สมุนไพรฟันปลา

สมุนไพรฟันปลา

ฟันปลา Litsea umbellate Merr.
บางถิ่นเรียกว่า ฟันปลา สลด (ปราจีนบุรี) เมนตรือ (เขมร-จันทบุรี) สะเตื้อ (ตราด)

ไม้ต้น -> ขนาดเล็ก หรือไม้พุ่ม สูง 3-10 ม. ตามกิ่งก้านมีขนสีน้ำตาล
ใบ -> เดี่ยวออกเรียงสลับ หรือเรียงเวียนห่าง ๆ รูปรี หรือ มีขนาดค่อนข้างเล็ก กว้าง 4-10 ซม. ยาว 7.5-23 ซม. ปลายใบแหลม หรือมน โคนใบแหลมขอบใบเรียบ หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน มีขนเฉพาะตามเส้นกลางใบและเส้นแขนงใบ ด้านล่างเป็นคราบขาว มีขน เส้นใบมี 6-10 คู่ ด้านล่างมองเห็นชัดกว่าด้านบน ก้านใบยาว 6-12 มม. มี
ดอก -> ออกเป็นช่อ เป็นกระจุกตามง่ามใบ ก้านช่อยาว 2-5 มม. ช่อดอกมีขนปกคลุมหนาแน่น กลีบรวมเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 4-6 กลีบ ทั้งถ้วยและกลีบติดทนจนเป็นผล
ผล -> รูปไข่หรือค่อนข้างกลม ปลายมีติ่งแหลม โคนมีชั้นของกลีบรวมรองรับอยู่ ขอบกลีบรวมมีขน

นิเวศน์วิทยา

ขึ้นในป่าดิบ พบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และทางภาคใต้ของไทย

สรรพคุณ

ต้น เปลือกต้น -> พบ alkaloid ใบ ตำเป็นยาพอกฝี

 

รูปภาพจาก:wikipedia.org,ph.all.biz,สมุนไพร