ประโยชน์ทางยาเปลือกหอยขม

ประโยชน์ทางยาเปลือกหอยขม

แพทย์แผนไทยใช้ “เปลือกหอยขม” เข้าไปเป็นเครื่องยาหลายขนาน เช่น “ยาอัมฤตย์โอสถ” โดยมากใช้ร่วมกับเปลือกชนิดอื่นๆ  ดังนี้
ขนานหนึ่งชื่ออัมฤตย์โอสถ แก้ลมไกษยทั้งปวงให้เอา
สหัสคุณ  ๑
แก่นแสมทะเล  ๑
รากส้มกุ้ง  ๑
ลูกมะตูม  ๑
ลูกมะแหน  ๑
ลูกพิลังกาสา  ๑
สมอเทศ  ๑
สมอไทย  ๑
โกศเขมา  ๑
เทียนดำ  ๑
เทียนขาว  ๑
ลูกจันทร์  ๑
ดอกจันทร์  ๑
กระวาน  ๑
กานพลู  ๑
ดีปลี  ๑
ยาเท่านี้เอาเสมอภาคเอา
เปลือกหอยโข่ง  ๑
เปลือกหอยขม  ๑
เปลือกหอยแครง  ๑
เบี้ยผู้เผาเอาสิ่งละ  ๓  ส่วน
กัญชา  ๑o ส่วน
พริกไทย  ๒
เม่ายาทั้งหลายตำผงกระสายยักย้ายใช้ให้ชอบโรคทั้งหลายเถิด หอยขมเป็นหอยชนิดหนึ่งในพิกัดยาไทยที่เรียก พิกัดหอย หรือ พิกัดเนาวหอย หรือ พิกัดนวหอย

 

รูปภาพจาก:momtanaddak.com,pantip.com