สมุนไพรอ้อเล็ก

สมุนไพรอ้อเล็ก

อ้อเล็ก Phragmites australis Trin. ex Steud.
บางถิ่นเรียก
 อ้อเล็ก อ้อลาย (ภาคกลาง) อ้อ (ทั่วไป) อ้อน้อย (เชียงใหม่)

ไม้ล้มลุก จำพวกหญ้า อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นตรง กลวง สูงได้ถึง 4 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 ซม.
ใบ รูปยาวแคบ หรือรูปใบหอกกว้าง กว้างประมาณ 2.5ซม. ยาวได้ถึง 60 ซม.
ดอก ออกเป็นช่อใหญ่ที่ยอด ยาว 50 ซม. หรือมากกว่า ประกอบด้วยกิ่งเล็ก ๆ หนาแน่น สีออกม่วงหรือน้ำตาล มีช่อย่อย (spikelet) จำนวนมาก โตเต็มที่ยาวประมาณ 1.2 ซม. ประกอบด้วยดอกย่อย 3-7 ดอก ดอกล่างสุดมันจะเป็นดอกเพศผู้ นอกนั้นเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ช่อดอกย่อยติดตามแกนกลางห่างๆ เป็นระยะ มีขนเหมือนไหมอยู่ระหว่างดอกย่อย กาบช่อดอกย่อยมีเส้นตามยาว 3 เส้น กาบดอกบาง เกลี้ยง ปลายแหลม มีกลีบเกล็ด (lodicule) 2 อัน
ผล ที่ปลายมีโคนของก้านเกสรเพศเมียติดอยู่


นิเวศน์วิทยา

มักจะขึ้นเป็นกลุ่มหนาแน่น ตามที่ชื้นและริมฝั่งน้ำ


สรรพคุณ

ราก น้ำต้มเป็นยาเย็น กินขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ แก้ปวดข้อ และแก้อาเจียน

 

รูปภาพจาก:naturescene.co.uk,qsbg.org,l,สมุนไพร