บทความสมุนไพร


 • 54.png
  พิกัดโกษฐ์ โกรธเป็นพิกัดเครื่องยาหมู่หนึ่งที่ใช้มากในไทยตำราโบราณเขียนชื่อพิกัดยาพวกนี้แตกต่างกันออกไปหลายแบบ ในศิลาจารึกตำราที่วัดราชโอรสสาราม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่...

 • เกสร.png
  พิกัดเกสร คำว่า เกสรหรือที่โบราณใช้เป็น เกษร นั้น มีความหมายที่เกี่ยวกับดอกไม้ อาจหมายถึงโครงสร้างที่ใช้สืบพันธุ์ของพืช ๒ ส่วน ซึ่งจัดแสดงอยู่ในวงของดอก คือเกสรผู้และเกสรเพศเมีย ตา...

 • คณา.png
  คณาเภสัช ในการประกอบยาหรือปรุงยานั้นแพทย์ผู้ปรุงยาต้องรู้จักวัตถุต่างๆ ที่จะนำมาปรุงเป็นยา ในแง่มุมต่างๆ และวิธีการปรุงยา (เภสัชกรรม) เป็นปฐม โดยทั่วไปแพทย์ปรุงยาต้องรู้จักหลักใหญ่...

 • ป่า.png
  ชื่อพฤกษศาสตร์ของต้นพืชคืออะไร? ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชหรือชื่อพฤกษศาสตร์เป็นชื่อสากลของพืชที่ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นตามข้อตกลงนานาชาติ โดยกำหนดให้ใช้ชื่อเป็นภาษาละต...

 • พืช.png
  อนุกรมวิธานพืชกับชื่อพฤกษศาสตร์ของพืช หลายคนที่อ่านตำราเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่เขียนโดยนักวิชาการ มักพบเห็นข้อความหนึ่งในตอนต้นๆว่า“พืชสมุนไพรนี้มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า…จัดอยู่ในวงศ์” ชื...

 • 1-3.png
  ประเภทผลิตผลจากพืช กระทิง-น้ำมันจากเมล็ด แก้ปวดตามกรรมข้อและกระดูก กะถุงลาย -น้ำมันจากเมล็ด แก้เหน็บชา ขับเหงื่อ กำยาน-ขับปัสสาวะ บำรุงหัวใจ แก้โรคปอดและหลอดลมอักเสบ สมานแผล คนทีเข...

 • 2-2.png
  เครื่องปรุง(คณาเภสัช) ประเภทส่วนเดียวกันของพืชมากกว่า ๑ ชนิดใช้ร่วมกัน เครื่องปรุงนี้ส่วนใหญ่เป็น “จุลพิกัด”โบราณแบ่งจุดพิกัดออกเป็น๕ ประเภท คือ ประเภทมีชื่อเหมือนกันแต่ต่างถิ่นที่...

 • 3-1.png
  ประเภทส่วนต่างๆของพืชชนิดเดียวกันใช้ร่วมกันส่วนต่างๆของพืชชนิดเดียวกัน เครื่องยาที่ระบุว่า “ทั้ง ๕” หมายถึง ให้ใช้ส่วนต่างๆของพืช ๕ อย...

 • เม็ด.png
  ประเภทเมล็ด กรวยป่า – เมล็ด ริดสีดวง กระทุงลาย – เมล็ด แก้ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ แก้ลมอัมพาต กระทกรก – เมล็ด แก้เด็กท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทำให้ลมผาย ก้ามปู – เมล็ด แก้กลากเกลื...

 • hogbadger11.jpg
  หมูหริ่ง หมูหริ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชและเนื้อ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Arctonyx collaris F. Cuvierจัดอยู่ในวงศ์Mustelidaeมีชื่อสามัญhog badger ชีววิทยาของหมูหริ่ง ลำตัวแล...

 • หมูป่า.png
  หมูป่า หมูป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กีบคู่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าSus scrofa Linnaeusจัดอยู่ในวงศ์ Suidaeมีชื่อสามัญว่าcommon wild pig หมูเถื่อนก็เรียก ชีววิทยาของหมูป่า หมูป่ามีรูป...

 • หมีควาย.png
  หมีที่พบในประเทศไทย ๑. หมีควาย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Selenarctos thibetanus (G. Cuvier)มีชื่อพ้องUrsus thibetanus G. Cuvierชื่อสามัญว่าAsiatic black bearขนาดวัดจากปลายจมูกถึงโคนหางย...

 • เสือ.png
  เสือโคร่ง เสือโคร่งเป็นสัตว์จำพวกแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกินเนื้อ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Panthera tigris (Linnaeus) ชนิดที่พบในประเทศไทยเป็นชนิดย่อย Panthera tigris corbetti (Mazak) จ...

 • โคโรค.png
  โคโรค โคโรคเป็นชื่อเครื่องยาอย่างหนึ่ง เครื่องยานี้ใช้ในยาจีน ชนิดที่เป็นของแท้และของดีมีราคาสูงมาก ตำรายาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรองไว้ในชื่อเครื่องยาว่า Calculus Bovisมีชื่อ...

 • โค.png
  วัว คำ “วัว”เป็นคำที่แผลงมาจากคำไทยว่า “งัว” ส่วนคำ “โค” เป็นคำเรียกสัตว์ชนิดนี้ในภาษาบาลี (คำ“โค” นี้อาจหมายถึงดวงอาทิตย์ เช่นในคำ“โคจร” ซึ่งแปลว่า ทางเดินของดวงอาทิตย์ ) ชีววิทย...

 • เลียงผา.png
  เลียงผา เลียงผาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กีบคู่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าcapricornis sumatraensis (Bechstein)จัดอยู่ในวงศ์Bovidaeมีชื่อสามัญว่าserow ชีววิทยาของเลียงผา เลียงผาเป็นสัตว์เ...

 • ลิ่น.png
  ลิ่น ลิ่นหรือนิ่ม เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าManis javanica Desmarestมีชื่อสามัญว่าMalayan pangolinจัดอยู่ในวงศ์Manidae ชีววิทยาของลิ่น ลิ่นมีลำตัวและหายาว เวลาเ...

 • A-Beautiful-Sumatran-Rhino-named-Ratu-rhinos-17994065-500-436.jpg
  แรด แรดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์ Rhinocerotidae เป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ทั่วโลกมีสัตว์พวกนี้เหลืออยู่เพียง ๕ ชนิด เป็นแรดที่พบในทวีปเอเชีย ๓ ชนิด คือ กระซู...

 • เม่น.png
  เม่น เม่นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดอยู่ในวงศ์Hystricidae เม่นที่พบในประเทศไทยมี ๒ ชนิด ได้แก่ ๑.เม่นใหญ่แผงคอยาวมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าHystrix brachyuran Linnaeusชื่อสามัญว่า Malay...

 • แพะ.png
  แพะ แพะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าCapra hircus Linnaeusจัดอยู่ในวงศ์Bovidaeมีชื่อสามัญว่า goat ชีววิทยาของแพะ แพะเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายแกะ แต่มีลักษณะที่แตกต...

 • อำพัน.png
  อำพัน อำพันเป็นซันแข็งที่ได้จากซากดึกดำบรรพ์ของสนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ อันมีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Pinus succinifera Conw.ในวงศ์Pinaceaeมีชื่อสามัญว่าamber มีชื่อเรียกในภาษากรีกว่า ...

 • ลำพัน.png
  ลำพันแดง ลำพันแดงเป็นเหง้าแห้งของพืชทะเลชนิดหนึ่ง เป็นอาหารของปลาพะยูน รางถิ่นเรียบรำพัน หัวงอทะเล ว่านน้ำทะเล เพราะมีใบเหมือนต้นหัวงอหรือ ว่านน้ำ หญ้าชะเงาใบยาวหรือหญ้าพะยูน มีชื่...

 • พะยูน1.jpg
  ปลาพะยูน ปลาพะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อาศัยอยู่ในน้ำไม่ใช่ปลาจริงๆแต่เนื่องจากอยู่ในน้ำและมีรูปร่างคล้ายปลาคนไทยจึงเรียกรวมเป็น”ปลา”มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าDugong dugon(MuBer)จัดอย...

 • ช้าง.png
  ช้าง ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าElephas maximas Linnaeusจัดอยู่ในวงศ์Elephantidaeมีชื่อสามัญว่าAsiatic elephantหรือ Indian elephant ชีววิทยาของช้าง ช...

 • Mansonia_gagei-b.jpg
  สมุนไพรจันทน์ชะมด มันชะมดหรือจันทร์พม่า มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่าMansonia gagel J.R.Drummจัดอยู่ในวงศ์sterculiaceae เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางผลัดใบ สูง๑๐-๒๐เมตร ลำต้นเปลา ตรง เปลื...

 • ชะมดเชียง.png
  ชะมดเชียง ชะมดเชียงเป็นสัตว์หลายชนิดในสกุล Moschus จัดอยู่ในวงศ์ Cervidae (ในความหมายหนึ่งของคำ “เชียง” แปลว่าที่สูง) ตำราบางเล่มเรียกสัตว์พวกนี้ว่า กวางชะมด ตามชื่อสามัญที่เรียก ...

 • ชะมดต้น.png
  ชะมดต้น ชะมดต้นเป็นพืช อันมีชื่อพฤกษศาสตร์ว่าAbelmoschus moschatus Medik subsp moschatusจัดอยู่ในวงศ์Malvacaeaชาวบ้านบางถิ่นเรียกฝ้ายผีก็มีมีชื่อสามัญว่า musk mallow หรือ Abel musk...

 • ชะมด.png
  ชะมดเช็ด ชะมดเช็ด(civet cat) เป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายอีเห็น มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าviverricula malaccensis (Gmelin)จัดอยู่ในวงศ์viverridaeมีชื่อสามัญว่าsmall indian civet ชีววิทยาขอ...

 • ควาย.png
  ควาย ควายบ้านหรือ water buffalo ที่เรียกเช่นนี้เพราะควายไม่มีต่อมเหงือกสำหรับระบายความร้อนจากร่างกาย จึงชอบอยู่กับน้ำมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าBubalus bubalis (Linnaeus)จัดอยู่ในวงศ์Bov...

 • แกะ.png
  น้ำมันขนแกะ น้ำมันขนแกะ(wool-fat หรือ Adeps Lanae) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขนแกะ ตอนปลายฤดูใบไม้ผลิถึงต้นฤดูร้อน น้ำมันนี้มีส่วนสำคัญเป็นคอเลสเตอรอลและไฮโซคอเลสเตอรอล (isocholestero...

 • เขา.png
  โกษฐ์สิงคี ยาขนานที่ ๖๘ ในตำราพระโอสถพระนารายณ์ เข้าเครื่องยาชื่อ “โกฏสิงคี” ซึ่งมีบันทึกไว้ ดังนี้ สีผึ้งบี้พระเส้น ให้เอาชะมดทั้ง ๒ ไพลพิมเสนโกฏเชียง กรุงเขมา ดีงูเหล...

 • เขาสัตว์.png
  เขาสัตว์อื่นที่ใช้แทนเขากุยได้ เขาชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเขากุย ตำราว่าใช้แทนกันได้ ได้แก่๑.กาเซลคอพอกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าGazella gutturosa Pallasมีชื่อสามัญว่าgoitred g...

 • กุย.png
  กุย กุย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าSaiga tatarica Linnaeusในวงศ์Bovidaeมีชื่อสามัญว่าsaiga antelopeมีชื่อยาในภาษาละตินว่าCornu saigae Tataricaeพบในที่ราบทุ่งหญ้าและในที่สูงที่มีลมหนาวจัด ...

 • 4242.png
  เขากวางอ่อน เมื่อกวางผลัดเขาเขากวางแยกหลุดจากตอเขา ผิวหนังบริเวณรอบๆตอเขาจะเจริญขึ้น มาปิดแผลภายใน ๔-๕ วัน เลือดจะเริ่มเข้าไปหล่อเลี้ยง พร้อมกับมีสารประกอบแคลเซียมพอกสะสมขึ้น เขาให...

 • 14.png
  โหรามิคสิงคี โหรามิคสิงคีหรือที่เรียกใน ตำราพระโอสถพระนารายณ์ว่า “โหราอำมิคสิงคี” เป็นเขากวางสุม (ให้เป็นถ่าน) คำ มิค แปลว่า กวาง ส่วนคำว่า สิงคี แปลว่าสัตว์มีเขาได้จากกวางเปอร์เซี...

 • Untitled-1.jpg
  กวาง กวางหรือ กวางป่า เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ มีชื่อสามัญว่าsambar หรือ sambar deerมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าCervus unicolor Kerrจัดอยู่ในวงศ์Cervidae กวางม้าก็เรียก ชีววิทยาขอ...

 • กินนม.jpg
  สัตว์ชั้นเลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ที่จัดอยู่ในชั้นนี้มีขน มีต่อมน้ำนมสำหรับใช้เลี้ยงตัวอ่อน มีกะบังลมสำหรับกั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้อง หัวใจมี ๔ ห้อง เป็นสัตว์เลือดอุ่น กระดูกคอมี ๗ ...

 • lr.jpg
  รังนกอีแอ่น อีแอ่นกินรังและอีแอ่นตะโพกขาวทำรังด้วยน้ำลายเป็นรูปถ้วยครึ่งซีกขนาดยาวตามขอบบนเฉลี่ย ๑๓.๓ เซนติเมตร ลึก ๕.๑ เซนติเมตร มีน้ำหนัก ๗-๑๐ กรัม โดยนกทั้ง ๒ เพศช่วยกันทำรังเฉพ...

 • อีแอ่น.jpg
  อีแอ่น อีแอ่นเป็นชื่อไทยแท้ของนก ๒ วงศ์ (ปัจจุบันคนไทยเห็นว่าชื่อ “อีแอ่น” ไม่สุภาพหรือไม่เพราะ จึงเปลี่ยนเป็นชื่อ“นางแอ่น” หรือ“นกแอ่น” เช่นเดี...

 • แอ่นกินรัง.jpg
  อีแอ่นกินรัง อีแอ่นกินรังเป็นอีแอ่นอย่างน้อย ๓ ชนิด ในสกุล Collocaliaวงศ์ Apodidae คือ๑.อีแอ่นกินรังมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Colocalia fuciphaga (Gmelin)มีชื่อสามัญว่า edible – nest sw...

 • แร้ง.jpg
  พญาแร้ง พญาแร้ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าSarcogyps calvus (Scopoli) จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับอีแร้งคือวงศ์Accipitridaeมีชื่อสามัญว่าred-headded vulture หรือ king vultureแร้งเจ้าพระยา หรือ แ...

 • แร้งสอง.jpg
  อีแร้ง อีแร้งเป็นนกที่จัดอยู่ในสกุลGyps มีชื่อสามัญว่า vulture ที่พบได้ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด ทุกชนิดจัดอยู่ในวงศ์ Accipitridae อีแร้งไทยอีก ๓ ชนิดนั้น ปัจจุบันหายากและมีปริมาณน้อย ...

