สมุนไพรประเภทราก

สมุนไพรประเภทราก

กรรณิการ์ – ราก แก้พรรดึก บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง แก้ลมและดี แก้ผมหงอก บำรุงผิวหนังให้สดชื่น
กรวยป่า – ราก แก้ท้องร่วง แก้ตับพิการ
กระชาย – ราก แก้โรคในปาก ขับระดูขาว บำรุงกำลัง แก้ลงทำให้หัวใจสั่น กถิน – รากเป็นยาอายุวัฒนะ ขับลม ขับระดูขาว
กถินพิมาน – ราก ถอนพิษตะขาบ แมงป่อง แก้พิษงู
กระท้อนป่า – ราก (สุม) ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้ไข้รากสาด แก้บิด
กระทุงลาย – รากร่างแก้ไข้จับสั่น
กล้วยตีบ – ราก แก้ร้อนใน ระหายน้ำ
กระดังบาย (กะตังใบ) – ราก ระงับความร้อน ขับเหงื่อ แก้ไข้ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อยตามร่างกาย
กะทกรก – ราก แก้ไข้แก้ตัวร้อน ขับพยาธิ
กระทือ – ราก ยาแก้ไข้ตัวเย็น
ก้างปลาแดง – ราก  แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้ขับพิษไข้หัวทุกชนิด ช่วยลดความร้อนในร่างกาย
กำจัดเถา – ราก  แก้พิษงู ตะขาบ
แมงป่องกำจายเถา – ราก แก้พิษงู ขับระดูสตรี ถอนพิษแมลงกัดต่อย ถอนพิษฝีทั้งปวง แก้ไข้ แก้บาดแผลสด และแผลเรื้อรังเปลือยพัง
กุ่มน้ำ – ราก ขับหนองให้กระจาย บำรุงธาตุ
กุ่มบก – ราก แก้มานกระษัยอันเกิดแต่กองลม
ขจร – ราก แก้โรคตา ทำให้อาเจียน ถอนพิษเบื่อเมา ทำให้รู้รสอาหาร ดับพิษทั้งปวง
ขมิ้นเครือ – ราก แก้โรคตา ขับลมอัณฑพฤกษ์ บำรุงน้ำเหลือง
ข่าลิง – ราก แก้พิษฝี
ขิงแห้ง – ราก ทำให้หลอดลำคอโปร่ง เจริญอาหาร
ขี้ครอก – ราก ถอนพิษไข้ทั้งปวง แก้ไอ
ขี้เหล็ก – ราก แก้ไข้กลับ ไข้ซ้ำ
เข็มแดง – ราก แก้เสมหะ แก้กำเดา บำรุงธาตุไฟ แก้บวม แก้โรคตาพิการ
เข็มป่า – ราก แก้เสมหะในท้องและทรวงอก
ไข่เน่า – ราก ใส้เดือนในท้อง แก้ท้องร่วง เจริญอาหาร
ไข่มด – ราก ฆ่าพยาธิ แก้กลากหรือรังแค
คนทา- ราก แก้ไข้เส้น ไข้เหนือ ไข้พิษ ไข้ทุกชนิด ขับพิษไข้หัวให้ออกภายนอก แก้ท้องร่วง แก้บิด สมานแผล แก้น้ำเหลือง
คนทีเขมา – ราก แก้ลม ขับเหงื่อ แก้ริดสีดวงแห้ง
คนทีสอขาว – ราก แก้โรคตา แก้ตาพิการ ถ่ายน้ำเหลือง ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ
คุณเทศ- รากแก้วริดสีดวง
แคแตร – ราก แก้เสมหะและลม
โคกกระออม – ราก แก้พิษงู แก้โรคตา
งิ้ว – ราก บำรุงร่างกาย (แต่อาจทำให้อาเจียน)
จำปา – ราก แก้โลหิตสตรีอันอยู่ในเรือนไฟให้ตกไป
จิกนา- ราก เป็นยาระบาย
แจง– ราก บำรุงกำลัง แก้ปัสสวะพิการ แก้กระษัย ปวดเมื่อยตามร่างกาย ขับปัสสวะ
ชะมดต้น – ราก ฆ่าพยาธิตามขุมขนและรากผม แก้รังแค
ชะมวง- ราก แก้ไข้
ชะเอม – ราก แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ขับลมในลำไส้ แก้ปวดเสียวในท้อง
ชะเอมบ้าน – ราก แก้โรคตา กัดเสมหะ
ชะเอมป่า – ราก แก้ระหายน้ำ ทำให้ชุ่มชื่นในลำคอ
