สมุนไพรพลับพลึงดอกแดง

สมุนไพรพลับพลึงดอกแดง 

พลับพลึงดอกแดง (Crinum amabile Donn.)

เป็นไม้ล้มลุก มีหัวอยู่ใต้ดิน ขึ้นเป็นกอ ลำต้นกลม กว้างประมาณ 15 ซม. สูงประมาณ 30 ซม.พลับพลึงดอกแดง มีลักษณะเหมือนพลับพลึงดอกขาวทุกอย่าง ต่างกันที่ดอกมีขนาดใหญ่กว่า กลีบดอกสีขาว และมีแถบสีแดง เป็นทางยาวอยู่ทางด้านหลังของกลีบ ส่วนลำต้น และใบมีขนาดสูง และใหญ่กว่าชนิดดอกสีขาว

นิเวศน์วิทยา ชอบขึ้นตามที่แฉะๆ และนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ.

สรรพคุณ แพทย์แผนโบราณของไทย ใช้ใบพันแก้ฟกช้ำ บวม เคล็ด ขัด ยอก โดยเอาใบมาย่างไฟให้ตายนึ่ง พอให้ใบอ่อนตัวลง แล้วพันรอบๆ อวัยวะที่เจ็บและหักแพลง จะถอนพิษได้ดี ใบพลับพลึงมีรสเอียน ต้มรับประทานจะทำให้อาเจียน ในอินเดีย ใช้หัวซึ่งมีรสขม เป็นยาบำรุงกำลัง ยาระบาย และขับเสมหะ ทำให้อาเจียน คลื่นเหียน รักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดี และโรคที่เกี่ยวกับปัสสาวะ ในหัวมี alkaloid narcissine ในรากก็มีสาร alkaloid narcissine และ crinamine รากสดๆ ทำให้อาเจียน เหงื่อออกมาก คลื่นเหียน เมล็ดเป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ ขับโลหิตประจำเดือน และเป็นยาบำรุง สำหรับสรรพคุณที่ใช้เป็นยาทำให้อาเจียนนั้น ไม่ใคร่จะนิยมใช้กัน ชาวมาเลเซีย ใช้ใบพลับพลึงอย่างเดียว หรือ บางทีก็ใช้ปนกับชนิดอื่น ๆ ตำปิดส่วนที่ปวด ลดอาการไข้ ปวดศีรษะ และแก้บวม บางทีก็ใช้หัวมาหั่นเป็นชิ้นบางๆ ใช้แทนใบแก้ปวดบวม ในอินโดนีเซียใช้แก้พิษยางน่อง โดยเคี้ยวรากให้แหลกจนเป็นน้ำ กลืนเอน้ำเข้าไป จะทำให้อาเจียนเอาพิษร้ายออกมา แล้วก็เอาตำพอกแผลอีกครั้งหนึ่ง

 

รูปภาพจาก:bloggang.com,สมุนไพร