 • IMG_5258-2-1.jpg
  อีแก อีแกคล้ายอีกา แต่ตัวเล็กกว่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าCorvus splendens Vieillotจัดอยู่ในวงศ์Corvidaeมีชื่อสามัญว่าhouse crowขนาดวัดจาดปลายปากถึงปลายหางยาวราว ๔๓ เซนติเมตร ปากหนา สี...

 • 170px-Asian_Koel-_Immature_asking_for_food_from_House_Crow_I_IMG_5786.jpg
  อีกากับนกกาเหว่า อีกาเป็นนกที่ถูกนกกาเหว่าวางไข่และให้ฟักไข่แทนมากที่สุด นกกาเหว่าตัวเมียวางไข่ในตอนสายหลังจากอีกาออกจากรังไปแล้ว ก่อนวางไข่ นกกาเหว่าตัวเมียเป็นต้องทำลายไข่ของอีกา...

 • อีกา.jpg
  อีกา อีกา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าCorvus macrorhynchos Waglerจัดอยู่ในวงศ์ Corvidaeที่พบในประเทศไทยมี ๒ ชนิดย่อย คือ ชนิดย่อย Corvus macrorhynchos macrorhynchos Wagler กับชนิดย่อย Corv...

 • peacock-627885_960_720.jpg
  นกยูง นกยุง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าPavo muticus Linnaeusจัดอยู่ในวงศ์Prasianidaeมีชื่อสามัญว่าBurmese peafowl หรือ green peafowlในประเทศไทยพบ ๒ ชนิดย่อย คือ นกยูงใต้ (Pavo muticus mut...

 • 222.jpg
  นกกะลิง นกกะลิงหรือที่ทางพายัพเรียก นกกะแล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าPsittacula himalayana finchii (Hume)จัดอยู่ในวงศ์Psittacidaeมีชื่อสามัญว่าgray – headed parakeet หรือ slaty – headed ...

 • 11-1.jpg
  นกกวัก นกกวักมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าAmaurornis phoenicurus (Pennant) จัดอยู่ในวงศ์Rallidaeมีชื่อสามัญว่าwhite – breasted waterhen หรือ white – breasted swamphen ชีววิทยาข...

 • 48.jpg
  นกกระจอก นกกระจอกหรือนกกระจอกบ้าน ภาคใต้เรียก นกจอก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าPasser montanas (Linnaeus)มีชื่อสามัญว่าtree sparrow หรือ European sparrow ที่พบในประเทศไทยเป็นชนิดย่อย Pass...

 • ไก่ป่า.jpg
  ไก่ป่า ไก่ป่าเป็นต้นตระกูลของไก่บ้าน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าGallus gallus (Linnaeus)อยู่ในวงศ์Phasianidaeมีชื่อสามัญว่าred jungle fowlมีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียใต้ (ศรีลังกาและอินเดีย) มาท...

 • ไก่บ้าน.jpg
  ไก่บ้าน ไก่บ้าน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gallus gallus (Linnaeus)อยู่ในวงศ์ Phasianidae มีชื่อสามัญว่า domestic fowl ไก่บ้านหรือไก่เลี้ยง เป็นสัตว์ ๒ ขา มีขนปกคลุมตัว และมีปีก เป็นสัตว...

 • ปีก.jpg
  ชั้นสัตว์ปีก ชั้นสัตว์ปีก(Class Aves) เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกแรกที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นมีขน(feather) ลักษณะเป็นแผงปกคลุมตัว มีปีกซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากขาหน้าของสัตว์จตุบาทอื่นๆ ปาก...

 • biodiversity-136108-2.jpg
  กระดองเต่าเหลือง เต่าเหลือง เต่าเหลือง[Indotestudo elongata (Blyth)] เป็นเต่าขนาดกลาง กระดองยาวนูนสูง สีเหลือง มีลายดำ ไม่มีเดือยเหมือนเต่าบกชนิดอื่น อยู่ในที่แห้งแล้งได้ พบตามป่าเ...

 • เต่านา.jpg
  เต่านา เต่านา เต่านา(Asian snail – eating turyle) เป็นเต่าน้ำจืดชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าMalayemys subtrijuga(Gray)จัดอยู่ในวงศ์Emydidaeเป็นเต่าขนาดกลาง ตัวโตเต็มที่มีกระดองยาว...

 • เต่าบก1.jpg
  วงศ์เต่าบก เต่าเดือย [manouria impressa(Gunther)], ๓๐ เซนติเมตรเต่าขนาดกลาง มีเดือยแหลมที่โคนขาหลังข้างละ ๑ อัน กระดองหลังสีเหลืองปนสีน้ำตาล มีลายดำ พบตามภูเขาสูงจากระดับ ๖๐๐ เมตรข...

 • เต่าจืด.jpg
  วงศ์เต่าน้ำจืด เต่ากระอาน [Batagur Baske(Gray)] ๕๖ เซนติเมตรเต่าขนาดใหญ่ กระดองเรียบ โค้งมน นิ้วเท้ามีพังผืดยึดเต็ม มี ๔ เล็บ จมูกค่อนข้างแหลม ตัวผู้มีตาสีขาว พบตามปากแม่น้ำ ปัจจุบ...

 • เต่าน้ำ.jpg
  เต่าในประเทศไทย เต่าที่พบในประเทศไทย มีอย่างน้อย ๒๒ ชนิด(ไม่รวมตะพาบน้ำ) จัดอยู่ใน ๕ วงศ์ คือ๑.วงศ์เต่าทะเล(Cheloniidea) พบ ๔ ชนิดคือ เต่าตนุ(เต่าแสงอาทิตย์) เต่าหญ้า เต่ากระ และเต...

 • ตะพาบจีน.jpg
  กระดองตะพาบจีน กระดองตะพาบจีนได้จากตะพาบจีน อันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trionyx sinensis Wiegmannในวงศ์Trionychidaeมีชื่อสามัญว่าChinese solfshelled turtieจีนเรียก เปีย มีเลี้ยงกันมากใ...

 • ตะพาบ.jpg
  ตะพาบน้ำ ตะพาบน้ำ ตะพาบน้ำ(mud turtle หรือ soft-shelled turtle) เป็นสัตว์คลานจำพวกหนึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Trionychidae มีลักษณะคล้ายๆเต่าน้ำจืด ต่างกันตรงที่กระดองบน (carapace) และกระดอ...

 • จระเข้.jpg
  จระเข้ จระเข้เป็นสัตว์คลานขนาดใหญ่ มีผัวหนังแข็งเป็นเกล็ด ปากยาว ปลายปากนูนสูงขึ้นเป็นช่องเปิดของรูจมูก หางเป็นเหลี่ยม แบน ยาว ใช้โบกว่ายน้ำและใช้ฟาดต่างอาวุธ ตามปรกติหากินในน้ำ ตะ...

 • งูเห่า.jpg
  งูเห่า งูเห่าเป็นงูพิษขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ มีชื่อวิทยาศาสตร์Naja naja kaouthia Lessonมีชื่อสามัญว่าThai cobra หรือ common cobra หรือ Siamwse cobraจัดอยู่ในวงศ์Elapidae งูเห่าหม้อ...

 • งูเหลือม.jpg
  งูเหลือม งูเหลือมเป็นงูไม่มีพิษมีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในโลก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าpython retculatus (schneider)จัดอยู่ในวงศ์Boidaeวงศ์ย่อยpythoninaeมีชื่อสามัญว่าreticulated python หร...

 • 4.jpg
  จงโคร่ง จงโคร่งเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มี ๔ เท้า มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในวงศ์Bufonidae สกุลเดียวกับคางคกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าBufo asperบางถิ่นเรียกจงโคร่ง กระทาหอง กระหอง หรือ ก...

 • 54.jpg
  คางคก คางคกเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มีกระดูกสันหลัง มี ๔ ขา เมื่อโตเต็มที่ไม่มีหาง จัดอยู่ในวงศ์ Bufonidae คางคกแท้อันเป็นคางคกที่จัดอยู่ในสกุล Bufo พบได้เกือบทั่วโลกกว่า ๑๐๐ ชนิ...

 • 57.jpg
  ปลาร้า ปลาร้าเป็นอาหารทำด้วยปลาหมักกับเกลือ ปลาที่ใช้มากคือปลาสร้อยและปลากระดี่ แต่อาจใช้ปลาช่อนได้ ทำได้โดยเอาปลามาล้างน้ำให้สะอาด เอาเกล็ดออก ตัดหัวแล้วเอาไส้ออก แล้วล้างให้สะอาด...

 • ปลาดุก.jpg
  ปลาดุก ปลาดุกเป็นสัตว์เลือดเย็น มีกระดูกสันสันหลัง ปลาที่คนไทยเรียก ปลาดุก หรือ walking catfish นั้น อาจหมายถึงปลาน้ำปลาน้ำจืดอย่างน้อย ๒ ชนิดในวงศ์ Clariidae คือ๑. ปลาดุกด้านมีชื่...

 • ปลาช่อน.jpg
  ปลาช่อน ปลาช่อนเป็นสัตว์เลือดเย็น มีกระดูกสันหลัง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าChanna striata (Bloch)จัดอยู่ในวงศ์Channidaeมีชื่อสามัญว่าsnakehead murrelบางถิ่นเรียกว่า (พายัพและอีสาน) เรีย...

 • หูฉลาม.jpg
  หูฉลาม หูฉลามเป็นอาหารที่นิยมบริโภค และจัดเป็นอาหารของชนชั้นสูงมาแต่โบราณ โดยเฉพาะในหมู่ชนชาติจีน หูฉลามเป็นของมีราคาแพง แต่มีปริมาณน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค โดยมากห...

 • 11111-1.jpg
  หมวดคอร์ดาตา สัตว์ในหมวดคอร์ดาตา สัตว์ในหมวดคอร์ดาตา(Phylum Chordata) เป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าหมวดอื่นๆ มีลักษณะสำคัญ คือ๑.มีโนโตคอร์ด(notochord) เป็นแท่งโครงร่าง ซึ่งต้องมี...

 • แมงมุม.jpg
  แมงมุม แมงมุมเป็นชื่อเรียกสัตว์จำพวกแมงหลายชนิด แมงมุมเป็นชื่อเรียกสัตว์จำพวกแมงหลายชนิดในวงศ์ ทุกชนิดจัดอยู่ในอันดับ Araneae มีชื่อสามัญว่า spider กินสัตว์เป็นอาหาร มีขนาดแตกต่างก...

 • ปูทะเล.jpg
  ปูทะเล ปูทะเลเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในชั้นครัสเตเชีย ที่พบในประเทศมีอย่างน้อย ๓ ชนิด ทุกชนิดจัดอยู่ในวงศ์ Portunidae คือ๑.ปูดำ หรือ ปูแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Scylla serrata (f...

 • กุ้ง.jpg
  กุ้ง กุ้งเป็นชื่อเรียกสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังในชั้นครัสเตเชีย กุ้งเป็นชื่อเรียกสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังในชั้นครัสเตเชียอันดับเคดาโพดา (order Decapoda) มีหลายวงศ์ สัตว์พวกนี้หา...

 • หมาล่า.jpg
  หมาร่า หมาร่าเป็นแมลงจำพวกต่อหรือแตน แต่ทำรังรูปร่างต่างกันด้วยดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย ติดอยู่กับกิ่งไม้หรือวัสดุอื่นภายนอกบ้านเรือน หรือตามขื่อ ฝ้าเพดานในบ้าน ทั้งนี้แล้วแต่ช...

 • แมลงสาบ.jpg
  แมลงสาบ แมลงสาบเป็นแมลงที่มนูษย์รู้จักกันดีมาตั้งแต่โบราณ “แมลงสาบ” และ “แมลงแกลบ” เป็นชื่อทั่งๆไปที่คนไทยทางภาคกลางใช้เรียกแมลงสาบในวงศ์ Blattidae หลายชนิด ทางภาคเหนือเรียก แมลงแส...

 • มดลี่.jpg
  มดลี่ มดลี่เป็นแมลงจำพวกมด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าcrematogsterdoheniiMayrจัดอยู่อยู่วงศ์ Formicidae เวลาเดินจะยกท้องขึ้นตั้งฉากกับลำตัว บางครั้งจึงเรียก มดตูดงอน ชีววิทยาของมดลี่ มดล...

 • มดแดง.jpg
  มดแดง มดแดงเป็นมดชนิดหนึ่ง มีสีแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าOecophyllasmaragdina(Fabricius)จัดอยู่ในวงศ์Formicidae ชีววิทยาของมด มดเป็นแมลงพวกหนึ่ง มีลักษณะที่สำคัญคือ บริเวณส่วนท้องคอ...

 • แสมสาร.jpg
  สมุนไพรแสมสาร ชื่อพื้นเมืองอื่นขี้เหล็กโครก ขี้เหล็กแพะ (ภาคเหนือ) ขี้เหล็กป่า (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)แสมสาร(ภาคกลาง) ขี้เหล็กสาร (นครราชสีมา ปราจีนบุรี) กราบัด กะบัด (นคร...

 • เพกา.jpg
  สมุนไพรเพกา ชื่อพื้นเมืองอื่น มะลิดไม้ มะลิ้นไม้ ลิดไม้ (ภาคเหนือ) หมากลิ้นก้าง หมากลิ้นช้าง (เงี้ยว-ภาคเหนือ) ดอก๊ะ ด๊อกก๊ะ ดุแก (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) กาโด้โด้ง (กะเหรี่ยง-กาญจนบ...

 • เจนตมูลขาว.jpg
  เจตมูลเพลิงขาว ชื่อพื้นเมืองอื่นปิดปิวขาว (ภาคเหนือ) ตั้งชู้อ้วย , ตอชุวา (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)เจตมูลเพลิงขาว(ภาคกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์Plumbaga zeylanica L.ชื่อวงศ์PLUMBAGINACEAEชื่...

 • ดอกคำฟอย.jpg
  สมุนไพรคำฝอย ชื่อพื้นเมืองอื่นดอกคำฝอย(ภาคเหนือ) คำยอง (ลำปาง) คำ (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์Carthamus tinctorius L.ชื่อวงศ์COMPOSITAEชื่อสามัญFalse saffron , Safflower , Saffron thist...

 • กระทือ.jpg
  สมุนไพรกะทือ ชื่อพื้นเมืองอื่นกะทือป่า กะแวน กะแอน แฮวดำ (ภาคเหนือ) เฮียวข่า (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) เปลพ้อ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เฮียวแดง เฮียวดำ (แม่ฮ่องสอน)กะทือ(ภาคกลาง)ชื่อวิทยาศ...

