สมุนไพรเกล็ดนาคราช

สมุนไพรเกล็ดนาคราช

เกล็ดนาคราช (Dischidia imbricate Warb.)
บางถิ่นเรียก เกล็ดนาคราช (เชียงใหม่ ระนอง) กีบม้าลม (เชียงใหม่) เบี้ยไม้ (เหนือ) ปรือเปราะ (เขมร)

เป็นพืชที่อาศัยเกาะตามต้นไม้ แต่ไมได้ดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะ ลำต้นเรียวเล็ก มีรากออกตามข้อ.ใบ ออกเป็นคู่ตรงข้ามกันที่ข้อ อวบน้ำ รูปกลม ไม่มีก้านใบ แบน หรือ นูน เนื้อใบเป็นตุ่ม ๆ คล้ายมีถุงลมอยู่ภายใน. กว้าง และยาว 2.5-3.2 ซม. ดอก ออกเป็นช่อมีขนาดเล็ก กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ เกลี้ยง กลีบกลม, กลีบดอก 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปคนโท สีขาว หรือ เหลืองอ่อน ด้านในของกลีบดอกมีขน เส้าเกสร 5 กลีบ มีขนสีขาวที่ใกล้ปากท่อ เกสรผู้ 5 อันติดกัน เกสรเมีย 1 อันอยู่ตรงกลาง. ผล ยังไม่เคยเห็น.

นิเวศน์วิทยา : ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ อาศัยเกาะตามต้นไม้อื่น.

สรรพคุณ : ต้น แก้อักเสบ ปวดบวม ใบสด ใช้ตำพอกพวกโรคพุพอง

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,baanlaesuan.com,สมุนไพร