หอยพิมพการัง

หอยพิมพการัง

หอยพิมพการังเป็นหอยน้ำเค็มกาบคู่  
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pholas orientalis Gmelin
วงศ์  Pholadidae
มีชื่อสามัญว่า  oriental angel  wing  หอยพิมปะการัง หอยเล็บมือ หรือ หอยพิม  ก็เรียก

หอยชนิดนี้มีเปลือกสีขาวบางและเปราะ รูปร่างเป็นทรงกระบอกเรียวไปทางท้ายตัว  ยาว  ๘-๑๕  เซนติเมตร ชอบอยู่ในที่มืด มีแสงเรือง มีกาบทั้งสองปิดเข้าหากันแล้ว   ก็ยังมีช่องเปิดทั้งหัวและท้าย ให้เท้าและท่อน้ำยื่นออกไปได้ ใต้บานพับที่ทำให้ฝาปิดเปิดได้มีเงี่ยงยื่นลงมาอยู่ด้านในของเปลือก ช่วยยึดตัวหอยให้ติดกับเปลือก มีตีนขนาดใหญ่ มีท่อน้ำเข้าและท่อน้ำออกเรียงกันเป็นอันเดียว มีขนาดใหญ่และยาว

หอยพิมพการังชอบขุดรูอยู่ตามพื้นดิน ในปะการัง และในไม้ โดยขุดลึกลงไปตรงๆ ลางรูอาจลึกถึง ๓o เซนติเมตร เมื่อถึงระยะที่พ้นวัยอ่อน หอยนี้จะเริ่มขุดรูโดยใช้ตีนเกาะยึดกับพื้นไว้ให้อน่นแล้วหมุนตัวไปมา เปลือกที่มีผิวขรุขระและคมจะถูกับหินหรือดินค่อยหลุดออกมาทีละน้อย เมื่ออยู่ในรูแล้วก็จะไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือออกจากรูอีกโดยอาหาร น้ำ และอากาศจะผ่านเข้าไปทางท่อน้ำที่ยื่นออกมานอกเปลือก การอยู่ในรูจะช่วยป้องกันศัตรู คนไทยลางถิ่นจะกินหอยพิมพการังสดๆ เป็นอาหาร หรืออาจดองในน้ำส้มสายชูหรือนำมาตากแห้ง พบมากแถบจังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร

ประโยชน์ทางยา
พระคัมภีร์ปฐมจินดาร์ให้ยาแก้ซางแดง   ซางฝ้าย   ซางกระดูก   ขนานหนึ่งเข้า  “เปลือกหอยพิมพการัง”  เป็นเครื่องยาด้วย ดังนี้ ขนานหนึ่งแก้ซางฝ้าย ซางแดง ซางกระดูก   ท่านให้เอา  เปลือกหอยพิมพการัง ๑ หนังกระเบนเผา ๑ ลิ้นทะเลปิ้ง ๑ น้ำประสานทอง ๑ มูลแมลงสาบ ๑  เมล็ดในมะนาว ๑ ผลเบ็ญกานี ๑ ชาดหรคุณเทศ ๑   ชาดหรคุณจีน ๑   ชาดจอแส ๑   ฝาหอยโข่งเผา ๑   รังหมาล่า ๑   กระเทียมกรอบ ๑   ดีงูเหลือม ๑   พิมเสนเกล็ด ๑   รวมยา  ๑๔  สิ่งนี้  เอามาเสมอภาค ทำเปณจุณ   บดปั้นแท่งไว้ ละลายน้ำมะนาวกวาดแก้ทรางทั้งปวง หายดีนัก ถ้ามิฟังยาเหล่านี้แล้ว ให้แพทย์เร่งประกอบยาให้สูงขึ้นไปกว่านี้ กุมารผู้นั้นจึงจะรอดชีวิต

 

รูปภาพจาก:fisheries.go.th,elrincondelmalacologo.com