 • กำลังกระบือ.jpg
  สมุนไพรกำลังกระบือ ชื่อพื้นเมืองอื่นกระบือเจ็ดหัว กำลังกระบือลิ้นกระบือ (ภาคกลาง) กะบือ (ราชบุรี) ใบท้องแดง (จันทบุรี)ชื่อวิทยาศาสตร์Excoecaria cochinchinensis Lour. var. cochinchi...

 • เจ็บประจำเดือน.jpg
  สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรกำลังกระบือ สมุนไพรกะทือ สมุนไพรคำฝอย สมุนไพรเจตมูลเพลิงขาว สมุนไพรเพกา สมุนไพรแสมสาร รูปภาพจาก:clinicherbs.com,kasetorganic.com

 • แสลดพังพร.jpg
  สมุนไพรเสลดพังพอน ชื่อพื้นเมืองอื่นพิมเสนต้น เสลดพังพอนเสลดพังพอนตัวผู้ (ภาคกลาง) เช็กเชเกี่ยม (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์Barleria lupulina Lindl.ชื่อวงศ์ACANTHACEAEชื่อสามัญSalet phangph...

 • เลี่ยน.jpg
  สมุนไพรเลี่ยน ชื่อพื้นเมืองอื่นเกรียน เฮี่ยน (ภาคเหนือ) เคี่ยนเลี่ยนเลี่ยนใบใหญ่ (ภาคกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์Melia azedarach L.ชื่อพ้องMelia dubia Cav.. Melia toosendan Siebola & Z...

 • ลิ้นงูเห่า.jpg
  สมุนไพรลิ้นงูเห่า ชื่อพื้นเมืองอื่นลิ้นงูเห่า(จันทบุรี)ชื่อวิทยาศาสตร์Clinacanthus siamensis Bremek.ชื่อวงศ์ACANTHACEAEชื่อสามัญLin gnu hao. ลักษณะทั่วไปทางพฤกษศาสตร์ ไม้เถาล้มลุก...

 • ผักจำ.jpg
  สมุนไพรพิลังกาสา ชื่อพื้นเมืองอื่นผักจำ ผักจ้ำแดง (เชียงใหม่ เชียงราย)พิลังกาสา(ภาคกลาง) ตีนจำ (เลย)ชื่อวิทยาศาสตร์Ardisia polycephala Wall. ex A.DC.ชื่อวงศ์MYRSINACEAEชื่อสามัญPhi...

 • ใบละบาด.jpg
  สมุนไพรใบระนาด ชื่อพื้นเมืองอื่นใบระนาด, ผักระบาด (ภาคกลาง) เมืองมอน (กรุงเทพฯ)ชื่อวิทยาศาสตร์Argyreia nervosa (Burm.f.) Bojerชื่อพ้องArgyreia speciosa (L.f.) Sweetชื่อวงศ์CONVOLVU...

 • เทียน.jpg
  สมุนไพรเทียนดอก ชื่อพื้นเมืองอื่นเทียนดอก, เทียนไทย , เทียนบ้าน , เทียนสวน (ภาคกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์Impatiens balsamina L.ชื่อวงศ์BALSAMINACEAEชื่อสามัญGarden balsam. ลักษณะทั่วไปท...

 • คัน.jpg
  สมุนไพรแก้โรคผิวหนัง สมุนไพรเทียนดอก สมุนไพรใบระบาด สมุนไพรพิลังกาสา สมุนไพรลิ้นงูเห่า สมุนไพรเลี่ยน สมุนไพรเสลดพังพอน รูปภาพจาก:clinicherbs.com

 • เขือง.png
  สมุนไพรเขือง เขือง เขืองLeea rubra Blumeเขือง (ภาคกลาง) ไม้พุ่ม-> ขนาดเล็กกึ่งไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 3 ม. หูใบเป็นปีกแคบ ๆ กว้าง 0.3-0.5 ซม. ยาว 2-4 ซม. ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ถึ...

 • กระตังใบ.png
  สมุนไพรกะตังใบ กะตังใบLeea indica (Burm.f.) Merr.บางถิ่นเรียกว่ากะตังใบ (กรุงเทพฯ จันทบุรี เชียงใหม่) คะนางใบ (ตราด) ช้างเขิง (ฉาน) ตองจ้วม ตองต้อม (ภาคเหนือ) บั่งบายต้น (ตรัง) ไม้...

 • เอียน.png
  สมุนไพรต้นเอียน ต้นเอียน ต้นเอียนNeolitsea zeylanica Merr. ต้นเอียน (ภาคใต้) ไม้ต้น-> สูงได้ถึง 15 ม. เปลือกสีเทา หรือเทาอมชมพู เรียบหรือมีรอยแตกตามยาวเล็กน้อย กิ่งก้านเรียวเล็ก...

 • ฝันปลา.png
  สมุนไพรฟันปลา ฟันปลาLitsea umbellate Merr.บางถิ่นเรียกว่าฟันปลา สลด (ปราจีนบุรี) เมนตรือ (เขมร-จันทบุรี) สะเตื้อ (ตราด) ไม้ต้น-> ขนาดเล็ก หรือไม้พุ่ม สูง 3-10 ม. ตามกิ่งก้านมีขน...

 • กระทัง.png
  สมุนไพรกะทัง กะทังLitsea monopetala Pers.บางถิ่นเรียกกะทัง (ภาคใต้) พอครา (นครศรีธรรมราช) โพหน่วย มุหมู (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) เมาะโม (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ยุ๊กเยา (แพร่) สะหมี่ (ช...

 • หีเหม็น.png
  สมุนไพรหมีเหม็น หมีเหม็น หมีเหม็นLitsea glutinosa C.B. Rob.บางถิ่นเรียกว่าหมีเหม็น มะเย้อ ยุบเหยา (เหนือ, ชลบุรี) กำปรนบาย (ซอง-จันทบุรี) ดอกจุ๋ม (ลำปาง) ตังสีไพร (พิษณุโลก) ทังบวน...

 • 12.png
  สมุนไพรเทพทาโร เทพทาโร เทพทาโรCinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.บางถิ่นเรียกว่าเทพทาโร (ภาคกลาง จันทบุรี สุราษฎร์ธานี) จวง จวงหอม (ภาคใต้) จะไคต้น จะไคหอม (ภาคเหนือ) พลูต้นขาว (...

 • เชียด.png
  สมุนไพรเชียด เชียดCinnamomum iners Blumeบางถิ่นเรียกว่าเชียด มหาปราบตัวผู้ อบเชย อบเชยต้น (ภาคกลาง) กระแจะโมง กะเชียด กะทังนั้น (ยะลา) กะดังงา (กาญจนบุรี) กะพังหัน โกเล่ เนอม้า (กะ...

 • อบเชยจีน.png
  สมุนไพรอบเชยจีน อบเชยจีนCinnamomum cassia Preslบางถิ่นเรียกว่าอบเชยจีน (ภาคกลาง) แกง (เชียงใหม่) ไม้ต้น->ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 40 ม. เปลือกสีน้ำตาลอมเทา กิ่งอ่อนเป็นสี่เ...

 • 00-1.png
  สมุนไพรอบเชยญวณ อบเชยญวณCinnamomum camphora (L.) Presl.บางถิ่นเรียกว่าอบเชยญวณ (ทั่วไป) พรมเส็ง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ไม้ต้น->ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 ม. ทรงพุ่มกว้าง ทึบ ลำต้นมีขนาด...

 • 1122.png
  สมุนไพรสาบแร้งสาบกา สาบแร้งสาบกาPogostemon auricularius (L.) Hassk.ชื่อพ้องDysophylla auricularia (L.) Blume สาบแร้งสาบกา (สุราษฎร์ธานี) ไม้ล้มลุก->อายุปีเดียว สูง 30-70 ซม. ลำต...

 • ผสมแล้ว.png
  สมุนไพรฤาษีผสมแล้ว ฤาษีผสมแล้วPlectranthus scutellarioides (L.) R. Br.ชื่อพ้องColeus scutellarioides Benth. var. scutellarioides Keng ฤาษีผสมแล้ว (ภาคกลาง) ไม้ล้มลุก->สูง 30-100...

 • 22-1.png
  สมุนไพรงาขี้ม้อน งาขี้ม้อนPerilla frutescens (L.) Brittonบางถิ่นเรียกงาขี้ม้อน (ภาคเหนือ) งามน (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) แง (กาญจนบุรี) นอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) น่อง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุร...

 • โหรพา.png
  สมุนไพรโหระพา โหระพาOciumum basilicum L.บางถิ่นเรียกโหระพา (ทั่วไป) ห่อกวยซวย ห่อวอซุ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) อิ่มคิวขาว (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ไม้ล้มลุก->สูง 30-100 ซม. ทุกส่วนมีกล...

 • แมงกะแซง.png
  สมุนไพรแมงกะแซง แมงกะแซงOciumum americanum L.บางถิ่นเรียกแมงกะแซง (ประจวบคีรีขันธ์) ไม้ล้มลุก->สูง 30-100 ซม. แตกกิ่งก้านสาขา มีกลิ่นหอมแรงคล้ายการบูร ลำต้นและกิ่งมีสันตามยา ปกค...

 • ออ.png
  สมุนไพรผักฮ้าน ผักฮ้านMosla dianthera (Roxb.) Maxim. ผักฮ้าน (เชียงใหม่) ไม้ล้มลุก->สูง 30-100 ซม. มีกลิ่นหอม ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม ตั้งตรง ตอนโคนหักมักจะแข็ง แตกกิ่งก้านสาขามากมี...

 • 11111.png
  สมุนไพรสะระแหน่ญี่ปุ่น สะระแหน่ญี่ปุ่นMentha arvensis L. var. piperascens Malinv.บางถิ่นเรียกว่าสะระแหน่ญี่ปุ่น ต้นน้ำมันหม่อง มินต์ญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ) ไม้ล้มลุก->อายุหลายปี ต้นส...

 • 11111111.png
  สมุนไพรหญ้านกเค้า หญ้านกเค้าLeucas aspera (Willd.) Linkบางถิ่นเรียกว่าหญ้านกเค้า(เชียงใหม่) ผักหัวโต หญ้าหัวโต (ราชบุรี) ไม้ล้มลุก->อายุปีเดียว สูง 30-60 ซม. แตกกิ่งก้านสาขามาก ...

 • 222.png
  สมุนไพรกัญชาเทศ กัญชาเทศLeonurus sibiricus L.บางถิ่นเรียกกัญชาเทศ (ราชบุรี) ซ้าซา (นครพนม) ส่าน้ำ (เลย) ไม้ล้มลุก->สูง 1-1.50 ม. ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม กลวง มีขนนุ่ม หรือ เกลี้ยงใบ...

 • 44.png
  สมุนไพรฉัตรพระอินทร์ ฉัตรพระอินทร์Leonotis nepetaefolia (L.) R. Br. ฉัตรพระอินทร์ (ภาคกลาง) ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว สูง 1-1.50 ม. ลำต้นใหญ่ ตรง เป็นสี่เหลี่ยมมน ๆ ระหว่างเหลี่ยมเป็นร่...

 • แมงลัก.png
  สมุนไพรแมงลักคา แมงลักคาHyptis suaveolens (L.) Poit.บางถิ่นเรียกแมงลักคา (ชุมพร) การา (สุราษฎร์ธานี) ไม้ล้มลุก->สูง 0.5-1.5 ม. แตกกิ่งก้านสาขามาก ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม มีขน มีกลิ่...

 • ว่านหอมแดง.png
  สมุนไพรว่านหอมแดง ว่านหอมแดงEleutherine palmifolia (L.) Merr.บางถิ่นเรียกว่านหอมแดง (ภาคกลาง) บ่อเจอ เพาะบีเบ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ว่านไก่แดง ว่านเข้า ว่านหมาก (ภาคเหนือ) ว่านเพล...

 • หางช้าง.png
  สมุนไพรว่านหางช้าง ว่านหางช้างBelamcanda chinensis (L.) DC.ว่านหางช้าง(กรุงเทพฯ) ว่านมีดยับ (ภาคเหนือ) พืชล้มลุก->อายุหลายปี มีลำต้นใต้ดินและมีรากมาก ลำต้นที่อยู่เหนือดินตั้งตรง...

 • กานลเหลือง.png
  สมุนไพรก้านเหลือง ก้านเหลืองGonocaryum lobbianum (Miers) Kurzบางถิ่นเรียกว่าก้านเหลือง คำเกี้ยวต้น มะดีควาย (ภาคเหนือ) ดันหมี ดีหมี (ภาคใต้) ปูตูบูแว (มลายู-นราธิวาส) โปมะจูด (เขมร...

 • 55.png
  สมุนไพรปอผี ปอผีHydrolea zeylanica (L.) Vahl ปอผี (บุรีรัมย์) พืชล้มลุก->อายุปีเดียว สูง 10-60 ซม. ลำต้นมักจะทอดนอนไปตามพื้นดิน ออกรากตามข้อ และแตกแขนงตั้งขึ้น เกลี้ยง หรือ มีต่...

 • หอมคำ.png
  สมุนไพรฮอมคำ ฮอมคำDichroa febrifuga Lour.บางถิ่นเรียกว่าฮอมคำ ฮอมดง (ภาคเหนือ) ยายคลั่งใหญ่ (นครศรีธรรมราช) ไม้พุ่ม->สูง 1.5-2.5 ม. ไม่มีหูใบ ใบ ->เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรี แกม...

 • โพธ์.png
  สมุนไพรโพกริ่ง โพกริ่งHernandia nymphaeifolia (Presl) Kubitzkiบางถิ่นเรียกว่าโพกริ่ง โกงพะเหม่า (สุราษฎร์ธานี) โปง (กระบี่) ไม้ต้น->สูง 10-20 ม. เปลือกสีเทาเป็นมัน ไม่มีหูใบใบ -...

 • 3 (1).png
  สมุนไพรบุนนาค บุนนาคMesua ferrea L.บางถิ่นเรียน บุนนาค(ทั่วไป) ก๊าก่อ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน ก้ำก่อ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ปะนาคอ (มลายู-ปัตตานี) สารภีดอย (เชียงใหม่) ไม้ต้น->สูง 15...

 • YOM14.jpg
  สมุนไพรพะวาใบใหญ่ พะวาใบใหญ่Garcinia vilersiana Pierreบางถิ่นเรียกว่าพะวาใบใหญ่ (ชลบุรี จันทบุรี) ไข่จระเข้ ตะพูด (จันทบุรี) จำพูด (ภาคกลาง) ปราโฮด (เขมร-สุรินทร์) ปะหูด (ตะวันออกเ...

 • มะดัน.png
  มะดัน มะดันGarcinia schomburgkiana Pierre มะดัน (ภาคกลาง) ไม้ต้น->สูง 4-10 ม. กิ่งเป็นสี่เหลี่ยม สีออกดำใบ ->เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบขนาน หรือ รูปไข่กลับ กว้าง 25 มม. ยาว 9 ซ...

