สมุนไพรลั่นทมแดง

สมุนไพรลั่นทมแดง

ลั่นทมแดง (Plumeria rubra Linn.)
บางถิ่นเรียก ลั่นทมแดง (กลาง)

เป็นไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก สูง 2-6 เมตร มีน้ำยางสีขาว ใบ เดี่ยว เรียงแบบบันไดเวียน ดกที่ปลายกิ่ง แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก ปลายใบแหลม กว้าง 5-10 ซม. ยาว 14-30 ซม. ก้านใบยาว 2.5-7 ซม. ดอก ออกเป็นช่อที่ยอด ก้านช่อดอกยาว 6-20 ซม. สีม่วงเข้ม กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ ขนาดเล็ก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นท่อเล็ก ๆ ปลายผายออกคล้ายรูปกรวย มี 5 กลีบ รูปไข่กลับ กว้าง 25-35 มม. กลีบดอกสีแดง ด้านนอกสีแดงเข้ม ดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกจะซ้อนและบิดไปในทางเดียวกัน เกสรผู้ 5 อัน ติดอยู่ภายใน ใกล้โคนท่อดอก เรียงสลับกับกลีบดอก รังไข่ 2 อัน อิสระจากกัน ผล เป็นฝัก รูปยาวปลายแหลม ยาว 13-20 ซม. เมล็ดแบน มีจำนวนมาก.

นิเวศน์วิทยา : เป็นไม้ที่มีถิ่นเดิมอยู่ในอเมริกาเขตร้อน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป.

สรรพคุณ : เปลือกราก เป็นยาถ่ายอย่างรุนแรง ใน Guiana ใช้แก้การขับถ่ายผิดปกติของน้ำเมือก น้ำยาง แก้ปวดฟัน

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,สมุนไพร