พิมเสนหนาด

พิมเสนหนาด

ผลิตได้จากน้ำมันใบหนาดหลวง น้ำมันนี้ได้จากการกลั่นของต้นหนาดหลวง
อันมีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Blumea balsamifera (L.) DC.
ในวงศ์ Compositae

พิมเสนที่ได้จากการกลั่น พืชชนิดนี้ จีน (แต้จิ๋ว) เรียก ไหง่เผี่ยง จึงเรียกกันว่า Ngai camphor หรือ Blumea Camphor นิยมใช้กันมากในเกาะไหหลำ พิมเสนชนิดนี้เป็น (-)-บอร์นีออล มีจุดรวมที่มีจุดหลอมตัวที่ ๒๐๔°ซ. เครื่องยาโบราณอีกชนิดหนึ่ง เรียก พิมเสนในปล้องไม้ ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพิมเสน แต่เป็นสิ่งเดียวกันกับดินสอพองในปล้องไม้ ที่เรียก Tabashir หรือ Tahi bamboo คำ tabashir หรือ tabachir เป็นภาษาอิหร่าน แปลว่าไม้ไผ่ เป็นเรื่องใหญ่ที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด สีขาวขุ่น มีกลิ่นเยื่อไม้ไผ่ มีส่วนประกอบเป็นผลึกทรายกว่าร้อยละ ๘๐ พบในพร่องไม้ไผ่หลายชนิดมีตำหนิ เช่น ไผ่ป่า (Bamboo arundinacea Willd. ในวงศ์ Gramineae) โบราณเชื่อว่าเป็นยาครอบจักรวาล แก้ได้หลายโรค เช่น แก้ไอ แก้วัณโรค กระตุ้นความกำหนัด แก้ไข้ ทำให้หัวใจ สมอง ตับ และไต เย็น ใช้เป็นยาแก้ท้องเดิน

 

รูปภาพจาก:disthai.com,siamhealth.net