกลิ่นหอม จึงเรียกว่า “น้ำมันหอม” บางตำราเรียก “น้ำมันหอมระเหย” เนื่องจากน้ำมันเหล่านี้ระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง  ต่างจากน้ำมันอีกประเภทหนึ่ง  ซึ่งอาจได้จากส่วนของพืชหือสัตว์เช่นกัน เรียก “น้ำมันไม่ระเหย” (fixed oil) น้ำมันประเภทหลังนี้ มีองค์ประกอบเคมีเป็นกรดไขมันหรืออนุพันธ์ของกรดไขมัน ซึ่งไม่ระเหยหรือระเหยได้ยากที่อุณหภูมิห้อง เช่น น้ำมันละหุ่ง น้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวหัวลิง  น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันงา อย่างไรก็ตามที่เรียกกันว่าน้ำมันหอมหรือน้ำมันหอมระเหยนั้นมีบางชนิดที่ไม่มีกลิ่นหอม บางตำราจึงเรียกเป็น “น้ำมันระเหยง่าย”เพื่อที่ให้ตรงกับที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า “volatile” หรือ “ethereal oil ” และเพื่อให้คล้องจองกับ “น้ำมันไม่ระเหย” ซึ่งเป็นน้ำมันคนละชนิดกัน ตัวอย่างน้ำมันหอมหรือน้ำมัน ระเหยง่าย ที่ได้จากพรรรณไม้ที่ปลูกได้ในประเทศไทย เช่นน้ำมันดอกมะลิ  น้ำมันดอกยี่สุ่น น้ำมันสะระแหน่ญี่ปุ่น น้ำมันโหรพา น้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันแฝกหอมเป็นต้น
การละลายครื่องยาบางชนิดที่บดเป็นผงละเอียดแล้วในน้ำร้อนหรือน้ำสุก
โดยทั่วไปมักใช้กับเครื่องยาที่ต้องการใช้ในปริมาณเพียงน้อยๆ เครื่องยาที่เข้มข้นมาก หรือมีราคาแพงมาก เช่น ญ่าฝรั่น อำพันทอง การบูร พิมเสนดีจระเข้  ดีหมี

รูปภาพจาก;herbgardenspa.com,.herbgardenspa.com