สมุนไพรสลอดเถา

สมุนไพรสลอดเถา

สลอดเถา Elaeagnus latifolia Linn.
บางถิ่นเรียก สลอดเถา (ราชบุรี) ควยรอก (ตราด) มะหลอด (เหนือ) ส้มหลอด (ใต้).

ไม้เถา เนื้อแข็ง ตามลำต้น และกิ่งมีเกล็ดสีเทา หรือ สีเงิน. ใบ เดี่ยว เรียงสลับกัน แผ่นใบรูปรี หรือ รีแกมรูปหอก กว้าง 3.5-5.5 ซม. ยาว 6-12 ซม. โคนใบแหลม หรือ มน ปลายใบมน แหลม หรือ เป็นติ่งเล็กน้อย ขอบใบเรียบ เนื้อใบบาง ด้านบนสีเขียวอมน้ำเงิน เกลี้ยง ด้านล่างมีเกล็ดเล็ก ๆ สีน้ำตาลทั่วไป ก้านใบยาว 0.8-1.2 ซม. ด้านบนเป็นร่องลึก มีเกล็ดเล็ก ๆ สีน้ำตาลปกคลุม. ดอก ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ยาว 1-2 ซม. เป็นดอกสมบูรณ์เพศ หรือ มีดอกเพศผู้ปะปนด้วย กลีบดอกมีเพียงชั้นเดียว (ไม่สามารถแยกเป็นกลีบรองกลีบดอก และกลีบดอกได้) เชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 0.5 ซม. ปลายแยกเป็นกลีบมน ๆ เล็ก ๆ 4 กลีบ เกสรผู้ 4 อัน ติดอยู่กับหลอดท่อดอก รังไข่ภายในมีช่องเดียว ท่อรังไข่เล็ก ยาวคล้ายเส้นด้าย. ผล รูปรี ยาว 1-2 ซม. สีแดง หรือ แดงอมส้ม มีจุด ๆ สีขาว กินได้ รสเปรี้ยว.

นิเวศน์วิทยา : เกิดตามป่าชื้น ป่าเบญจพรรณทั่วๆไป ชอบขึ้นอยู่ตามเนินเขา.

สรรพคุณ : ดอก ใช้เข้าเครื่องยา เป็นยาฝาดสมาน และบำรุงหัวใจ ผล เป็นยาฝาดสมาน  แก้บิด และท้องเสียสำหรับเด็ก ผลสุกได้กินเป็นอาหาร

 

รูปภาพจาก:pantip.com,navithaifruit.blogspot.com