สมุนไพรกำลังกระบือ

สมุนไพรกำลังกระบือ

กำลังกระบือ Excoecaria cochinchinensis Lour.
ชื่อพ้อง E. bicolor Zoll. Ex Hassk.
บางถิ่นเรียกว่า กำลังกระบือ ลิ้นกระบือ กระบือเจ็ดตัว (กลาง) กระบือ (ราชบุรี).

        ไม้พุ่ม สูง 70-150 ซม. กิ่งเรียวเล็ก เปลือกสีแดงอมม่วง. ใบ เดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน รูปขอบขนาน หรือ ขอบขนานแกมไข่กลับ กว้าง 1.2-4 ซม. ยาว 6-12 ซม. โคนใบแหลม ปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้น ๆ ขอบใบหยักห่าง ๆ เส้นใบ 12-13 คู่ ใบอ่อนสีแดง ใบแก่ด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีแดงอมม่วง ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. หูใบรูปหอก ปลายแหลม ยาวประมาณ 1 มม. ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ และที่ยอดมีทั้งดอกเพศผู้ ดอกเพศเมีย และดอกสมบูรณ์เพศ อาจจะอยู่บนต้นเดียวกัน หรือ ต่างต้นกันก็ได้. ดอกเพศผู้ และ ดอกสมบูรณ์เพศ ช่อยาวประมาณ 2 ซม. ใบประดับรูปสามเหลี่ยม ปลายเรียวแหลม ยาวประมาณ 0.8 มม. กลีบรองกลีบดอก 3 กลีบ รูปยาวแคบปลายแหลม ยาวประมาณ 1 มม. เกสรผู้ 3 อัน อับเรณูกลม. ดอกเพศเมีย กลม มักจะออกทีละ 3 ดอก ใบประดับเหมือนดอกเพศผู้ ก้านดอกสั้นมาก กลีบรองกลีบดอก 3 กลีบ รูปไข่ปลายแหลม ขอบหยักเล็กน้อย ยาวประมาณ 1 มม. รังไข่รูปไข่ มีท่อรังไข่ 3 อัน ไม่ติดกัน. ผล เป็นชนิดแก่แล้วแห้ง ไม่มีเนื้อ มี 3 พู เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. เมล็ด กลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 มม.

นิเวศน์วิทยา : เป็นพันธุ์ไม้เขตร้อน ปลูกทั่วไปเป็นไม้ประดับ.

สรรพคุณ : ต้น ยางจากต้นเป็นพิษมาก ใช้เบื่อปลา ใบ เนื่องจากท้องใบมีสีแดง จึงเชื่อกันว่าใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบโลหิตบางชนิด ชาวชวาใช้ใบตำเป็นยาพอกห้ามเลือด ตำรายาโบราณใช้ใบกินเป็นยาขับเลือดเสียและน้ำคาวปลา ในสตรีหลังคลอดบุตร

 

รูปภาพจาก:thaigoodview.com,thaigoodview.com