ชีววิทยาของปลิง

ชีววิทยาของปลิง

โดยทั่วไป  ปลิงมีตัวกลมยาวเรียวลงไปทางด้านหัวและท้ายหรือเป็นรูปไข่แบนลำตัวแบ่งเป็นปล้องชัดเจนราว ๓๔-๓๕ ปล้อง แต่ละปล้องมีรอยย่นทำให้เห็นคล้ายเป็นปล้องย่อย เนื่องจากมีการยืดหดตัวได้ดี มีสีคล้ำ ลำตัวยาว ๑-๕  เซนติเมตร แล้วแต่ชนิด ที่ปลายสุดทั้ง ๒ ด้านมีปุ่มดูดด้านละอัน อันหน้าอยู่รอบปากทำหน้าที่ดูดเลือดอันหลังอยู่ด้านท้ายของตัวมีขนาดใหญ่กว่าอันหน้าใช้ในการยืดเกาะและเคลื่อนที่ 

ปลิงมีชีวิตแบบกึ่งปรสิต  คือเมื่อต้องการอาหารจะเกาะติดกับสัตว์อื่นเพื่อดูดเลือดเมื่อดูดเลือดหรือได้อาหารเพียงพอแล้วก็จะผละออกเอง ปลิงมีกระเพาะสำหรับเก็บอาหารหากได้อาหารเต็มที่ก็สามารถอยู่ได้หลายเดือน ในน้ำลายปลิงมีสารชื่อ ฮิรูดิน(hirudin) ช่วยลดการแข็งตัวของเลือด   ทำให้ปลิงดูดเลือดได้สะดวก
ปลิงที่พบในประเทศไทยมีหลายชนิด  เช่น ปลิงเข็ม ปลิงควายมักพบตามลำคลอง หนอง บึง ห้วย ส่วนใหญ่ดูดเลือดจากควาย วัว   และสัตว์น้ำ เช่น ปลา เต่า ปู หรือจากคนที่ลงไปในแอ่งน้ำที่ปลิงอาศัย

   

รูปภาพจาก:blogger.com,vcharkarn.com