สมุนไพรลำดวน

สมุนไพรลำดวน

ลำดวน (Melodorum fruticosum Lour.)
บางถิ่นเรียกว่า ลำดวน (ภาคกลาง) หอมนวล (ภาคเหนือ).

เป็นไม้ต้น ขนาดเล็ก สูง 3-8 เมตร ลำต้นเรียบเกลี้ยงไม่มีขน ใบ เดี่ยว เรียงสลับกัน รูปยาวรี หรือ รูปหอกปนรูปยาว โคน และปลายแหลม ใบเรียบเกลี้ยง ด้านบนเป็นมัน ด้านล่างสีอ่อนกว่า ใบกว้าง 2-3.2 ซม. ยาว 5.2-12 ซม. ก้านใบยาว 0.5-0.7 ซม. ดอก เป็นดอกเดี่ยว ๆ ออกตามง่ามใบตอนปลายกิ่ง สีเหลืองนวล กลิ่นหอม ก้านดอกยาว 2.5 ซม. กลีบรองกลีบดอก 3 กลีบ เล็ก ๆ รูปเกือบกลม ปลายกลีบมน กลีบเกลี้ยง หรือมีขนสั้นประปราย ยาว 3-4 มม. กลีบดอก 6 กลีบ หนา และมีขนนุ่ม ๆ ขั้นนอก 3 กลีบ รูปไข่ป้อม หรือ รูปเกือบกลม โคนกลีบกว้าง ปลายปลีกแหลม กว้าง 1 ซม. ยาว 1.2 ซม. กลีบชั้นใน 3 กลีบ ขนาดเล็กกว่า แต่หนาและโค้งกว่า กว้าง 0.6 ซม. ยาว 0.9 ซม. เกสรผู้และรังไข่มีจำนวนมากอยู่บนฐานสั้น ๆ และรังไขมีขน. ผล มี 1-2 ผล อยู่รวมกันบนฐานรองผล สีเขียวอ่อน รูปยาว ปลายผลค่อนข้างกลมมน โคนผลแหลม และเป็นก้านสั้น ๆ ผลเกลี้ยงไม่มีขน กว้าง 0.9-1.3 ซม. ยาว 1.1-2.3 ซม. ภายในมีเมล็ด 1-2 เมล็ด.

นิเวศน์วิทยา ลำดวนพบขึ้นในป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้งทางภาคกลาง และภาคตะวันออก

สรรพคุณ เกสรมีสรรพคุณชูกำลัง และบำรุงหัวใจ นำมาประกอบกับสมุนไพรอื่น ๆ เป็นยาบำรุงหัวใจ บำรุงกำลัง บำรุงโลหิต และแก้ลม.

 

รูปภาพจาก:wordpress.com,bopp-obec.info,สมุนไพร