สมุนไพรยางน่องเถา

สมุนไพรยางน่องเถา 

ยางน่องเถา (Anodendron manubriatum Merr.)
บางถิ่นเรียกว่า เถายางน่อง (ตราด)

เป็นไม้เถา ขนาดใหญ่ ลำต้นเป็นร่อง ไม่มีขน มีน้ำยางมาก. ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3.5-6.5 ซม. ยาว 8-18 ซม. ปลายใบเป็นติ่ง ปลายติ่งมน โคนใบแหลม หรือ มน ขอบใบม้วนเพียงเล็กน้อย เส้นใบ 11-15 คู่ เห็นได้ชัด ก้านใบยาว 8-15 มม. ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ และที่ยอด ช่อยาว 8-16 ซม. แตกกิ่งทีละ 3 กิ่ง ใบประดับรูปไข่ ปลายแหลม เล็กมาก ดอกเล็ก สีขาว หรือ ขาวอมเหลือง กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ ปลายมน หรือแหลม ยาว 0.8 มม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปยาวแคบ ปลายมน ยาวประมาณ 3 มม. ด้านในมีขนสีขาว โคนติดกันเป็นท่อ ยาวประมาณ 2 มม. เกสรผู้ 5 อัน ติดอยู่ด้านในของท่อดอก ก้านเกสรสั้นมาก อับเรณูรูปไข่แกมรูปหอก ปลายแหลม โคนเว้าเป็นรูปลูกศร รังไข่ 2 ช่อง แยกจากกัน ท่อเกสรเมียเรียวเล็ก ปลายเกสรเมียรูปไข่. ผล แห้ง เป็นฝัก มีดอกละ 2 ฝัก ยาว 8-15 ซม. แก่จัดแตกเป็น 2 ซีก เมล็ดจำนวนน้อย.

นิเวศน์วิทยา  ขึ้นในป่าดงดิบ ป่าไผ่ และป่าละเมาะ มีทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนถึงภาคใต้.

สรรพคุณ  เมล็ด มี cardiac glycoside เป็นพิษ ใช้อาบหัวลูกศรยิงสัตว์  ราก ทำให้อาเจียน ขับเหงื่อ

 

รูปภาพจาก;samunpri.com,pantip.com,สมุนไพร