สมุนไพรตานหม่อน

สมุนไพรตานหม่อน

ตานหม่อน Vernonia elliptica DC.
ชื่อพ้อง V. elaeagnifolia DC.
บางถิ่นเรียก ตานหม่อน (ภาคกลาง) ซ้าหมักหลอด (หนองคาย) ตาค้อน (สุราษฎร์ธานี) ตาหม่น (นครศรีธรรมราช).

ไม้พุ่มเลื้อย เนื้อแข็ง กิ่งก้านเล็กเรียว เป็นสันตามยาว ปกคลุมด้วยขนสีเงิน คล้ายเส้นไหม. ใบ รูปไข่กลับ รูปไข่ หรือ รูปขอบขนาน กว้าง 3-4.5 ซม. ยาว 6-10 ซม. ปลายใบมน โคนใบมน หรือ สอบแคบไปยังก้านใบ ขอบใบเรียบ หรือ จักเป็นซี่ฟันเล็กห่าง ๆ เนื้อใบหนาคล้ายหนัง ด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนสีเงินคล้ายเส้นไหม เส้นใบมี 7-9 คู่ ก้านใบยาว 2-10 มม. มีขนสีเงินคล้ายเส้นไหม. ดอก เป็นกระจุก สีขาว ออกเป็นช่อกระจายที่ปลายยอด หรือ ตามง่ามใบบน ๆ ช่อดอกยาว 10 ซม. บางทีพบยาวถึง 40 ซม.; ริ้วประดับเกลี้ยง รูปรี ยาว 1-4 มม. ปลายมน มีขนสั้น เรียงเป็นหลายวง กลีบดอกเป็นรูปท่อ ปลายจักเป็นแฉกรูปขอบขนาน 5 แฉก อับเรณูโคนเป็นหัวลูกศร ท่อเกสรเมียแยกเป็น 2 แฉก. ผล แห้ง มีสัน 5 สัน มีต่อม ระยางค์สีขาว.

นิเวศน์วิทยา : พบขึ้นตามที่รกร้างว่างเปล่าทั่วๆ ไป.

สรรพคุณ : มีรสเบื่อเอียน เป็นยาเบื่อพยาธิ แก้ตานซางดีสำหรับเด็ก และเป็นยารักษาลำไส้ด้วย

 

รูปภาพจาก:chaleeprom.com,สมุนไพร