ชิงชี่ – ราก แก้ไข้เพื่อดีและโลหิต
ตะไคร้ต้น – ราก ขับลมในลำไส้ ทำให้ลมผายและเรอ แก้ปัสสวะพิการ
ตาตุ่ม – รากแก้บวม แก้คัน
ตีนเป็ดน้ำ– ราก ขับเสมหะ
แตงหนู – รากแก้เสมหะ แก้คุดทะราด แก้ลม ขับปัสสวะ
ถั่วแระต้น – ราก ขับปัสสวะ แก่เบาแดงเหลืองขุ่นข้น เบาน้อย
ถั่วแระผี – ราก ละลายก้อนนิ่วที่เกิดจากไต และกระตุ้นเตือนไตให้ทำงาน
เถาข้าวสาร – ราก แก้โรคตา
ทรงบาดาล – ราก ถอนพิษผิดสำแดง แก้สะอึกเนื่องจากกระเพาะอาหารขยายตัว
ทองระอา – ราก แก้พิษตะขาบ แมงป่อง ถอนพิษยาเบื่อ
ทุเรียน – ราก คุมธาตุ
เท้ายายม่อมดอกขาว – ราก ถอนพิษงู แก้ร้อนใน ระหายน้ำ แก้อาเจียน แก้หืดหอบไอ แก้พิษฝี
เท้ายายม่อมดอกแดง – ราก ถอนพิษงู
ไทรย้อย – ราก แก้ปัสสวะพิการ แก้ขัดเบา ขับปัสสวะ แกเกระษัย ไตพิการ บำรุงน้ำนม
นมนาง – ราก แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้เจ็บเอว เจ็บหลัง
นมวัว – ราก แก้โรคผอมแห้งของสตรีเนื่องจากคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ และบำรุงน้ำนม
นมสววรค์ – ราก แก้ไข้เพื่อโลหิต แก้ไข้เหนือ ขับลมให้ซ่านทั่วตัว แก้พิษฝี
น้อยหน่า – ราก เป็นยาระบาย ถอนพิษของเบื่อเมา (ทำให้อาเจียน)
นางแย้ม – ราก แก้ฝีภายใน ขับเสมหะ แก้ลำไส้อักเสบและไตพิการ แก้เริมต่างๆ
ประยงค์ – ราก ทำให้อาเจียน ถอนพิษเบื่อเมา แก้เลือดและกำเดา
ปีบ – ราก บำรุงปอด แก้วัณโรคและปอดพิการ หอบเหนื่อย
ปล้าน้อย – ราก แก้ลมเบื้องบนให้เป็นปรกติ
โปร่งฟ้า – ราก แก้โรคตา แก้พิษงู แก้วัณโรคชนิดบวม
ผักเค็ด – ราก ดับพิษในร่างกาย
ผักชีลา – ราก กระทุ้งพิษไข้หัว
ผักปลัง – ราก แก้มือเท้าด่าง แก้รังแค แก้พรรดึก
ผักปอดตัวผู้ – ราก แก้ลมและโลหิตให้กระจาย
ผักปอดตัวเมีย – ราก แก้ไข้จับอันกระทำให้ร้อน
ผักเสี้ยนไทย – ราก แก้ลมอันเป็นพิษ
ผักเสี้ยนผี – ราก แก้โรคสตรีผอมแห้งเนื่องจากคลอดบุตร ฆ่าพยาธิ
ผักหวานบ้าน – ราก ระงับความร้อน ถอนพิษไข้กลับ ไข้ซ้ำ แก้โรคคางทูม
ผักหวานป่า – ราก ระงับพิษ แก้พิษร้อน กระสับกระส่าย แก้น้ำดีพิการ แก้เชื่อมมัวอาหาร)
ผักโหมหัด – ราก ถอนพิษร้อนภายใน แก้คัน ถอนพิษไข้หัว แก้เสมหะ ขับปัสสวะ
พญารากขาว – ราก บำรุงธาตุ เจริญอาหาร แก้อ่อนเพลีย ชูกำลัง
พญาสัตบรรณ – ราก ขับลมผายภายใน(วัณโรค)
พลูแก – ราก แก้เลือด และขับลม
พุดตาน – ราก แก้ประดง ฝื่นคันตามผิวหนัง แก้ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย
ไพล – ราก แก้เลือดกำเดาออกทางจมูก แก้อาเจียนเป็นโลหิต
มะกรูด-ราก กระทุ้งพิษ แก้พิษฝีภายใน ถอนพิษผิดสำแดง แก้ลมจุกเสียด
มะเขือขื่น – ราก ขับเสมหะและน้ำลายให้น้อยลง แก้ไข้สันนิบาต แก้น้ำลายเหนียว
มะงั่ว – ราก กระทุ้งพิษ ถินพิษผิดสำแดง แก้พิษฝีภายในแก้เสมหะเป็นโทษ แก้ประดง แก้น้ำเหลืองเสีย

