กระดองเต่าเหลือง

กระดองเต่าเหลือง

เต่าเหลือง

เต่าเหลือง[Indotestudo elongata (Blyth)] เป็นเต่าขนาดกลาง กระดองยาวนูนสูง สีเหลือง มีลายดำ ไม่มีเดือยเหมือนเต่าบกชนิดอื่น อยู่ในที่แห้งแล้งได้ พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้งทั่วประเทศ พระคัมภีร์ปฐมจิณดาร์ให้ยาขนานหนึ่งที่เข้า “กระดองเต่าเหลือง” เป็นเครื่องยาด้วย ดังนี้

ยาผายพิษสรรพพิษทั้งปวง ขนานนี้ท่านให้เอา รากไคร้เครือต้นรากไคร้เครือพิศนาดปลาไหลเผือกรากนมแมวกรักขีกระดูกงูเหลือม ๑ สังข์ ๑ มุก ๑ กำมะถันแดงดีปลีเนระพูสีเบญกานีว่านกีบแรดว่านร่อนทองเมล็ดในสะเดา ๑ รวมยา ๑๖ สิ่งนี้เอาสิ่งละ ๑ สลึง มะขามป้อม ๒ สลึง หัวมหากาฬ ๒ สลึง จันทน์ขาว ๒ สลึง กระดูกแร้ง ๒ สลึง เปล้าน้อย ๒ สลึง ระย่อม ๒ สลึง กฤษณา ๒ สลึง กะลำพัก ๒ สลึง กรามแรด ๒ สลึง กรามช้าง ๒ สลึง เขี้ยวเสือ ๒ สลึง เขี้ยวจระเข้ ๒ สลึง บัลลังก์ศิลา ๒ สลึง ผลจันทน์ ๒ สลึง กระดองเต่าเหลือง ๒ สลึง ผลสารพัดพิษ ๒ สลึง ยาดำ ๑๒ บาท ๒ สลึง รวมยา ๓๒ สิ่งนี้กระทำให้เปนจุณ บดทำแท้งไว้เท่าผลทองหลางตากให้แห้ง ใส่ขวดไว้อย่าให้ลมเข้าได้ แก้พิษฝีดาด

ฝียอดเดียวแลพิษทรางอันร้ายทั้งปวง ซึ่งทำให้สลบไปแต่เช้าถึงเที่ยง ละลายด้วยน้ำดอกไม้เทศให้กินเข้าไป พอยาตกถึงท้องฟื้นขึ้นมา ถ้าจะแก้ลงละลายน้ำมะเดื่อ ถ้าปวดมวนท้องนักแชกฝิ่นกินถ้ารากพิมเสน รำหัดดีนักแล

 

รูปภาพจาก:cm-club.com,biogang.net