สมุนไพรเม้าแดง

สมุนไพรเม้าแดง

เม้าแดง Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude
ชื่อพ้อง pieris ovalifolia D. Don เม้าแดง (เชียงใหม่).

ไม้ต้น -> ขนาดเล็ก สูง 4-8 ม. เปลือกเรียบ ลอกออกเป็นแผ่นเล็ก ๆ กิ่งเกลี้ยง.
ใบ -> เดี่ยว เรียงสลับกัน รูปไข่ ปลายแหลม โคนกลม หรือ มน ขอบใบเรียบ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 6-8 ซม. เส้นกลางใบ และเส้นแขนงใบนูน เส้นแขนงใบมีข้างละ 6-8 เส้น ด้านล่างมีขน ก้านใบยาว 3-10 มม. เกือบเกลี้ยง.
ดอก -> ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ช่อดอกยาว 5-10 ซม. มีใบประดับที่โคนช่อดอก ก้านดอกยาว 3-4 มม. มีขนเล็กน้อย กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันที่โคน มีขน ปลายกลีบแหลม กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นกระเปาะ โคนกระเปาะกลม ปากแคบและแยกเป็นกลีบเล็ก ๆ 5 กลีบ เชื่อมติดกันที่โคน มีขน ปลายกลีบแหลม กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นกระเปาะ โคนกระเปาะกลม ปากแคบและแยกเป็นกลีบเล็ก ๆ 5 กลีบ มีขนประปราย เกสรผู้ 8-10 อัน ก้านเกสรยาว มักมีขน และมีจงอย ลักษณะคล้ายเขาเล็ก ๆ 2 อัน อยู่ใกล้ปลายก้าน อับเรณูรูปไข่ หรือ รูปขอบขนาน เมื่อแก่จะมีรูปเปิดออกทางด้านบน เกสรเมียภายในมี 5 ช่อง.
ผล -> กลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 มม. แก่จัดจะแตกตามยาว มีเมล็ดจำนวนมาก.


นิเวศน์วิทยา

ขึ้นตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ.


สรรพคุณ

ใบ และ ผล -> กินได้ บำรุงร่างกาย แต่ทั้งต้นมีพิษ โดยเฉพาะยอดอ่อน ใช้เป็นยาฆ่าแมลง ใบแห้งทำเป็นยาผง ทาแก้โรคผิวหนังบางชนิด

สมุนไพรเม้าแดง

รูปภาพจาก:asianflora.com,fca16mr.com,สมุนไพร