มะเดื่ออุทุมพร – ราก แก้ไข้ กระทุ้งพิษไข้ กล่อมเสมหะและโลหิต แก้ไข้หัวและไข้กาฬ แก้ไข้พิษทุกชนิด
มะตูม – ราก แก้พิษฝี แก้พิษไข้ แก้สติเผลอ รักษาน้ำดี
มะนาว – ราก แก้ปวดฝี กระทุ้งพิษ ถอนพิษสำแดง แก้สติหลงลืม ถอนพิษไข้กลับ ไข้ซ้ำ
มะไฟ – ราก แก้ฝีภายใน ดับพิษร้อน แก้พิษตานซาง
มะยม (ตัวผู้) – ราก แก้โรคผิวหนัง แก้ประดง เม็ดผื่นคัน ทำให้น้ำเหลืองแห้ง
มะละกอ – ราก บำรุงน้ำนม
มะลิซ้อน – ราก แก้ร้อน แก้เสียดแทงในท้อง แก้ไข้ทับระดู
โมกมัน – ราก แก้ลมสันดาน
โมกหลวง – ราก ขับโลหิตระดู
ราชพฤกษ์ – ราก ฆ่าเชื้อคุดทะราด และถอนพิษกาฬ
เร่วน้อย – ราก แก้หืด
เร่วใหญ่ – ราก แก้มองคร่อ หืดไอ
ลาน – ราก แก้พิษตานซาง แก้พิษต่างๆ แก้ร้อนขับเหงื่อ แก้ไข้หวัด
ลำจวน – รากอากาศ แก้ขัดเบา แก้เบาหวาน บางขุ่นข้นเป็นแป้ง แก้กระเพาะเบาพิการหรืออักเสบ
ลำเจียก – รากอากาศ แก้ปัสสาวะพิการ แก้หนองใน แก้มุตกิด แก้นิ่ว
ลำไย – ราก แก้เสมหะและลม กระจายเลือดเป็นลิ่มเป็นก้อนที่คั่งค้างอยู่ในร่างกาย เนื่องจากพลัดตกหกล้ม
เล็บมือนาง – ราก แก้อุจจาระเป็นฟองเหม็นเปรี้ยว ขับไส้เดือน
โลดทะนงแดง – ราก ถอนพิษเมาเบื่อ (ทำให้อาเจียน) ถอนพิษเสมหะ แก้หอบหืดแก้พิษงู แก้ฝีต่างๆ
ว่าน กลีบแรด – ราก ห้ามเลือด
ว่านนางคำ – ราก แก้ลงท้อง แก้โรคหนองในเรื้อรัง ขับเสมหะ
ว่านหางจรเข้ – ราก แก้หนองใน
ว่านหางช้าง – ราก แก้คุณอันบุคคลกระทำด้วยกระดูก
สนุ่น – ราก เจริญอาหาร ดับร้อนทั้งปวง แก้ตับพิการ
ส้มป่อย – ราก แก้ไข้
สมอทะเล – ราก แก้โลหิตระดูพิการ
สมอพิเภก – ราก แก้โลหิตอันกระทำให้ร้อน
สมี – ราก แก้ลงแดงและอุจจาระเป็นโลหิตสดๆ
สะค้าน (ตะค้าน) – ราก แก้ไข้และหืด
สีฟันเครือ – ราก ชำระโลหิตระดูของสตรี
เสนียด – ราก แก้ฝีภายใน บำรุงโลหิต บำรุงปอด แก้อุดจาระเป็นโลหิต
เสลดพังพอน – ราก แก้พิษงู ถอนพิษสัตว์ขบกัด
แสลงใจ – ราก แก้ท้องขึ้น (ยาอันตราย)
โสน – ราก สมานลำไส้
หญ้านางขาว – ราก แก้ไข้ทุกชนิด เช่น ไข้เหนือ ไข้พิษ ไข้หัว ขับและกระทุ้งพิษไข้
หญ้านางแดง – ราก แก้พิษผิดสำแดง แก้เบื่อเมา ถอนพิษร้อน ดับพิษไข้ทั้งปวง
หนาดดำ – ราก แก้นิ่ว ขับปัสสวะ แก้ไตพิการ
หมีเหม็น – ราก แก้เจ็บปวดตามกล้ามเนื้อ
หัศคุณเทศ – ราก แก้ริดสีดวง
หัศคุณไทย – ราก ขับเลือดและหนองให้ตก แก้ริดสีดวงจมูก คุดทะราด
หางจรเข้ – ราก ขับปัสสวะ แก้กามโรคชนิดเป็นแผล
หางนกยูงไทน – ราก ขับโลหิตระดู แก้บวม แก้วัณโรค
เหมือดคน – ราก ถอนพิษไข้กลับ ไข้ซ้ำ ถอนพิษสำแดง แก้ไข้หวัด แก้ปอดบวม แก้ไข้พิษ
อบเชยเถา – ราก แก้ลมวิงเวียน บำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น
อังกาบดอกเหลือง – ราก แก้เสมหะและลม ขับปัสสวะ บำรุงธาตุไฟ ฟอกโลหิตระดู
อัญชัญป่า – ราก แก้พิษสุนัขบ้า ถอนพิษทั้งปวง
อีเหนียว – ราก แก้กาฬมูตร ขับปัสสวะให้เดินสะดวก
อุโลก – ราก แก้ไข้พิษ แก้ระหายน้ำ ระงับความร้อน
เอื้องบก – ราก แก้ปัสสวะพิการแก้ช้ำรั่ว แก้ปัสสวะกะปริดกะปรอย

 

รูปภาพจาก:weebly.com