สมุนไพรเครื่องยาจากเปลือกต้น

สมุนไพรเครื่องยาจากเปลือกต้น

เครื่องยาที่ได้จากเปลือกต้น ทั้งเปลือกชั้นนอกและเปลือกชั้นใน มีมากมีใช้มากในยาไทย ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเปลือกรกฟ้า อบเชย แต่เครื่องยาบางชนิดอาจใช้เพียงเปลือกชั้นใน เช่น อบเชยเทศ

 

 

รูปภาพจาก:google.com,kqjb029.com