 • มังคุด.png
  มังคุด มังคุดGarcinia mangostana L. มังคุด (ทั่วไป) ไม้ต้น->สูง 10-20 ม. ทรงพุ่มเป็นรูปเจดีย์ มีน้ำยางสีเหลืองใบ ->เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม หรือ เป็นติ่ง ...

 • ชะม่วง.png
  สมุนไพรชะมวง ชะมวงGarcinia cowa Roxb.บางถิ่นเรียกชะมวง (ภาคกลาง) กะมวง (ภาคใต้) มวงส้ม (นครศรีธรรมราช) หมากโมก (อุดรธานี) ไม้ต้น->สูงไม่เกิน 20 ม. ไม่ผลัดใบ ทุกส่วนเกลี้ยง เปลือ...

 • ติ้วตำ.png
  สมุนไพรติ้วตำ ติ้วตำCratoxylum sumatranum (Jack) Blume ssp. neriifolium (Kurz) Gogeleinบางถิ่นเรียกติ้วตำ ติ้วเสลา (ภาคเหนือ) ขี้ติ้ว (เชียงใหม่) สลิว (ภาคกลาง) ไม้ต้น->สูง 10-3...

 • 88.png
  สมุนไพรติ้วขน ติ้วขนCratoxylum formosum (Jack) Dyer ssp. pruniflorum (Kurz) Gogeleinชื่อพ้องC. pruniflorum Kurzบางถิ่นเรียกว่าติ้วขน (นครราชสีมา) กวยโชง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) กุยฉ่...

 • ต้งหน.png
  สมุนไพรตังหน ตังหนCalophyllum tetrapterum Miq. Var. tetrapterum Stevens ตังหน (ภาคใต้) ไม้ต้น->สูง 10-30 ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นกลม หรือ รูปเจดีย์ต่ำ ๆ กิ่งอ่อน สีน้ำตาลปนเทา ...

 • กระทิง.png
  สมุนไพรกระทิง กระทิงCalophyllum inophyllum L.บางถิ่นเรียกว่ากระทิง กากะทิง (ภาคกลาง) ทิง (กระบี่) เนาวกาน (น่าน) สารภีทะเล (ประจวบฯ) สารภี แนน (ภาคเหนือ) ไม้ต้น->สูง 8-20 ม. ไม่...

 • ข้าวโพด.png
  ข้าวโพด ข้าวโพดZea mays L.บางถิ่นเรียกว่าข้าวโพด (ภาคกลาง) ข้าวแข่ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ข้าวสาลี สาลี (ภาคเหนือ) บือเคส่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) โพด (ภาคใต้) ไม้ล้มลุก->จำพวกหญ้า...

 • ก๋ง.png
  สมุนไพรหญ้าไม้กวาด หญ้าไม้กวาดThysanolaena maxima (Roxb.) Kuntzeบางถิ่นเรียกหญ้าไม้กวาด หญ้ายูง (ยะลา) ตองกง ก๋ง (ภาคเหนือ) เค้ยหลา (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เลาแล้ง (สุโขทัย) หญ้ากาบ...

 • หญ้าพง.png
  สมุนไพรหญ้าพง หญ้าพงSorghum halepense (L.) Pers.บางถิ่นเรียกว่าหญ้าพง หญ้าปง (ภาคเหนือ) อ้อยลา (ไชยบาดาล) ไม้ล้มลุก->จำพวกหญ้า อายุหลายปี ลำต้นสูง 50-150 ซม. แตกแขนง มักจะมีสีนว...

 • ข้าวฟาง.png
  สมุนไพรข้าวฟ่าง ข้าวฟ่างSetaria italic (L.) P. Beauv.บางถิ่นเรียกข้าวฟ่าง (ภาคกลาง) ฟ่างหางหมา (สุราษฎร์ธานี) ไม้ล้มลุก->จำพวกหญ้า อายุปีเดียว ลำต้นกลม ตั้งตรงหรือทอดนอนเล็กน้อย...

 • แขม.png
  สมุนไพรแขม แขมSaccharum arundinaceum Retz.บางถิ่นเรียกแขม (ทั่วไป) ตะโป (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) แตร๊ง (เขมร-สุรินทร์) ปง (ภาคเหนือ) ไม้ล้มลุก->จำพวกหญ้า ขึ้นเป็นกอขนาดใหญ่ ลำต้นส...

 • อ้อเล็ก.png
  สมุนไพรอ้อเล็ก อ้อเล็กPhragmites australis Trin. ex Steud.บางถิ่นเรียกอ้อเล็ก อ้อลาย (ภาคกลาง) อ้อ (ทั่วไป) อ้อน้อย (เชียงใหม่) ไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นตรง...

 • หญ้าไข่เหา.png
  สมุนไพรหญ้าไข่เหา หญ้าไข่เหาPanicum sarmentosum Roxb.หญ้าไข่เหา(ลำปาง) หญ้าฝรั่ง (กรุงเทพฯ) ไม้ล้มลุก->จำพวกหญ้า มักจะเลื้อยคลุมต้นไม้อื่น ลำต้นกลมแข็ง ยาวได้ถึง 17 ม. เส้นผ่านศ...

 • ชัดกาด.png
  สมุนไพรหญ้าชันกาด หญ้าชันกาดPanicum repens L.บางถิ่นเรียกว่าหญ้าชันกาด (ภาคกลาง) แขมมัน หญ้าอ้อน้อย (เชียงใหม่) ไม้ล้มลุก->จำพวกหญ้า อายุปีเดียว สูง 50-100 ซม. แบน ลำต้นตรง หรือ...

 • 0-2.png
  สมุนไพรหญ้าตีนกา หญ้าตีนกาEleusine indica (L.) Gaertn.บางถิ่นเรียกว่าหญ้าตีนกา หญ้าปากควาย (กลาง) หญ้าตีนกับแก้ (เลย) หญ้าตีนนก (กรุงเทพฯ) หญ้าปากคอก (สระบุรี) หญ้าผากควาย (ภาคเหนื...

 • ตะไคร้.png
  สมุนไพรตะไคร้หอม ตะไคร้หอมCymbopogon nardus (L.) Rendleตะไคร้หอม(ภาคกลาง) จะไคมะขูด ตะไครมะขูด (ภาคเหนือ) ตะไคร้แดง (นครศรีธรรมราช) ไม้ล้มลุก ->อายุหลายปี ขึ้นเป็นกอสูงถึง 2.5 ม...

 • เดื่อย.png
  สมุนไพรเดือย เดือยCoix lachrymal-jobi L.บางถิ่นเรียกลูกเดือย (ทั่วไป) มะเดย (ภาคเหนือ) ไม้ล้มลุก->อายุปีเดียว สูง 1-2 ม. ลำต้นแข็งแรง ตั้งตรง เกลี้ยงใบ ->รูปหอก กว้าง 2.5-5.0...

 • หญ้าเจ้าชู.png
  สมุนไพรหญ้าเจ้าชู้ หญ้าเจ้าชู้Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.บางถิ่นเรียกหญ้าเจ้าชู้ หญ้ากร่อน หญ้าขี้ครอก หญ้านกคุ่ม (ภาคกลาง) หญ้าก่อน (ภาคเหนือ) หญ้ากะเตรย หญ้าขี้เตรย (ภาค...

 • อ้อ.png
  สมุนไพรอ้อ อ้อArundo donax L.บางถิ่นเรียกอ้อ (ทั่วไป) อ้อหลวง (ภาคเหนือ) อ้อใหญ่ (ภาคกลาง) ไม้ล้มลุก->จำพวกหญ้า อายุหลายปี มักขึ้นเป็นกอ สูง 2-8 ม. ลำต้นเป็นปล้องตั้งตรง ภายในกล...

 • รักทะเล.png
  สมุนไพรรักทะเล รักทะเลScaevola taccada (Gaertn.) Roxb.บางถิ่นเรียกว่ารักทะเล (ชุมพร) บงบ๊ง (มลายู-ภูเก็ต) บ่งบง (ภาคใต้) โหรา (ตราด) ไม้พุ่มหรือ ไม้ต้น ->ขนาดเล็ก ใบ ->เดี่ยว...

 • เมื่อย.png
  สมุนไพรเมื่อย เมื่อยGnetum montanum Markgrafบางถิ่นเรียกว่าเมื่อย (ตราด) ม่วย (เชียงราย อุบลราชธานี) มะม่วย (เชียงใหม่) แฮนม่วย (เลย) ไม้เถา->เนื้อแข็ง กิ่งเป็นข้อต่อกันและตามข้...

 • มะม่วย.png
  สมุนไพรมะม่วย มะม่วยGnetum latifolium Bl. Var. funiculare (Bl.) Markgrafบางถิ่นเรียกมะม่วย (สุรินทร์) มะหน่วย กะรูวะ (มลายู-นราธิวาส) ไม้เถา->เนื้อแข็ง กิ่งเป็นข้อต่อกันและตามข้...

 • แปะก๊วย.png
  สมุนไพรแปะก๊วย แปะก๊วยGinkgo biloba L.แปะก๊วย (จีน) ไม้ต้น->ผลัดใบ สูง 10-25 ม. ทุกส่วนไม่มีขน แตกกิ่งก้านสาขาห่างๆ เปลือกสีเทา ต้นแก่เปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองใบ ->ออกมาจากปลายก...

 • หวายลิง.png
  สมุนไพรหวายลิง หวายลิงFlagellaria indica L.บางถิ่นเรียกหวายลิง หวายเย็บจาก (ภาคใต้) หวายลี (สงขลา) ไม้เถา->ต้นยาวได้ถึง 20 ม. เกลี้ยง โคนต้นเนื้อแข็ง เหนือขึ้นไปเนื้ออ่อน มีเส้น...

 • กระเบา.png
  สมุนไพรกระเบากลัก กระเบากลักHydnocarpus ilicifolia Kingบางถิ่นเรียกกระเบากลัก (สระบุรี) กระเบาชาวา (เขมร-จันทบุรี) กระเบาพนม (เขมร-สุรินทร์) กระเบาลิง (ทั่วไป) กระเบียน ขี้มอด (จัน...

 • กระเบากลัก.png
  สมุนไพรกระเบาใหญ่ กระเบาใหญ่Hydnocarpus anthelminthica Pierreบางถิ่นเรียกกระเบาใหญ่ กระเบาน้ำ กระเบาแข็ง กาหลง (ภาคกลาง) กระเบา (ทั่วไป) กระเบาตึก (เขมร-ตะวันอก) ตัวโฮ่งจี๊ (จีน) เ...

 • ขานาง.png
  สมุนไพรขานาง ขานางHomalium tomentosum (Vent.) Benth.บางถิ่นเรียกว่าขานาง (ภาคกลาง เชียงใหม่ จันทบุรี) ขางนาง คะนาง (ภาคกลาง) ค่านาง โคด (ระยอง) ช้างเผือกหลวง (เชียงใหม่) แซพลู้ (กะ...

 • ตะขบควาย.png
  สมุนไพรตะขบควาย ตะขบควายFlacourtia jangomas (Lour.) Raeusch.บางถิ่นเรียกตะขบควาย (ภาคกลาง) กือคุ (มลายู-ปัตตานี) ครบ (ปัตตานี) มะเกว๋นควาย (ภาคเหนือ) ไม้ต้น->ขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง...

 • ตะขบป่า.png
  สมุนไพรตะขบป่า ตะขบป่าFlacourtia indica (Burm. f.)บางถิ่นเรียกตะขบป่า (ภาคกลาง) ตานเสี้ยน มะเกว๋นนก มะเกว๋นป่า (ภาคเหนือ) ไม้พุ่มหรือ ไม้ต้น ->ขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 2-5(-15) ม. ตา...

 • 2-1.png
  สมุนไพรมะเยา มะเยาVernicia fordii (Hemsley) Airy Shaw.บางถิ่นเรียกว่ามะเยา (เหนือ) ทังอิ๊ว (จีน) ไม้ต้น->ขนาดเล็ก สูง 4-10 ม. เปลือกสีน้ำตาลแกมเทา.ใบ ->เดี่ยว เรียงแบบบันไดเว...

 • หนาดคำ.png
  สมุนไพรโลดทะนง โลดทะนงTrigonostemon reidioides (Kurz) Craibชื่อพ้องBaliospermum reedioides Kurz.บางถิ่นเรียกว่าโลดทะนง (ราชบุรี ปราจีนบุรี ตราด) ข้าวเย็นเนิน (ราชบุรี ประจวบคีรีขัน...

 • ไม้เท้ายาย.png
  สมุนไพรไม้เท้ายายม่อม ไม้เท้ายายม่อมTrigonostemon longifoliusบางถิ่นเรียกเท้ายายม่อมป่า อ้ายบ่าว (ปัตตานี) ไม้ต้นหรือ ไม้ต้น ->ขนาดเล็ก สูง 2-6 ม. ยอดอ่อนมีขนสีเหลืองอมแดง เมื่อ...

 • 1-2.png
  สมุนไพรมะฝ่อ มะฝ่อTrewia nudiflora Linn.บางถิ่นเรียกว่ามะฝ่อ (ทั่วไป) ม่อแน่ะ เส่โทคลึ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) มะปอบ (เหนือ) หม่าทิ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี). ไม้ต้น->ผลัดใบ ขนาดใหญ่...

 • ปอกะบิด.png
  สมุนไพรปอกะปลา ปอกะปลาThyrsanthera suborbicularis Pierre ex Gagnep. ปอกะปลา (นครสวรรค์). ไม้พุ่มเตี้ย->สูงไม่เกิน 20-50 ซม.รากแก้ว->แข็ง มีขนาดเท่านิ้วมือ มีขนเป็นรูปดาว.ใบ -...

 • ทองพยาบาท.png
  สมุนไพรขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาทSuregada multiflorum (A. Juss.) Baill.ชื่อพ้องGelonium multiflorum A. Juss.บางถิ่นเรียกว่าขันทองพยาบาท มะดู หมากดูก (กลาง) กระดูก ยายปลวก (ใต้) ขนุน...

 • ผักหวานบ้าน.png
  สมุนไพรผักหวานบ้าน ผักหวานบ้านSauropus androgynous (Linn.) Merr.ชื่อพ้องalbicans. Bl.บางถิ่นเรียกว่าผักหวานบ้าน ผักหวาน (ทั่วไป) ก้านตง จ๊าผักหวาน (เหนือ) โถหลุ่ยกะนีเด๊าะ (กะเหรี่...

 • สมอทะเล.png
  สมุนไพรสมอทะเล สมอทะเลSapium indicumบางถิ่นเรียกสมอทะเลกระหุด (กลาง) กุระ กุลา (มลายู-ใต้). ไม้ต้น->สูงประมาณ 10-15 ม.ใบ ->เดี่ยว เรียงสลับกัน รูปรีแกมรูปหอก หรือ รูปไข่แกมขอ...

