สมุนไพรปอผี

สมุนไพรปอผี

ปอผี Hydrolea zeylanica (L.) Vahl ปอผี (บุรีรัมย์)

พืชล้มลุก -> อายุปีเดียว สูง 10-60 ซม. ลำต้นมักจะทอดนอนไปตามพื้นดิน ออกรากตามข้อ และแตกแขนงตั้งขึ้น เกลี้ยง หรือ มีต่อมขนที่ปลาย
ใบ -> เดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปใบหอก รูปรี หรือ รูปขอบขนาน กว้าง 0.5-2.5 ซม. ยาว 3-10 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบเรียบ ก้านใบสั้นมาก ประมาณ 0-3 มม.
ดอก -> ออกเดี่ยว ๆ หรือ เป็นช่อตามปลายกิ่งย่อย สีม่วงอมน้ำเงินตรงกลางสีขาว กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ รูปหอก โคนเชื่อมติดกัน มักจะมีต่อมขน กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน เวลาบานปลายกลีบกางออก เกสรเพศผู้มี 5 อัน ติดอยู่ที่โคนหลอดดอก รังไข่มีขนละเอียด ภายในมี 2 ช่อง มีไข่จำนวนมาก
ผล -> กลม หรือรี สั้นกว่ากลีบเลี้ยงแก่จัดจะแตก


นิเวศน์วิทยา

เป็นพืชในเอเชียเขตร้อนถึงออสเตรเลีย ชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะ และตามนาข้าว


สรรพคุณ

ใบ -> ตำพอกแก้ปวดแผลอักเสบ ใช้ทำความสะอาดบาดแผล

 

รูปภาพจาก:สาระเร็ว.com,chamaiporntoey.wordpress.com,สมุนไพร