สมุนไพรเกล็ดมังกร

สมุนไพรเกล็ดมังกร 

เกล็ดมังกร (Dischidia minor Merr.)
บางถิ่นเรียก เกล็ดมังกร เบี้ย (กลาง) กะปอดไม้ (เชียงใหม่-ชุมพร) หญ้าเกล็ดลิ่น (ชลบุรี).

เป็นพืชล้มลุก อาศัยเกาะอยู่บนต้นไม้อื่นและห้อยลงเป็นสาย. ใบออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน รูปกลม ขนาดเล็ก กว้างและยาวเพียง 5-11 มม. ปลายแหลม มน หรือเป็นติ่งเล็ก ๆ ขอบใบเรียบ โค้งเข้าไปทางหลังเล็กน้อย ก้านใบยาว 1-2 มม. ดอก ออกเป็นช่อสั้น ๆ ที่ข้อ ก้านดอกยาวประมาณ 1 มม. กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ โคนเชื่อมติดกันเล็กน้อย กลีบดอก 5 กลีบ สีแดง ยาว 3 มม. ติดกันเป็นท่อรูปคนโท ปากท่อแคบและมีขนเป็นวงรอบท่อ เส้าเกสร 5 กลีบ ปลายกลีบเว้า เกสรผู้ 5 อันเชื่อมติดกัน เกสรเมียอยู่ตรงกลาง.ผล เป็นฝัก ยาว 2.5-4 ซม. โค้ง เหนือจุดกึ่งกลางเรียวแหลมเป็นจงอย ใต้จุดกึ่งกลางรูปรีเบี้ยวๆ เมล็ดแบน.

นิเวศน์วิทยา : พบขึ้นในป่าเบญจพรรณ.

สรรพคุณ : ต้น แก้อักเสบ ปวดบวม ใบสด ใช้ตำพอกพวกโรคพุพอง

 

รูปภาพจาก:psu.edu,misterveggy.com,สมุนไพร