 • 000-1.png
  สมุนไพรละหุ่ง ละหุ่งRicinus communis Linn.บางถิ่นเรียกว่าละหุ่ง มะละหุ่ง (ทั่วไป) คิติ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่งสอน) คีเต๊าะ (กะเหรี่ยง-กำแพงเพชร) ปีมั้ว (จีน) มะโห่ง มะโห่งหิน (เหนือ) ละห...

 • หญ้าใต้ใบ.png
  สมุนไพรหญ้าใต้ใบ หญ้าใต้ใบPhyllanthus urinaria Linn.บางถิ่นเรียกหญ้าใต้ใบ (อ่างทอง สุราษฎร์ธานี) ไฟเดือนห้า (ชลบุรี) มะขามป้อมดิน (เหนือ) หมากไข่หลัง (เลย). พืชล้มลุก->สูงได้ถึง...

 • karngpradang_1.jpg
  สมุนไพรก้างปลาเครือ ก้างปลาเครือPhyllanthus reticulatus Poir.บางถิ่นเรียกก้างปลาเครือ (ทั่วไป) กระบอง (ประจวบคีรีขันธ์) ก้างปลาขาว (อ่างทอง เชียงใหม่) ก้างปลาแดง (สุราษฎร์ธานี) ข่า...

 • ว่านธรนี.png
  สมุนไพรว่านธรณีสาร ว่านธรณีสารPhyllanthus pulcher Wall. Ex Muell. Arg.บางถิ่นเรียกว่าว่านธรณีสาร เสนียด (กรุงเทพฯ) กระทืบยอบ (ชุมพร) ก้างปลา (นราธิวาส) ก้างปลาดิน ดอกใต้ใบ (นครศรีธ...

 • ยายถีบหลาน.png
  สมุนไพรยายถีบหลาน ยายถีบหลานPhyllanthus oxyphyllus Miq.ชื่อพ้องP. frondosus Wall. Ex Muell. Arg.บางถิ่นเรียกยายจูงหลาน (ชุมพร) ยมหิน (สุราษฎร์ธานี) ยายถีบหลาน (ตรัง). ไม้พุ่มหรือ ไ...

 • มะขามป้อม.png
  สมุนไพรมะขามป้อม มะขามป้อมPhyllanthus emblica Linn.บางถิ่นเรียกมะขามป้อม(ทั่วไป) กันโตด (เขมร-จันทบุรี) กำทวด (ราชบุรี) มั่งลู่ สันยาส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน). ไม้ต้น->ขนาดกลาง...

 • ผักหวานป่า.png
  สมุนไพรผักหวานดง ผักหวานดงPhyllanthus elegans Wall. Ex Muell. Arg.ชื่อพ้องP. glaucifolius Ridl.บางถิ่นเรียกว่าผักหวานดง (ตราด) จ๊าผักหวาน (ลำพูน) ต้นใต้ใบ ใต้ใบเถื่อน ผักหวานช้าง (...

 • ลูกใต้ใบ.jpg
  สมุนไพรลูกใต้ใบ ลูกใต้ใบPhyllanthus amarus Schum. & Thonn.บางถิ่นเรียกลูกใต้ใบ (กลาง) มะขามป้อมดิน (เหนือ) หญ้าใต้ใบ (นครสวรรค์ อ่างทอง ชุมพร) หญ้าใต้ใบขาว (สุราษฎร์ธานี). พืชล...

 • มะยม.png
  มะยม มะยมPhyllanthus acidus (Linn.) Skeelsชื่อพ้องP. distichus Muell. Arg. มะยม (ทั่วไป). ไม้ต้น->ขนาดเล็ก สูง 3-10 ม. ลำต้นสั้น คดงอ เปลือกเป็นปุ่มปม สีออกชมพูเรื่อย ๆ แตกกิ่งก...

 • แสยง.png
  สมุนไพรแสยก แสยกPedilanthus tithymaloides Poit.บางถิ่นเรียกว่าแสยก กะแหยก มหาประสาน ย่าง แสยกสามสี (กลาง) เคียะไก่ให้ (เหนือ) ตาสี่กะมอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) นางกวัก ว่านสลี (แม่ฮ...

 • upyim3-37.jpg
  มันสำปะหลัง มันสำปะหลังManihot esculenta Crantzบางถิ่นเรียกว่ามันสำปะหลัง มันสำโรง สำปะหลัง (กลาง) ต้างน้อย ต้างบ้าน (เหนือ) มันตัน มันไม้ (ใต้) มันหิ (พังงา) อุบีกายู (มลายู-ใต้)....

 • คำป่า.png
  สมุนไพรคำป่า คำป่าMallotus philippensis (Lam.) Muell. Arg.บางถิ่นเรียกว่าคำป่า คำแดง คำแสด ทองทวย มะคาย แสด (กลาง) กายขัดหิน ขี้เนื้อ (เชียงใหม่) กือบอ ซาบอเส่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอ...

 • สอยดาว.png
  สมุนไพรสอยดาว สอยดาวMallotus paniculatus (Lam.) Muell. Arg.ชื่อพ้องM. cochinchinensis Lour.บางถิ่นเรียกว่าสอยดาว สลัดป้าง (จันทบุรี ตราด) สตีตัน (เลย) แสด (ใต้). ไม้พุ่มหรือ ไม้ต้น...

 • เปล้า11.png
  สมุนไพรเปล้าใหญ่ เปล้าใหญ่Mallotus macrostachyusMuell. Arg.ชื่อพ้องM. albus Muell. Arg.บางถิ่นเรียกว่าเปล้าใหญ่ ลัว (นครศรีธรรมราช) ฝามี หลอขน (ตรัง) หลอ (นราธิวาส). ไม้พุ่มหรือ ไม...

 • ปลิก.png
  สมุนไพรปริก ปริกMallotus floribundus (Bl.) Muell. Arg.ชื่อพ้องM. anamiticus Ktze.บางถิ่นเรียกว่าปริก (ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช) กาบิงบาดู (มลายู-นราธิวาส) ปิก ล้อ (กระบี่) ลอข...

 • ตองเต๊า.png
  สมุนไพรตองเต๊า ตองเต๊าMallotus barbatus Muell. Arg.บางถิ่นเรียกว่าตองเต๊า ขี้เถ้า เต๊าขน ปอเต๊า (เหนือ) กระรอกขน (ชุมพร) กะลอขน กะลอยายทาย (ใต้) บาเละอางิง (มลายู-นราธิวาส) ปอหุน (...

 • 0-1.png
  สมุนไพรหล่อง่าม หล่อง่ามMacaranga triloba (Bl.) Muell. Arg.ชื่อพ้องM. carnuta Muell. Arg.บางถิ่นเรียกหล่อง่าม (ตรัง) ลอขาว (นครศรีธรรมราช) สลาป้าง (ตราด). ไม้ต้น->สูงถึง 12 ม. ล...

 • 8.png
  สมุนไพรเม็ก เม็กMacaranga tanarius (Linn.) Muell. Arg.ชื่อพ้องM. tomentosa Bl.บางถิ่นเรียกเม็ก (ใต้) กะลอ บาเละมี สะลอ (มลายู-ยะลา) จงดำ (ปัตตานี) ป้าง หูช้าง (จันทบุรี) รังขาว (สง...

 • หุช้าง.png
  สมุนไพรมะหัง มะหังMacaranga griffithiana Muell. Arg.บางถิ่นเรียกมะหัง (ปัตตานี) ดอกไม้หูช้าง (ตราด). ไม้ต้น->สูงได้ถึง 7 ม. กิ่งก้านสาขา กลม เกลี้ยง ภายในกลวง สีขาวนวล.ใบ ->เ...

 • เต้าหลวง (1).png
  สมุนไพรเต้าหลวง เต้าหลวงMacaranga gigantean Muell. Arg.ชื่อพ้องM. megatophylla Muell. Arg.บางถิ่นเรียกเต้าหลวง (กำแพงเพชร) ทะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) มะหัง (ปัตตานี) หูช้าง (จันทบุรี...

 • มะละกอฝรั่ง.png
  สมุนไพรมะละกอฝรั่ง มะละกอฝรั่งJatropha multifida Linn.บางถิ่นเรียกมะละกอฝรั่ง ฝิ่นต้น (กรุงเทพฯ) มะหุ่งแดง (เหนือ). ไม้พุ่ม->สูงได้ถึง 6 ม. ไม่มีขน.ใบ ->เดี่ยว เรียงแบบบันไดเ...

 • สบู่แดง.png
  สมุนไพรสบู่แดง สบู่แดงJatropha gossypifolia Linn.บางถิ่นเรียกว่าสบู่แดง ละหุ่งแดง (กลาง) สบู่เลือด สลอดแดง สีลอด หงส์เทศ (ปัตตานี). ไม้พุ่ม->สูง 1-2 ม.ใบ ->เดี่ยว เรียงสลับกั...

 • สบู่ดำ.png
  สมุนไพรสบู่ดำ สบู่ดำJatropha curcas Linn.บางถิ่นเรียกสบู่ดำ สบู่มันเทศ สลอดดำ สลอดป่า สลอดใหญ่ สี่หลอด (กลาง) พมักเยา มะเยา มะหัว มะหุ่งฮั้ว มะโห่ง หงเทก (เหนือ). ไม้พุ่ม->สูง 2...

 • Untitled.png
  สมุนไพรทองหลางฝรั่ง ทองหลางฝรั่งHura crepitans Linn.บางถิ่นเรียกทองหลางฝรั่ง (กรุงเทพฯ) โพทะเล โพฝรั่ง โพศรี (บุรีรัมย์) โพศรีมหาโพ (กลาง). ไม้พุ่มหรือ ไม้ต้น ->สูงได้ถึง 13 ม.ใ...

 • ไคร้น้ำ.png
  สมุนไพรไคร้น้ำ ไคร้น้ำHomonoia riparia Lour.บางถิ่นเรียกไคร้น้ำ แร่ (ตรัง) กะแลแร (มลายู-ยะลา) แกลแร (มลายู-นราธิวาส) ไคร้ (กลาง เหนือ) ไคร้หิน (ชุมพร) สี่ทีโค่ เหี่ยที้ (กะเหรี่ยง...

 • ครำ.png
  สมุนไพรครำ ครำGlochidion obscurum (Roxb. Ex Willd.) Bl.บางถิ่นเรียกว่าครำ (สตูล) มรัว (นครศรีธรรราช) รวด (พังงา). ไม้พุ่มกึ่ง ไม้ต้น ->สูง 3-10 ม. กิ่งเรียวยาว กิ่งอ่อนมีขน.ใบ -...

 • ตุ่มป่า.png
  สมุนไพรตาตุ่มป่า ตาตุ่มป่าExcoecaria oppositifolia Griff.บางถิ่นเรียกว่าตาตุ่มป่า (ประจวบฯ) ตังตาบอด (เหนือ) ไฟเดือนห้า (ใต้) ยางร้อน (ลำปาง). ไม้ต้น->สูง 4-10 ม. ทุกส่วนมีน้ำยา...

 • กำลังกระบือ.png
  สมุนไพรกำลังกระบือ กำลังกระบือExcoecaria cochinchinensis Lour.ชื่อพ้องE. bicolor Zoll. Ex Hassk.บางถิ่นเรียกว่ากำลังกระบือ ลิ้นกระบือ กระบือเจ็ดตัว (กลาง) กระบือ (ราชบุรี). ไม้พุ่ม...

 • 22.png
  สมุนไพรตาตุ่มทะเล ตาตุ่มทะเลExcoecaria agallocha Linn.บางถิ่นเรียกตาตุ่มทะเล ตาตุ่ม (กลาง); บูตอ (มลายู-ปัตตานี). ไม้ต้น->ขนาดกลาง สูง 8-15 ม. เปลือกสีเทาเป็นมัน.ใบ ->เดี่ยว ...

 • ต้นคิด.png
  สมุนไพรคริสต์มาส คริสต์มาสEuphorbia pulcherrima Willd.บางถิ่นเรียกว่าคริสต์มาส (ทั่วไป) บานใบ (เหนือ) โพผัน สองระดู (กรุงเทพฯ). ไม้พุ่ม->สูง 1-3 ม.ใบ ->รูปไข่แกมรูปหอก กว้าง ...

 • ส้มเช่า.png
  สมุนไพรส้มเช้า ส้มเช้าEuphorbia ligularia Roxb.ชื่อพ้องE. neriifolia Boiss. ส้มเช้า (กลาง) ไม้พุ่มหรือ ไม้ต้น ->ขนาดเล็ก สูง 5-7 ม. ไม่มีขน ข้อต่อตามกิ่งเป็นห้าเหลี่ยม ที่โคนก้า...

 • จิดอย.png
  สมุนไพรจิดอยด่วน จิดอยด่วนEuphorbia kerrii Craibบางถิ่นเรียกจิดอยด่วน (ลำปาง) จิดอยด้วน (แพร่) พืชล้มลุก->มีเหง้า เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 ซม. ยาว 9 ซม. ลำต้นไม่แตกแขนง สูง 16-2...

 • น้ำนมทะเล.png
  สมุนไพรน้ำนมราชสีห์ทะเล น้ำนมราชสีห์ทะเลEuphorbia atoto Forst.f.บางถิ่นเรียกน้ำนมราชสีห์ทะเล (ชุมพร) มะพร้าวนกเขา (ประจวบคีรีขันธ์). พืชล้มลุก->สูงได้ถึง 30 ซม. ลำต้นตั้งตรง ตาม...

 • เปล้า.png
  สมุนไพรเปล้าน้ำเงิน เปล้าน้ำเงินCroton cascarilloides Raeusch.ชื่อพ้องC. cumingii Muell. Arg. C. pierrei Gangnep.บ้างถิ่นเรียกเปล้าน้ำเงิน (ประจวบคีรีขันธ์) เปล้าเงิน (สงขลา) เป้าน...

 • โกสน.png
  สมุนไพรโกสน โกสนCodiaeum variegatum Bl.โกสน กรีกะสม กรีสาเก โกรต๋น (ทั่วไป). ไม้พุ่ม->สูง 1-3 ม. ทุกส่วนเกลี้ยง.ใบ ->มีรูปร่างหลายแบบ ตั้งแต่รูปขอบขนานจนถึงรูปยาวแคบ โคนใบมน ...

 • ดีหมี.png
  สมุนไพรดีหมี ดีหมีCleidion spiciflorum (Burn.f.) Merr. ชื่อพ้อง C. javanicum Bl.บางถิ่นเรียกว่าดีหมี ดินหมี (ลำปาง) กาดาวกระจาย (ประจวบคีรีขันธ์) กาไล กำไล (สุราษฎร์ธานี) คัดไล (ระ...

 • ประคำไก่.png
  สมุนไพรประคำไก่ ประคำไก่Drypetes roxburghill Wall.ชื่อพ้องPutranjiva robxburghii Wall.บางถิ่นเรียกว่าประคำไก่ มะคำไก่ มะคำดำไก่ (กลาง) มะองนก (เหนือ) มักค้อ (ขอนแก่น). ไม้ต้น->ส...

