สมุนไพรหญ้าพันงูแดง

สมุนไพรหญ้าพันงูแดง

หญ้าพันงูแดง Cyathula prostrate (Linn.) Bl
บางถิ่นเรียก หญ้าพันงูแดง(ภาคกลาง) อั้งพวกโกย ฉั่วะผี (จีน)

เป็นไม้ล้มลุก ต้นสูง 30-50 ซม. ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมมน ๆ ตามข้อมักจะมีสีแดง มีขนอ่อน ๆ ปกคลุม. ใบ ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน โคนใบมน หรือ แหลม ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบและมีสีแดง ตัวใบสีเขียวและมีขนยาว ๆ ใบกว้าง 1.2-5 ซม. ยาว 2.3-9 ซม. ก้านใบยาว 0.2-0.7 ซม. ดอก ออกเป็นช่อที่ยอด และตรงง่ามใบที่อยู่ตอนบน ๆ ช่อดอกยาว 19-45 ซม. มีขนอ่อน ๆ หนาแน่น ประกอบด้วยดอกเป็นกระจุกเล็ก ๆ รวมกันอยู่หนาแน่นตอนปลายช่อ โคนช่อดอกมักจะเกิดเป็นกระจุกเล็ก ๆ ห่าง ๆ กัน ดอกสีเขียวอ่อน.

นิเวศน์วิทยา  พบขึ้นในที่ร่มทั่ว ๆ ไป และตามชายป่า

สรรพคุณ  แพทย์แผนโบราณของไทย ใช้ทั้งต้นเป็นยาขับปัสสาวะ และขับโลหิตเป็นประจำเดืนอ แก้เบื่อเมา ใบแก้เม็ดในคอ ดอกแก้เสมหะในทรวงอก และแก้นิ่ว ในอินเดียใช้ทั้งต้นเป็นยาภายนอกแก้โรคผิวหนัง ในมาเลเซียใช้เป็นยาทั้งภายในและภายนอก กล่าวคือ ทั้งต้นต้มกินแก้ไอ รากปรุงเป็นยาต้มแก้บิด และใช้ปิดพอกบริเวณที่คันเนื่องจากถูกตะขาบกัด ใช้ทารอบคอแก้ไอ และทาท้องเมื่อเป็นพยาธิ

 

รูปภาพจาก:flickr.com,blogspot.com,สมุนไพร