ใบโคคา:คุณอนันต์ โทษมหันต์

ใบโคคา:คุณอนันต์ โทษมหันต์

ใบโคคา เป็นพืชพื้นเมืองของบางพื้นที่ของทวีปอเมริกาใต้และในปัจจุบันเป็นพืชปลูกในหลายพื้นที่มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Erythroxylon coca Lam. var. novogranatense (Morris) Hieron . ชาวพื้นเมือเคี้ยวใบเพื่อให้มีเรี่ยวแรง และให้ทำงานให้มากขึ้น บ้านโคคามีอัลลอยด์ ชื่อโคเคนและอนุพันธ์ของโคเคน โครงสร้างทางเคมีของโคเคนถูกใช้เป็นต้นแบบในการสังเคราะห์ยาชาเฉพาะที่ ซึ่งใช้ในทางการแพทย์หลายชนิด อย่างไรก็ตาม โคเคนถูกนำมาใช้เป็นยาเสพติด เป็นอันตรายต่อร่างกาย ใบโคคาชนิดและพันธุ์นี้เป็นใบเดี่ยว ปลายใบมนถึงหยักเล็กน้อย ขอบใบเรียบ โคนใบแหลม

 

รูปภาพจาก:payer.de,kasetporpeang.com