สมุนไพรดาวกระจาย

สมุนไพรดาวกระจาย

ดาวกระจาย Bidens bipinnata Linn.
บางถิ่นเรียกว่า ดาวกระจาย (ภาคกลาง) ปังกุกโคหน่วย (จีน) หญ้าแหลมนกไส้ (ภาคเหนือ).

ไม้ล้มลุก สูง 25-85 ซม. ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม ตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขามาก มีขนเล็กน้อย. ใบ เป็นใบช่อ ใบตอนกลาง ๆ ออกตรงข้ามกัน ยาว 11-19 ซม., ค่อนข้างมีขนนุ่มที่ผิวทั้งสองด้าน ใบย่อยที่โคนช่อมักจักเป็นแฉกลึกคล้ายขนนก ใบที่ปลายช่อแคบ ปลายเรียวแหลม ขอบจักเป็นซี่ฟัน 2-3 ซี่ ส่วนใบตอนบน ๆ เล็กกว่าเล็กน้อย, ใบบนสุดออกเรียงสลับกัน เล็ก. ขอบจักเป็นแฉกลึกคล้ายขนนก. ดอก เป็นกระจุก ออกเดี่ยว ๆ วัดผ่าศูนย์กลาง 6-10 มม. ก้านดอกยาว 1.8-8.5 ซม. ริ้วประดับเรียงเป็นรูปถ้วย, แต่ละกลีบ รูปหอก ยาว 2-5 มม. เมื่อเป็นผล ยาว 5 มม. ปลายมน หรือ แหลม ดอกกวงนอกเป็นดอกที่เป็นหมัน กลีบดอกเป็นรูปรางน้ำ ยาว 5-6 มม. ดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกเป็นรูปท่อ. ยาว 4.5 มม. ปลายท่อมี 5 แฉก. ผล แคบ ยาว 12-10 มม., มี 3-4 สัน, ค่อนข้างมีขนแข็ง แหลม ระยางค์ยาว 3-4 มม. มีหนาม.

นิเวศน์วิทยา : เป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกา พบขึ้นทั่วไปตามที่รกร้างว่างเปล่าใกล้หมู่บ้านชนบท.

สรรพคุณ : ใช้แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย งูกัด รักษาบาดแผล, น้ำต้มดื่มแก้ท้องร่วง

 

รูปภาพจาก:umarin.com,cosmos-sulphureus.html,l,สมุนไพร