อีกากับนกกาเหว่า

อีกากับนกกาเหว่า

อีกาเป็นนกที่ถูกนกกาเหว่าวางไข่และให้ฟักไข่แทนมากที่สุด นกกาเหว่าตัวเมียวางไข่ในตอนสายหลังจากอีกาออกจากรังไปแล้ว ก่อนวางไข่ นกกาเหว่าตัวเมียเป็นต้องทำลายไข่ของอีกาทุกครั้ง ครั้งละ ๑ ฟอง แล้ววางไข่ของมันตามปรกตินกกาเหว่าวางไข่เพียง ๑ ครั้งต่อรังอีกาแต่ละรัง แต่อาจมีนกกาเหว่าตัวอื่นมาวางไข่ในรังอีการังเดียวกันได้ ลูกนกกาเหว่าที่อีกาฟักออกเป็นตัวแล้ว มักทำลายไข่ของอีกาที่เหลืออยู่หรือลูกของอีกาเสมอ รังอีกาางรังมักพบอีกาตัวผู้และอีกาตัวเมียเลี้ยงลูกนกกาเหว่า ๑ ตัว นกชนิดนี้ทำรังตามต้นไม้สูงๆ โดยเอากิ่งไม้มาขัดกันหยาบๆ วางไข่ปีละครั้งละ ๓-๕ ฟอง ไข่สีฟ้าอมเขียว มีกระสีน้ำตาล ตัวเมียกกไข่ราว  ๑๘  วัน จึงฟักออกมาเป็นตัว ตัวผู้จะหาอาหารมาเลี้ยง จากนั้น  ๓-๔  สัปดาห์ ตัวอ่อนจึงเริ่มหัดบิน อีกาเป็นนกที่ฉลาด สามารถเลียนเสียงคนได้เหมือนกับนกแก้วหรือนกขุนทองแต่อาจเลียนได้ไม่มากคำ มีนิสัยชอบขโมยลูกนกหรือไข่นกอื่นเป็นอาหาร

 

รูปภาพจาก:pixabay.com,th.wikipedia.org