อีกา

อีกา

อีกา

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Corvus macrorhynchos Wagler
จัดอยู่ในวงศ์  Corvidae
ที่พบในประเทศไทยมี ๒ ชนิดย่อย คือ ชนิดย่อย Corvus macrorhynchos macrorhynchos Wagler  กับชนิดย่อย  Corvus  macrorhynchos  levaillantii  Lesson มีชื่อสามัญว่า large-billed หรือ jungle  crow

 

ชีววิทยาของอีกา

อีกาเป็นนกขนาดกลาง ความยาวของตัววัดจากปากถึงปลายหางราว ๕๓ เซนติเมตร มีสีดำตลอดตัว เห็นเป็นมันเมื่อมีแสงจัด มีปากใหญ่ สันบนโค้งมากขาแข็งแรง กินอาหารทุกชนิด พบได้ในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ได้ตั้งแต่เขตกลางเมืองจนถึงเขตป่าเขา

 

รูปภาพจาก:allabout-japan.com,ideiasedicas.com