สมุนไพรสันพร้าหอม

สมุนไพรสันพร้าหอม

สันพร้าหอม  Eupatorium stoechadosmum Hance
บางถิ่นเรียก สันพร้าหอม (ภาคกลาง) หญ้าเสือหมอบ (สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี) เกี๋ยงพาใย (ภาคเหนือ)ซะเป มอกพา หญ้าลั่งพั้ง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) พอกี่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) สะพัง (เลย)

            ไม้ล้มลุก  ตั้งตรง ลำต้นเป็นร่อง ค่อนข้างเกลี้ยง. ใบ ออกตรงข้ามกัน ใบบน ๆ ค่อนข้างออกสลับกัน รูปขอบขนานกว้าง กว้าง 17-25 มม. ยาว 7-11 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบแคบเป็นครีมไปยังก้านใบ ขอบใบจักเป็นซี่ฟัน เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบมี 6-7 คู่ ก้านใบยาว 2-5 มม. ดอก เป็นกระจุก วัดผ่าศูนย์กลางดอก 7-8 มม. ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ก้านช่อดอกค่อนข้างมีขนหนาแน่น ริ้วประดับมี 2-3 วง วงในปลายค่อนข้างแหลม รูปไข่กลับ ยาว 5-6 มม. ดอกมี 5 ดอก สีขาว หรือ สีแดง เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ท่อกลีบดอกตอนบนพองออกเล็กน้อย ปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่ 5 แฉก อับเรณูรูปไข่ ปลายแหลมเป็นติ่ง ท่อเกสรเมียเป็นแฉกยาว. ผล แห้ง รูปขอบขนานแคบ สีดำ มี 5 สัน มีระยางค์เป็นขน.

นิเวศน์วิทยา : พบขึ้นตามป่าโปร่งในระดับสูง.

สรรพคุณ : แก้ปวดหัว ไข้ตัวร้อนจัด ขับเหงื่อ ท้องขึ้นอืดเฟ้อ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เป็นยาบำรุง กระตุ้นความกำหนัด. ราก น้ำต้มดื่มแก้พิษ ทำให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,youtube.com,สมุนไพร