 • สลอด.png
  สมุนไพรสลอด สลอดCroton tiglium. Linn.บางถิ่นเรียกว่าสลอด สลอดต้น ลูกผลาญศัตรู หมากหลอด (กลาง) มะข่าง มะคัง มะตอด หมากทาง หัสคืน (เหนือ) หมากยอง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน). ไม้พุ่ม->สูง...

 • กระดอหด.png
  สมุนไพรกระดอหดใบขน กระดอหดใบขนCroton caudatus Geisel.กระดอหดใบขน(จันทบุรี). ไม้เถา->กึ่ง ไม้พุ่ม ตามกิ่ง ใบ และดอก มีขนรูปดาว และสากคาย.ใบ ->เดี่ยว เรียงสลับกัน แผ่นใบมีรูปร่...

 • มะกาเครือ.png
  สมุนไพรมะกาเครือ มะกาเครือBridelia stipularis (Linn.) Bl.บางถิ่นเรียกมะกาเครือ หัสคุณผี (กลาง) สะไอ (สงขลา นราธิวาส) สะไอเครือ (ยะลา) หัสอัยเครือ (เหนือ) ไอหน่วย (ชุมพร). ไม้เถา-&g...

 • 2.png
  สมุนไพรเต็งหนาม เต็งหนามBridelia retusa (Linn.) Spreng.ชื่อพ้องB. spinosa (Roxb.) Willd.บางถิ่นเรียกว่าเต็งหนาม (ราชบุรี) จาลีลึกป๊วก (เขมร-สุรินทร์) รังโทน (นครราชสีมา) ว้อโบ (กะเ...

 • ระงับพิษ.png
  สมุนไพรระงับพิษ ระงับพิษBreynia glauca Craibชื่อพ้องB. subterblanca Fischerบางถิ่นเรียกว่าระงับพิษ ดับพิษ (เชียงใหม่) จ้าสีเสียด (ลำพูน) ปริก (ประจวบคีรีขันธ์). ไม้พุ่มสูงได้ถึง 7....

 • มะไฟ1.png
  มะไฟ มะไฟBaccaurea ramiflora Lour.ชื่อพ้องB. sapida (Roxb.) Muell. Arg.บางถิ่นเรียกว่ามะไฟ (ทั่วไป) แซเครือแซ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ผะยิ้ว (เขมร-สุรินทร์) สัมไฟ (ใต้) หำกัง (เพชรบ...

 • มะไฟ1.png
  สมุนไพรมะไฟฝรั่ง มะไฟฝรั่งBaccaurea mothelyana (Muell. Arg.) Muell. Arg.บางถิ่นเรียกว่ามะไฟฝรั่ง (กรุงเทพฯ) ระมะ ลำแข (ปัตตานี) ระมา ระไม รำเบ รำไบ (มลายู-ใต้) รามาตี๊กุ๊ (มลายู-นร...

 • 1-1.png
  สมุนไพรเหมือนโลด เหมือนโลดAporusa villosa (Lindl.) Baill.บางถิ่นเรียกว่าเหมือนโลด (ขอนแก่น) กรม (ใต้) ด่าง แด่งพง (สุโขทัย) ตีนครึน พลึง โลด (กลาง) ประดงข้อ (พิจิตร) เหมือดควาย เหม...

 • มะเยา.png
  สมุนไพรโพธิสัตว์ โพธิสัตว์Aleurites moluccana (Linn.) Wild.ชื่อพ้องJatropha moluccana Linn.บางถิ่นเรียกว่าโพธิสัตว์ (กรุงเทพฯ) กือระ (มลายู-ยะลา) ปูรัด (สตูล) มะเยา (เหนือ). ไม้ต้น...

 • ขางปอย.png
  สมุนไพรขางปอย ขางปอยAlchornea rugosa (Lour.) Muell Arg.ชื่อพ้องA. javanensis (Bl.) Backer & Bakh.f.บางถิ่นเรียกขางปอย ของปอยน้ำ (กลาง) ซ่าหมากไฟ (เลย) ดับยาง (เชียงใหม่) เปล้าน...

 • ข่อย.png
  สมุนไพรชาข่อย ชาข่อยAcalypha siamensis Oliv. ex Gangชื่อพ้องA. evrardii Gagnep. A. fruticosa Ridl.บางถิ่นเรียกว่าชาข่อย ชาฤาษี (กลาง) กาน้ำ ชาญวน (กรุงเทพฯ) จ๊าข่อย (เหนือ) ชาป่า (...

 • ไกรทอง.png
  สมุนไพรไกรทอง ไกรทองErythroxylum cuneatumKurzบางถิ่นเรียกไกรทอง(ปราจีนบุรี นราธิวาส) แก่นแดง เข็ดมูล เจตมูล (ปราจีนบุรี) ต๋านฮ้วนเป็ด (เชียงใหม่) พิกุลทอง (ประจวบคีรีขันธ์). ไม้ต้น...

 • ผมขาว.png
  สมุนไพรหญ้าผมหงอก หญ้าผมหงอกEriocaulon sexangulare Linn.หญ้าผมหงอก(จันทบุรี). พืชล้มลุก->ใบเลี้ยงเดี่ยว.ใบ ->แบบใบหญ้า ออกเป็นกระจุกที่โคนต้น มีขนาดกว้าง 3-6 มม. ยาว 7-30 ซม....

 • เม้าแดง.png
  สมุนไพรเม้าแดง เม้าแดงLyonia ovalifolia (Wall.) Drudeชื่อพ้องpieris ovalifolia D. Don เม้าแดง (เชียงใหม่). ไม้ต้น->ขนาดเล็ก สูง 4-8 ม. เปลือกเรียบ ลอกออกเป็นแผ่นเล็ก ๆ กิ่งเกลี้...

 • หญัาถอดป้อง.png
  สมุนไพรหญ้าถอดปล้อง หญ้าถอดปล้องEquisetum debile Roxb.บางถิ่นเรียกว่าหญ้าถอดปล้อง หญ้าเงือก หญ้าหูหนวก (เหนือ) เครือเซาะปอยวา แยปอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) หญ้าปล้อง หญ้าสองปล้อง (กล...

 • Image-2.jpg
  สมุนไพรตะขบฝรั่ง ตะขบฝรั่งMuntingia calabura Linn.บางถิ่นเรียกว่าตะขบฝรั่ง ตะขบ (กลาง) ครบฝรั่ง (สุราษฎร์ธานี). ไม้ต้น->สูง 5-7 ม. เปลือกสีเทา กิ่งแผ่สาขาขนานกับพื้นดิน ตามกิ่งม...

 • มะกอก.png
  สมุนไพรมะกอกน้ำ มะกอกน้ำElaeocarpus hygrophilus Kurzชื่อพ้องE. madopetalus Pierreบางถิ่นเรียกว่ามะกอกน้ำ สารภีน้ำ (กลาง) สมอพิพาย (ระยอง). ไม้ต้น-> สูง 8-10 ม.ใบ -> เดี่ยว เร...

 • มะหลอด.png
  สมุนไพรสลอดเถา สลอดเถาElaeagnus latifolia Linn.บางถิ่นเรียกสลอดเถา (ราชบุรี) ควยรอก (ตราด) มะหลอด (เหนือ) ส้มหลอด (ใต้). ไม้เถา->เนื้อแข็ง ตามลำต้น และกิ่งมีเกล็ดสีเทา หรือ สีเง...

 • ต้นชาฮกเกี้ยน.jpg
  สมุนไพรข่อยจีน ข่อยจีนEhretia microphylla Lamk.ชื่อพ้องE. buxifolia Roxb.บางถิ่นเรียกว่าข่อยจีน ชาญวณ (กรุงเทพฯ) ชา (เชียงใหม่) ชาญี่ปุ่น (กลาง). ไม้พุ่ม->เล็ก สูงประมาณ 2 ม. ตา...

 • หญัาตีนตุ๊กแก.png
  สมุนไพรหญ้าตีนตุ๊กแก หญ้าตีนตุ๊กแกColdenia procumbens Linn.บางถิ่นเรียกว่า หญ้าตีนตุ๊กแก (สุพรรณบุรี พิษณุโลก) หญ้าตีนตุ๊กโต หญ้าตุบโต๋ (เชียงใหม่). พืชล้มลุก->ลำต้นทอดราบกับพื้...

 • 0000.png
  สมุนไพรพญารากดำ พญารากดำDiospyros variegate Kurzพญารากดำ(สุโขทัย) น้ำจ้อย (ปราจีนบุรี) พลับดำ (กาญจนบุรี) มะเขือเถื่อน อีดำ (กำแพงเพชร). ไม้ต้น->ขนาดกลาง สูงถึง 20 ม. เปลือกสีดำ...

 • มะเกลือป่า.png
  สมุนไพรมะเกลือป่า มะเกลือป่าDiospyros montana Roxb.บางถิ่นเรียกว่ามะเกลือป่า (นครสวรรค์ ปราจีนบุรี) ตานส้าน (กลาง) ถ่านไฟผี (เหนือ) มะตูมดำ (สระบุรี). ไม้ต้น->ขนาดเล็กถึงขนาดกลา...

 • ตะโกสวน.png
  สมุนไพรตะโกสวน ตะโกสวนDiospyros malabarica (Desv.) Kostel. var. malabarica Kostel.บางถิ่นเรียกตะโกสวน ปลาบ (เพชรบุรี) ตะโกไทย (กลาง) มะเขือเถื่อน (สกลนคร) มะสุลัวะ (กะเหรี่ยง-ลำปาง...

 • พลับจีน.png
  สมุนไพรพลับจีน พลับจีนDiospyros kaki Linn. พลับจีน (กลาง). ไม้ต้น->ผลัดใบขนาดเล็ก สูงประมาณ 15 ม. เปลือกแตกเป็นแผ่น ๆ คล้ายเกล็ด ตามกิ่งมีช่องระบายอากาศสีเทาปนน้ำตาล หรือ เทาปนข...

 • ตะโก.png
  สมุนไพรตะโกจัน ตะโกจันDiospyros hasseltii Zoll.บางถิ่นเรียกว่าตะโกจัน (กรุงเทพฯ) ตะโก (นครราชสีมา) บาเนง (มลายู-นราธิวาส) ไม้ต้น->ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 30 ม. เปลือกสีเทาปนด...

 • มะพลับดง.png
  สมุนไพรมะพลับดง มะพลับดงDiospyros ehretioides Wall. Ex G. Donบางถิ่นเรียกว่ามะพลับดง (กาญจนบุรี) ชิ้นกวาง เรื้อนกวาง ลิ้นกวาง (ปราจีนบุรี) ตับเต่าต้น ตับเต่าหลวง (ราชบุรี) มะโกป่า ...

 • จัน.png
  สมุนไพรจัน จันDiospyros decandra Lour.บางถิ่นเรียกจัน (ทั่วไป) จันขาว จันลูกหอม จันโอ จันอิน (กลาง). ไม้ต้น->ขนาดกลาง สูง 10-20 ม. ลำต้นตรง เปลือกสีดำ แตกเป็นสะเก็ด เนื้อไม้สีขา...

 • ตะโนม.png
  สมุนไพรตะโกพนม ตะโกพนมDiospyros castanea (Craib) Fletch.บางถิ่นเรียกว่าตะโกพนม (ทั่วไป) กะละมัก (กาญจนบุรี ราชบุรี) มะด้ามหมุ่ย มะดำ (เหนือ) มะตับหมาก (เชียงใหม่ ลำพูน) หนังดำ หลัง...

 • สั่งทำ.png
  สมุนไพรสั่งทำ สั่งทำDiospyros buxifolia (Bl.) Hiern สั่งทำ รีบู รีเภา (ใต้). ไม้ต้น->ขนาดใหญ่ สูงถึง 25 ม. ลำต้นตรง กิ่งมักตั้งฉากกับลำต้น เปลือกนอกสีเทาปนดำ เรียบ หรือ แตกเป็นร...

 • มะพลับ.png
  มะพลับ มะพลับDiospyros areolata King & Gambleมะพลับพลับ (กลาง) ไม้ต้น->ขนาดกลาง สูงถึง 15 ม. ลำต้นมักคดงอ เปลือกค่อนข้างเรียบ สีน้ำตาลปนเขียวอ่อน หรือ ปนดำ.ใบ ->เป็นใบเดี...

 • หญ้าน้ำค้าง.png
  สมุนไพรหญ้าน้ำค้าง หญ้าน้ำค้างDrosera indica Linn. หญ้าน้ำค้าง (ตะวันออกเฉียงเหนือ). พืชล้มลุก->ลำต้นอ่อนนอนไปตามพื้นดิน แต่ส่วนปลายตั้งตรง มักไม่แตกแขนง ยาว 5-30 ซม.ใบ ->เดี...

 • หยอดน้ำค้าง.png
  สมุนไพรจอกบ่วาย จอกบ่วายDrosera burmannii Vahlบางถิ่นเรียกจอกบ่วาย(เลย) หยาดน้ำค้าง (ทั่วไป) พืชล้มลุก->ขนาดเล็ก.ใบ ->เป็นใบเดี่ยว รูปช้อน สีเขียวอ่อนมีขน เรียงรอบลำต้น และซ้...

 • 000.png
  สมุนไพรพะยอม พะยอมShorea roxburghii G. Donชื่อพ้องS. Floribunda Kurzบางถิ่นเรียกพะยอม (กลาง) กุยอม (เชียงใหม่) ขะยอม (ลาว) ขะยอมดง พะยอมดง (เหนือ) แคน (เลย) เชียง เซี่ยว (กะเหรี่ยง...

 • pg191a.jpg
  สมุนไพรเต็ง เต็งShorea obtuse Wall.บางถิ่นเรียกเต็ง (กลาง) เคาะเจื้อ เอื้อ (ละว้า-เชียงใหม่) แงะ (เหนือ) จิก (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชันตก (ตราด) เต็งขาว (ขอนแก่น) เน่าใน (แม่ฮ่องสอน)...

 • ตะเคียนทอง.png
  สมุนไพรตะเคียนทอง ตะเคียนทองHopea odorate Roxb.บางถิ่นเรียกตะเคียนทอง ตะเคียน ตะเคียนใหญ่ (กลาง) กะกี้ โกกี้ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) แคน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) จะเคียน (เหนือ) จูเค้ โซ...

 • ตะเคียนหิน.png
  สมุนไพรตะเคียนหิน ตะเคียนหินHopea ferrea Lanessบางถิ่นเรียกตะเคียนหิน (ใต้) เคียนทราย (ตราด ตรัง) [ตะเคียนหนู (นครราชสีมา) เหลาเตา (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช). ไม้ต้น->ขนาดกลาง...

