บทความสมุนไพร

 • พิกัดโกษฐ์
  พิกัดโกษฐ์ โกรธเป็นพิกัดเครื่องยาหมู่หนึ่งที่ใช้มากในไทยตำราโบราณเขียนชื่อพิกัดยาพวกนี้แตกต่างกันออก...
 • พิกัดเกสร
  พิกัดเกสร คำว่า เกสรหรือที่โบราณใช้เป็น เกษร นั้น มีความหมายที่เกี่ยวกับดอกไม้ อาจหมายถึงโครงสร้างที...
 • คณาเภสัช
  คณาเภสัช ในการประกอบยาหรือปรุงยานั้นแพทย์ผู้ปรุงยาต้องรู้จักวัตถุต่างๆ ที่จะนำมาปรุงเป็นยา ในแง่มุมต...
 • ชื่อพฤกษศาสตร์ของต้นพืชคืออะไร?
  ชื่อพฤกษศาสตร์ของต้นพืชคืออะไร? ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชหรือชื่อพฤกษศาสตร์เป็นชื่...
 • อนุกรมวิธานพืชกับชื่อพฤกษศาสตร์ของพืช
  อนุกรมวิธานพืชกับชื่อพฤกษศาสตร์ของพืช หลายคนที่อ่านตำราเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่เขียนโดยนักวิชาการ มักพ...
 • ประเภทผลิตผลจากพืช
  ประเภทผลิตผลจากพืช กระทิง-น้ำมันจากเมล็ด แก้ปวดตามกรรมข้อและกระดูก กะถุงลาย -น้ำมันจากเมล็ด แก้เหน็บ...
 • เครื่องปรุง(คณาเภสัช)
  เครื่องปรุง(คณาเภสัช) ประเภทส่วนเดียวกันของพืชมากกว่า ๑ ชนิดใช้ร่วมกัน เครื่องปรุงนี้ส่วนใหญ่เป็น “จ...
 • ประเภทส่วนต่างๆของพืชชนิดเดียวกันใช้ร่วมกัน
  ประเภทส่วนต่างๆของพืชชนิดเดียวกันใช้ร่วมกันส่วนต่างๆขอ...
 • ประเภทเมล็ด
  ประเภทเมล็ด กรวยป่า – เมล็ด ริดสีดวง กระทุงลาย – เมล็ด แก้ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ แก้ลมอัมพาต กระทกร...
 • หมูหริ่ง
  หมูหริ่ง หมูหริ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชและเนื้อ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าArctonyx collaris F. ...
 • หมูป่า
  หมูป่า หมูป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กีบคู่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าSus scrofa Linnaeusจัดอยู่ในวงศ์ Su...
 • หมีที่พบในประเทศไทย
  หมีที่พบในประเทศไทย ๑. หมีควาย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Selenarctos thibetanus (G. Cuvier)มีชื่อพ้องUrsu...
 • เสือโคร่ง
  เสือโคร่ง เสือโคร่งเป็นสัตว์จำพวกแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกินเนื้อ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Panthera tigri...
 • โคโรค
  โคโรค โคโรคเป็นชื่อเครื่องยาอย่างหนึ่ง เครื่องยานี้ใช้ในยาจีน ชนิดที่เป็นของแท้และของดีมีราคาสูงมาก ...
 • วัว
  วัว คำ “วัว”เป็นคำที่แผลงมาจากคำไทยว่า “งัว” ส่วนคำ “โค” เป็นคำเรียกสัตว์ชนิดนี้ในภาษาบาลี (คำ“โค” น...
 • เลียงผา
  เลียง