สมุนไพรแขม

สมุนไพรแขม

แขม Saccharum arundinaceum Retz.
บางถิ่นเรียก แขม (ทั่วไป) ตะโป (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) แตร๊ง (เขมร-สุรินทร์) ปง (ภาคเหนือ)

ไม้ล้มลุก -> จำพวกหญ้า ขึ้นเป็นกอขนาดใหญ่ ลำต้นสูงได้ถึง 3 ม. กว่า เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม.
ใบ -> รูปยาว ปลายเรียว กว้าง 2.5-5 ซม. ยาวประมาณ 1.5 ม. ขอบใบหยาบ เส้นกลางใบสีขาว กาบใบยาวถึง 40 ซม. ผิวเรียบ เกลี้ยง ลิ้นใบขอบเป็นเยื่อตื้น ๆ ขอบเป็นขนแข็ง เกลี้ยง
ดอก -> ออกเป็นช่อใหญ่ ยาว 0.3-1 ม. แตกกิ่งก้านสาขามาก ไม่มีขน หรือตามกิ่งเล็ก ๆ อาจจะมีขนเป็นมันคล้ายเส้นไหม ช่อดอกย่อย (spikelet) มีขนยาวสีขาวเป็นมันปกคลุมช่อดอกย่อยออกเป็นคู่ ช่อหนึ่งมีก้าน อีกช่อหนึ่งไม่มีก้าน กาบช่อดอกย่อยยาวเท่ากับช่อดอกย่อย กาบดอกสั้นกว่า บาง เกสรเพศผู้มี 3 อัน รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียมี 2 เส้น ยอดเกสรเพศเมียเป็นขนนก โผล่ด้านข้าง สีม่วงแดง


นิเวศน์วิทยา

ขึ้นตามริมฝั่งน้ำทั่วไป


สรรพคุณ

ราก -> น้ำต้มกินเป็นยาเย็น ขับปัสสาวะ และแก้โรคผิวหนังบางชนิด
ต้น -> ต้มน้ำกินแกฝี หนอง

 

รูปภาพจาก:thongthailand.com,baanlaesuan.com,สมุนไพร