 • มันหัวโข่ง.png
  สมุนไพรมันคันขาว มันคันขาวDioscorea pentaphylla Linn.บางถิ่นเรียกมันคันขาว (สุพรรณบุรี) กอยขี้กุ้ง มะมู่ มันหมักไก่ มันหมักบุก มันหมักมู่ หมักโก่ (เชียงใหม่) มันกู้ มันจ้วก (ลำปาง)...

 • กลอย.png
  สมุนไพรกลอย กลอยDioscorea hispida Dennst.บางถิ่นเรียกกลอย มันกลอย (ทั่วไป) กลอยข้าวเหนียว กลอยหัวเหนียว (นครราชสีมา) กลอยนก กอย (เหนือ) คลี้ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน). ไม้เถา->ลำต้...

 • มันมือเสือ.png
  สมุนไพรมันมือเสือ มันมือเสือDioscorea esculenta (Lour.) Burk.บางถิ่นเรียกว่ามันมือเสือ (กลาง) มันกะซาก (สระบุรี) มันจ้วก หนามจ้วก (เหนือ) มันมุ้ง (กลาง) มันอีเพิ่ม (ปราจีนบุรี) มัน...

 • ว่านพระฉิม.png
  สมุนไพรมันขมิ้น มันขมิ้นDioscorea bulbifera Linn.บางถิ่นเรียกว่ามันขมิ้น ว่านพระฉิม ว่านสามพันตึง (กลาง) เดะควา (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) มะมู หำเป้า (เหนือ) มันกะทาด (นครราชสีมา) มันแ...

 • มันเสา.png
  สมุนไพรมันเสา มันเสาDioscorea alata Linn.ชื่อพ้องD. atropurpurea Roxb. D. globosa Roxb.บางถิ่นเรียกว่ามันเสา มันงู มันจาวมะพร้าว มันมือหมี มันเลือดไก่ (กลาง) นอย (กะเหรี่ยง-เชียงให...

 • 00.png
  สมุนไพรส้านใบเล็ก ส้านใบเล็กDillenia ovate Wall. Ex Hook.f. & Th.ส้านใบเล็ก(ปัตตานี) ไข่เน่าดง ตานกกด (เลย) ปล้อ (ส่วย-สุรินทร์) มะโตน (ชลบุรี) ส้านกวาง (ใต้) ส้านโดยเด (นครพนม...

 • 164266.jpg
  สมุนไพรรสสุคนธ์ รสสุคนธ์Tetracera loureiri (Fin. & Gagnep.) Pierre ex Craibบางถิ่นเรียกรสสุคนธ์ มะตาดเครือ รสสุคนธ์ขาว สุคนธรส เสาวรส (กรุงเทพฯ) เถากะปดใบเลื่อม (ประจวบคีรีขันธ...

 • 0.png
  สมุนไพรรสสุคนธ์แดง รสสุคนธ์แดงTetracera indica (Christm. et Panz.) Merr.บางถิ่นเรียกรสสุคนธ์แดง (กรุงเทพฯ) เครือปด (ชุมพร) เถาอรคนธ์ (กลาง) ปดลื่น (ยะลา ปัตตานี) ย่านปด (ใต้) ย่านเ...

 • แห้วจีน.jpg
  สมุนไพรแห้วไทย แห้วไทยCyperus esculentus Linn.บางถิ่นเรียกแห้วไทยแห้วจีน (ทั่วไป) มะนิ่ว (เหนือ) พืชล้มลุกจำพวกกก ลำต้นเกลี้ยง เล็ก เป็นสามเหลี่ยม แข็งและตั้งตรง สูง 10-50 ซม. โคน...

 • กก.png
  สมุนไพรกก กกCyperus articulates Linn. กก (ทั่วไป). พืชล้มลุกจำพวกกก มีอายุหลายปี สูง 1-2 ม. ลำต้นแข็งแรง กลม เกลี้ยง ไหลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5-5 มม.มีกาบหุ้มเป็นรูปไข่แกมรูปหอ...

 • กกน้ำ.png
  สมุนไพรกกลังกา กกลังกาCyperus alternifolius Linn. กกลังกา (กรุงเทพฯ). พืชล้มลุกจำพวกกก มีอายุหลายปี; ลำต้นใต้ดินสั้น และแข็ง ลำต้นเหนือดินขึ้นเป็นกอ สูง 50-150 ซม. รูปสามเหลี่ยมมน...

 • ปรงทะเล.png
  สมุนไพรปรงทะเล ปรงทะเลCycas rumphii Miq.บางถิ่นเรียกปรงทะเล มะพร้าวเต่าทะเล (ใต้) ปากู (มลายู-ยะลา). ไม้ต้นสูง 3-7 ม. ลำต้นหยาบ บางทีแตกเป็นง่าม มักแตกหน่อตามโคนต้น. ใบ ยาว 1-2 ม. ...

 • 11.png
  สมุนไพรปรงญี่ปุ่น ปรงญี่ปุ่นCycas revolute Thumb.บางถิ่นเรียก ปรงญี่ปุ่นปรงจีน (กรุงเทพฯ) ฮ่องเต็ก (จีน). ไม้ต้นหรือ ไม้พุ่มสูงได้ถึง 5 ม. สืบพันธุ์โดยการแตกหน่อ ลำต้นสูง 1-4 ม. ส...

 • ปรงg-k.png
  สมุนไพรปรงเขา ปรงเขาCycas pectinata Griff.บางถิ่นเรียกว่าปรงเขา (ชุมพร) กา กาเดาะ แข่ดู่ ทอคลิ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) กูดหลวา (แม่ฮ่องสอน) บอกะ (มลายู-สตูล) มะพร้าวเต่าดอย มะพร้าวเ...

 • ปรง.png
  สมุนไพรปรง ปรงCycas circinalis Linn.บางถิ่นเรียกปรง (กลาง) มะพร้าวสีดา (ประจวบคีรีขันธ์). ไม้ต้นสูงถึง 8 ม. ลำต้นทรงกระบอก เปลือกสีน้ำตาล ส่วนล่างเกลี้ยง ส่วนบนมีรอยแผลใบ มีเหง้ากึ...

 • บวมขบ.png
  สมุนไพรบวบขม บวบขมTrichosanthes cucumerina Linn.บางถิ่นเรียกว่า บวบขมนมพิจิตร (กลาง) มะนอยจ๋า (เหนือ). ไม้เถาลำต้นเป็นร่อง มีขนประปราย มือเกาะมี 2-3 แขนง. ใบ เดี่ยว เรียงสลับกัน ร...

 • มะ.png
  สมุนไพรบวบงู บวบงูTrichosanthes anguina Linn.บางถิ่นเรียกบวบงู (กลาง) นมพิจิตร (นครราชสีมา ตราด) นอยข้อง มะนอย (เหนือ) หมากนอย (สระบุรี). ไม้เถาลำต้นเล็ก แตกกิ่งก้านสาขามาก มีขนนุ่...

 • ตำหลึงผู้.png
  สมุนไพรตำลึงตัวผู้ ตำลึงตัวผู้Solena heterophylla Lour.ชื่อพ้องMelothria heterophylla Cogn. ตำลึงตัวผู้ (ปราจีนบุรี) บังกาเรน (กาญจนบุรี). ไม้เถาลำต้นเรียวเล็ก มีหัวใต้ดินหลายหัว ม...

 • 1.png
  สมุนไพรแตงหนู แตงหนูMukia maderaspatana Roem.ชื่อพ้องMelothria maderaspatana (Linn.) Cogn.บางถิ่นเรียกแตงหนู (เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ) แตงนก (กาญจนบุรี) แตงผีปลูก (ชัยนาท) แตงหนูข...

 • ฟักข้าว.png
  สมุนไพรฟักข้าว ฟักข้าวMomordica cochinchinensis(Lour.) Spreng.บางถิ่นเรียกฟักข้าว (กลาง) ขี้กาเครือ (ปัตตานี) ผักข้าว (เหนือ) พุคู้เด๊าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน). ไม้เถามือเกาะไม่แย...

 • มะระ.png
  สมุนไพรมะระ มะระMomordica charantia Linn.บางถิ่นเรียกว่ามะระ (ทั่วไป) ผักเหย (สงขลา) ผักไห่ (นครศรีธรรมราช) มะร้อยรู (กลาง ใต้) มะห่อย มะไห่ (เหนือ) สุพะซู สุพะเด (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่อ...

 • บวมหอม.png
  สมุนไพรบวมหอม บวมหอมLuffa cylindrical (Linn.) Roem.บางถิ่นเรียกบวมหอม (กลาง) กะตอร่อ (มลายู-ปัตตานี) บวมกลม บวมขม (กลาง) บวมอัม มะนอยขม มะนอยอัม (เหนือ). ไม้เถามีอายุเพียงปีเดียว ...

 • มะนอยเหลี่ยม.png
  สมุนไพรบวมเหลี่ยม บวมเหลี่ยมLuffa acutangula Roxb.บางถิ่นเรียกบวมเหลี่ยม (กลาง) กะตอรอ (มาลายู-ปัตตานี) เดเรเนอมู เดเรส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) บวมหวาน (แม่ฮ่องสอน) มะนอย หมักนอย ...

 • น้ำเต้า.png
  สมุนไพรน้ำเต้า น้ำเต้าLagenaria siceraria Standl.ชื่อพ้องL. leucantha Rusby L. vulgaris Ser.บางถิ่นเรียกว่าน้ำเต้า (กลาง) คิลูส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) มะน้ำเต้า (เหนือ). ไม้เถามี...

 • สะระแหน่.png
  สะระแหน่ ชื่อพื้นเมืองอื่นหอมด่วน (ภาคเหนือ)สะระแหน่สะระแหน่สวน (ภาคกลาง) มักเงาะ สะแหน่ (ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์Mentha cordifolia Opiz ex Fresenชื่อวงศ์LABIATAEชื่อสามัญKitchen min...

 • ยี่หร่า.png
  สมุนไพรยี่หร่า ชื่อพื้นเมืองอื่นจันทร์หอม เนียม (เชียงใหม่) จันทร์ขี้ไก่ เนียมต้น (แม่ฮ่องสอน) สะหลี่ดี (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน)ยี่หร่าโหระพาช้าง (ภาคกลาง) กะเพราญวณ (กรุงเทพ ฯ)ชื่...

 • พลู.png
  สมุนไพรพลู ชื่อพื้นเมืองอื่นพลู(ภาคกลาง) ซีเก๊ะ (มลายู – นราธิวาส)ชื่อวิทยาศาสตร์Piper betle L .ชื่อวงศ์PIPERACEAEชื่อสามัญBetel pepper. ลักษณะทั่วไปทางพฤกษศาสตร์ไม้เถา(C) เล...

 • ขี้กาแดง.png
  สมุนไพรขี้กาแดง ขี้กาแดงGymnopetalum integrifolium Kurz ชื่อพ้อง Trichosanthes integrifolia Kurzบางถิ่นเรียกขี้กาแดง (กรุงเทพฯ) ขี้กาน้อย (นครราชสีมา) แตงโมป่า (กาญจนบุรี) มะกาดิน ...

 • มะนอย.png
  สมุนไพรกะดอม กะดอมGymnopetalum cochinchinese (Lour.) Kurzบางถิ่นเรียกกะดอม (กลาง) ขี้กาดง (สระบุรี) ผักแคบป่า (น่าน) มะนอยจา (เหนือ) มะนอยหก มะนอยหกฟ้า (แม่ฮ่องสอน). ไม้เถาลำต้นเล...

 • แตงกวา.png
  สมุนไพรแตงกวา แตงกวาCucumis sativus Linn.บางถิ่นเรียกแตงกวา (ทั่วไป) ตาเสาะ (เขมร) แตงขี้ไก่ แตงขี้ควาย แตงช้าง แตงร้าน (เหนือ) แตงปี แตงยาง (แม่ฮ่องสอน) แตงเห็น ตงอ้ม (เชียงใหม่)....

 • แตงไทย.png
  สมุนไพรแตงไทย แตงไทยCucumis melo Linn.บางถิ่นเรียกแตงไทย (กลาง ใต้) ซกเซเรา (เขมร-บุรีรัมย์) ดี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) แตงจิง (นครราชสีมา) แตงลาย มะแตงลาย มะแตงสุก (เหนือ). ไม้เถาล...

 • aydsv.png
  สมุนไพรฟักทองข้าวเจ้า ฟักทองข้าวเจ้าCucurbita pepo Linn.บางถิ่นเรียกว่า ฟักทองข้าวเจ้า(กลาง) มะฟักเหนียว (เหนือ). ไม้เถามีขนสากคาย ลำต้นแข็ง มักจะมี 5 เหลี่ยม. ใบ เดี่ยว เรียงสลับก...

 • ฝักทอง.png
  สมุนไพรฟักทอง ฟักทองCucurbita moschata Decne.บางถิ่นเรียกฟักทอง (กลาง) น้ำเต้า (ใต้) ฟักเขียว มะฟักแก้ว (เหนือ) มะน้ำแก้ว (แพร่) หมักอึ (เลย) หมักคี้ส่า เหลืองเคส่า (กะเหรี่ยง-กาญจ...

 • ตำลึง.png
  สมุนไพรผักตำลึง ผักตำลึงCoccinia grandis Voigtชื่อพ้องC. indica Wight & Arn.ชื่อเรียกประจำถิ่น ผักตำลึง(กลาง) แคเด๊าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ผักแคบ (เหนือ) ไม้เถาลำต้นเล็ก เกลี...

 • แตงโม.png
  แตงโม แตงโมCitrullus lanatus Mats. & Nakaiชื่อพ้องC. vulgaris Schrad. Ex Ecklonบางถิ่นเรียกแตงโม (กลาง) แต่เต้าส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) แตงจีน (ใต้) มะเต้า (เหนือ) อุลัก (เขม...

 • ฝัก.png
  สมุนไพรฟัก ฟักBenincasa hispidaCogn. ชื่อพ้อง B. cerifera Saviบางถิ่นเรียกฟัก (ทั่วไป) ขี้พร้า (ใต้) ดีหมือ ลุ่เค้ส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ฟักขาว ฟักเขียว ฟักจีน แฟง (กลาง) ฟักขี...

 • ผักบุ้งทะเล.png
  สมุนไพรผักบุ้งทะเล ผักบุ้งทะเลIpomoea pes-caprae (Linn.) Sweetบางถิ่นเรียกผักบุ้งทะเล (ภาคกลาง) ละบูเลาท์ (มาเลย์-นราธิวาส). ไม้ล้มลุกยาว 5-30 ม. ลำต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน มีรากท...

 • ว่านผักบุ้ง.png
  สมุนไพรว่านผักบุ้ง ว่านผักบุ้งIpomoea nil (Linn.) Rothบางถิ่นเรียกว่านผักบุ้ง (กรุงเทพฯ) ว่านตำเคย (ปราจีนบุรี). ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี หรือ หลายปี ลำต้นเลื้อยพัน หรือ บางครั้งเลื้อย...

