สมุนไพรเปล้าใหญ่

สมุนไพรเปล้าใหญ่

เปล้าใหญ่ Mallotus macrostachyuMuell. Arg.
ชื่อพ้อง M. albus Muell. Arg.
บางถิ่นเรียกว่า เปล้าใหญ่ ลัว (นครศรีธรรมราช) ฝามี หลอขน (ตรัง) หลอ (นราธิวาส).

ไม้พุ่ม หรือ  ไม้ต้น ขนาดเล็ก มีขนสีน้ำตาล หรือ น้ำตาลอ่อน ใบอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุมทั้งสองด้าน. ใบ เดี่ยว เรียงสลับกัน หรือ เป็นคู่ตรงข้ามกัน รูปค่อนข้างกลม หรือ รูปไข่ค่อนข้างกว้างแกมสามเหลี่ยม กว้างและยาว 7-20 ซม. ปลายใบเรียวแหลมเป็นหางยาว ขอบใบเรียบ หรือ หยักห่าง และแหลมไม่สม่ำเสมอกัน โคนใบมนป้าน มีต่อม 2 ต่อม เส้นใบนูนเด่นทางด้านล่าง ด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนสั้น ๆ ปกคลุมหนาแน่น ก้านใบยาว 3-20 ซม. ติดค่อนข้างชิดขอบใบ. ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ. ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน. ดอกเพศผู้ ช่อยาวประมาณ 20 ซม. แตกสาขามาก ดอกกลม ๆ เล็ก ๆ ติดกันแน่น กลีบรองกลีบดอก 4 กลีบ รูปไข่แกมขอบขนาน ยาวประมาณ 2 มม. ด้านนอกมีขน เกสรผู้จำนวนมาก. ดอกเพศเมีย ช่อยาว 30-40 ดอกคล้ายกาบ รังไข่มี 3 ช่อง. ผล กลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2-1.6 ซม. มีขนคล้ายสัตว์ปกคลุมหนาแน่น ติดเป็นช่อห้อยยาว ภายในมี 3 ช่อง ๆ ละหนึ่งเมล็ด. เมล็ด ค่อนข้างกลม ยาวประมาณ 5 มม. สีดำเป็นมัน.

นิเวศน์วิทยา : ขึ้นในป่าดงดิบ และชายป่าดงดิบ เหนือระดับน้ำทะเลไม่เกิน 400 ม.

สรรพคุณ : ใบ น้ำต้มใบ ใช้ชำระล้างบาดแผล

 

รูปภาพจาก:dnp.go.th,thaiforestherb.blogspot.com