 • มันเทศ.png
  มันเทศ มันเทศIpomoea batatas Lamk.บางถิ่นเรียกว่า มันเทศ(ภาคกลาง) แตลอ (มาเลย์-นราธิวาส) มันแกว (ภาคเหนือ) หมักอ้อย (ละว้า-เชียงใหม่). ไม้ล้มลุกมีหัวใต้ดินรูปกระสวย หรือ หัวยาว ลำต...

 • ผักบุ้ง.png
  สมุนไพรผักบุ้ง ผักบุ้งIpomoea aquatica Forsk.บางถิ่นเรียกผักบุ้ง กำจร (เงี้ยว-แม่ฮ่องสน) ผักทอดยอด (กลาง) โหนเดาะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน). ไม้ล้มลุกอายุหลายปี หรือ ปีเดียว เลื้อยตาม...

 • ใบต่อก้าน.png
  สมุนไพรใบต่อก้าน ใบต่อก้านEvolvulus alsinoides Linn. ใบต่อก้าน (ขอนแก่น). ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ยาว 7-35 ซม. ลำต้นทอดไปตามพื้นดิน หรือ โค้งแล้วตั้งตรง มักแตกกิ่งก้านที่โคน มีขนนุ่มป...

 • ผักบุ้งรั้ว.png
  สมุนไพรผักบุ้งรั้ว ผักบุ้งร้วมConvolvulus arvensis Linn. ผักบุ้งร้วม (ภาคกลาง). ไม้ล้มลุกลำต้นทอดไปตามพื้นดิน หรือ เลื้อยพาดพัน ยาว 0.20-2.0 ม. เกลี้ยง หรือ มีขนนุ่มกระจาย. ใบ รูป...

 • ใบระบาด.png
  สมุนไพรใบระบาด ใบระบาดArgyreia nervosa (Burm.f.) Boj ชื่อพ้อง A. speciosa Sweetบางถิ่นเรียกใบระบาด ผักระบาด (ภาคกลาง) เมืองมอบ (กรุงเทพฯ). ไม้เถายาวถึง 10 ม. ตามลำต้นและกิ่งก้านมี...

 • 11-2.png
  สมุนไพรเครือพูเงิน เครือพูเงินArgyreia mollis (Burm.f.) Choisyบางถิ่นเรียกเครือพูเงิน (ปราจีนบุรี) ย่านตาน (สงขลา). ไม้เถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 10 ม. ส่วนของลำต้นที่ยังอ่อนอยู่มีขนยาวร...

 • t-kg8inv.png
  สมุนไพรมะขามเครือ มะขามเครือRoureopsis stenopetala (Griff.) Schellenb.บ้างถิ่นเรียกมะขามเครือ (ภาคเหนือ นครราชสีมา) มันขาม (ปัตตานี). ไม้เถาขนาดใหญ่ กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลปนเหลือง เ...

 • ถอบแถบเครือ.png
  สมุนไพรถอบแถบเครือ ถอบแถบเครือConnarus semidecandrus Jackบางถิ่นเรียกถอบแถบเครือ กะลำเพาะ จำเพาะ (ภาคกลาง) ถอนแถบ ขางขาว ขางแดง ขางน้ำครั่ง ขี้อ้ายเครือ (ภาคเหนือ) เครือไหลน้อย (เช...

 • ถอบแถบ.png
  สมุนไพรถอบแถบ ถอบแถบConnarus monocarpus Linn. Ssp. Malayensis Leenh. ถอบแถบ (ปัตตานี). ไม้เถาบางทีเป็นไม้พุ่ม หรือ ไม้ต้นขนาดเล็ก กิ่งก้านเกลี้ยง มักมีช่องหายใจ.ใบ เป็นใบประกอบ ช่...

 • กะชับ.png
  สมุนไพรกระชับ กระชับXanthium strumarium Linn.บางถิ่นเรียกว่ากระชับ ขี้ครอก (ราชบุรี) เกี๋ยงนา มะขะนัดน้ำ (ภาคเหนือ) ขี้อ้น (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขี้อ้นดอน (ขอนแก่น เลย) ...

 • กะเม็ง-1.png
  สมุนไพรกะเม็งตัวผู้ กะเม็งตัวผู้Wedelia chinensis (Osbeck). Merr.บางถิ่นเรียกกะเม็งตัวผู้ (ภาคกลาง) ฮ่อมเกี่ยวคำ (เชียงใหม่). ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเลื้อยแล้วชูขึ้น สูง 10-50 ซม...

 • คาดทะเล.png
  สมุนไพรผักคราดทะเล ผักคราดทะเลWedelia biflora (Linn.) DC. ผักคราดทะเล (กรุงเทพฯ). ไม้ล้มลุกลำต้นกึ่งเป็นพุ่ม เลื้อย สูง 1.5-5 ม. เป็นสัน แตกกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ มีขนกระจาย. ใบ ร...

 • ตานหม่อน.png
  สมุนไพรตานหม่อน ตานหม่อนVernonia elliptica DC.ชื่อพ้องV. elaeagnifolia DC.บางถิ่นเรียกตานหม่อน (ภาคกลาง) ซ้าหมักหลอด (หนองคาย) ตาค้อน (สุราษฎร์ธานี) ตาหม่น (นครศรีธรรมราช). ไม้พุ่ม...

 • หญ้าละออง.png
  สมุนไพรหญ้าละออง หญ้าละอองVernonia cinerea Less.บางถิ่นเรียกหญ้าละออง (ตราด) ก้านธูป (จันทบุรี) เซียวซัวเฮา (จีน) ถั่วแฮะดิน ฝรั่งโคก (เลย) หญ้าดอกขาว เสือสามขา หมอน้อย (กรุงเทพฯ) ...

 • 3-1.png
  สมุนไพรกะพวมมะพร้าว กะพวมมะพร้าวVernonia arborea Ham.กะพวมมะพร้าว(สงขลา) ขี้อ้น (ยะลา) จวง อ้ายเหนียวหมา (นครศรีธรรมราช) ตอนเลาะ (กระบี่) นวลแป้ง (สุราษฎร์ธานี). ไม้ล้มลุกลำต้นตรง...

 • ดาวเรืองใหญ่.png
  สมุนไพรดาวเรืองใหญ่ ดาวเรืองใหญ่Tagetes erecta Linn.บางถิ่นเรียก ดาวเรืองใหญ่(ภาคกลาง) คำปู้จู้หลวง (ภาคเหนือ) พอทู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน). ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี ลำต้นตรง สูง 15-60 ...

 • แคง.png
  สมุนไพรผักแครด ผักแครดSynedrella nodiflora (Linn.) Gaertn.บางถิ่นเรียกผักแครด สับกา (ภาคกลาง) หญ้าขี้หมา (นครศรีธรรมราช). ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี ลำต้นตรง สูง 25-80 ซม. แตกกิ่งก้านเป...

 • 2-1.png
  สมุนไพรผักคราด ผักคราดSpilanthes acmella (Linn.) Murr.บางถิ่นเรียกผักคราด ผักคราดหัวแหวน (ภาคกลาง) ผักตุ้มหู (ภาคใต้) ผักเผ็ด(ภาคเหนือ) อึ้งฮวยเกี้ย อึ้งฮวยเกี๊ย (จีน) ไม้ล้มลุกอาย...

 • ค้อน.png
  สมุนไพรหญ้าค้อนกลาง หญ้าค้อนกลางSphaeranthus africanus Linn.บางถิ่นเรียกหญ้าค้อนกลาง (อยุธยา) การบูร (ราชบุรี) ผักคราดหัวแหวน (ปัตตานี) ระงับ (สุพรรณบุรี) สาบแร้ง (สุโขทัย) สุแบ (ม...

 • 515358536_m.jpg
  สมุนไพรสะพ้านก้น สะพ้านก้นSiegesbeckia orientalis Linn.บางถิ่นเรียกสะพ้านก้น หญ้าผมยุ่ง หญ้าเยี่ยวหมู (เชียงใหม่) ก้นจ้ำน้อย (นครราชสีมา). ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี สูงถึง 1.5 ม. แตกกิ่...

 • ขู่.png
  สมุนไพรขลู่ ขลู่Pluchea indica (Linn.) Less.บางถิ่นเรียกขลู่(ภาคกลาง) ขลู (ภาคใต้) หนวดงั่ว หนวดงิ้ว หนาดงัว หนาดวัว (อุดรธานี) หล่วงไซ (แต้จิ๋ว) หลวนซี (จีนกลาง) ไม้กึ่งพุ่งสูง 0...

 • ขี้ไก่ย่าน.png
  สมุนไพรขี้ไก่ย่าน ขี้ไก่ย่านMikania cordata (Burm.f.) B.L. Robinsonขี้ไก่ย่าน (สงขลา) ไม้ล้มลุกเลื้อย ลำต้นเป็นสัน สูงถึง 7 ม. ขนเกลี้ยง หรือ มีขนนุ่มเล็กน้อย. ใบ ออกตรงข้ามกัน รู...

 • ผักกาดหอม.png
  สมุนไพรผักกาดหอม ผักกาดหอมLactuca sativa Linn.บางถิ่นเรียกผักกาดหอม ผักสลัด (ภาคกลาง) ผักกาดปี (ภาคเหนือ) พังฉ่าย (จีน). ไม้ล้มลุกอายุสองปี ลำต้นตั้งตรง สูงถึง 1 ม. เกลี้ยง. ใบ ไม่...

 • ตะไคร้.png
  สมุนไพรตะไคร้ ชื่อพื้นเมืองอื่นคาหอม (เงี้ยว – แม่ฮ่องสอน) ห่อวอตะโป่ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน) จะไคร (ภาคเหนือ)ตะไคร้(ภาคกลาง) เหลอะเกรย เชิดเกรย (เขมร – สุรินทร์) หัวสิงไค (เขมร –...

 • ช้าพลู.png
  สมุนไพรช้าพลู ชื่อพื้นเมืองอื่นผักปูนา ผักพลูนก พลูลิง (ภาคเหนือ) เย่เท้ย (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน)ช้าพลู(ภาคกลาง) นมวา (ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์Piper sarmentosum Roxb.ชื่อวงศ์P...

 • กระเพรา.png
  สมุนไพรกะเพรา ชื่อพื้นเมืองอื่นห่อกวอซู ห่อตูปลู (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน) อิ่มคิมหลำ (เงี้ยว – แม่ฮ่องสอน) ก้อมก้อ ก้อมก้อดง (เชียงใหม่)กะเพรากะเพราขน กะเพราขาว กะเพราแดง (ภาคกลาง)...

 • หญ้าหนวดแมว.png
  หญ้าหนวดแมว ชื่อพื้นเมืองอื่นพยับเมฆ (กรุงเทพฯ)หญ้าหนวดแมว(ทั่วไป) อีตู่ดง (เพชรบูรณ์) บางรักป่า (ประจวบคีรีขันธ์)ชื่อวิทยาศาสตร์Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. Orthosiphon gran...

 • มะเขือขื่น.png
  มะเขือขื่น ชื่อพื้นเมืองอื่นมะเขือแจ้ มะเขือคำ มะเขือคางกบ มะเขือขันคำ (ภาคเหนือ) มะเขือแจ้ดิน (เชียงใหม่) มังคิเก่ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน)มะเขือขื่นมะเขือเปราะ มะเขือเสวย (ภาคกลา...

 • คาวทอง.png
  ผักพลูคาว ชื่อพื้นเมืองอื่นผักก้านตอง (แม่ฮ่องสอน) ผักเข้าตอง ผักคาวตอง (ภาคเหนือ)พลูคาวผักคาวทอง พลูแก (ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์Houttuynia cordata Thumb.ชื่อวงศ์...

 • กาแฟ.png
  กาแฟ ชื่อพื้นเมืองอื่นกาแฟ(ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์Coffea canephora Pierre ex A.Froehnerชื่อพ้องCoffea robusta L.ชื่อวงศ์RUBIACEAEชื่อสามัญRobusta coffee. ลักษณะทั่วไปทางพฤกษศาสตร์ ...

 • ดอกกระดาษ.png
  สมุนไพรดอกกระดาด ดอกกระดาดHelichrysum bracteatum(Vent.) Andr.บางถิ่นเรียกดอกกระดาด (ทั่วไป) บานไม่รู้โรย (ภาคกลาง). ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี ลำต้นตรง สูง 0.6-1.20 ม. ค่อนข้างเป็นทรงกระ...

 • ทานตะวัน.png
  สมุนไพรทานตะวัน ทานตะวันHelianthus annus Linn.บางถิ่นเรียกว่า ทานตะวันบัวทอง (ภาคเหนือ) ชอนตะวัน (ภาคกลาง). ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี สูง 1-4 ม. ลำต้นตั้งตรง แข็งแรง มีขนสากแข็ง. ใบ ออก...

 • กาบกด.png
  สมุนไพรผักกาบกด ผักกาบกดGynura pseudo-china (Linn.) DC.บางถิ่นเรียกผักกาบกด (เพชรบูรณ์) คำโคก (ขอนแก่น เลย) ผักกาดดง (เลย) ผักกาดดิน (แม่ฮ่องสอน) ผักกาดนกเขา (สุราษฎร์ธานี) หนาดแห้...

 • ประคำดีควาย.png
  สมุนไพรประคำดีควาย ประคำดีควายGynura procumbens (Lour.) Merr.บางถิ่นเรียนประคำดีควาย มะคำดีควย (ปัตตานี) มุแมงสัง (ชุมพร). ไม้ล้มลุกลำต้นเลื้อยพัน หรือ ทอดนอนแล้วชูขึ้น หรือ เลื้อ...

 • Grangea_maderaspatana2.jpg
  สมุนไพรพญามุตติ พญามุตติGrangea maderaspatana (Linn.) Poir.บางถิ่นเรียกพญามุตติ (สุพรรณบุรี) หญ้าจามหลวง (เชียงใหม่) ไม้ล้มลุก อายุหนึ่งปี แตกกิ่งก้านมากที่โคนต้น ลำต้นชูขึ้น สูง 1...

 • 14.png
  สมุนไพรสันพร้าหอม สันพร้าหอมEupatorium stoechadosmum Hanceบางถิ่นเรียกสันพร้าหอม (ภาคกลาง) หญ้าเสือหมอบ (สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี) เกี๋ยงพาใย (ภาคเหนือ)ซะเป มอกพา หญ้าลั่งพั้ง ...

 • สาบเสือ.png
  สมุนไพรสาบเสือ สาบเสือEupatorium odoratum Linn.บางถิ่นเรียกสาบเสือ (ทั่วไป) ช้าผักคราด, ยี่สุ่นเถื่อน (สุราษฎร์ธานี) ชิโพกวย, ไช้ปู่กอ เซโพกวย, บ่อโส่, เพาะจีแค (กระเหรี่ยง-แม่ฮ่อง...

 • ผักบุ้งร่วม.png
  สมุนไพรผักบุ้งร่วม ผักบุ้งร่วมEnydra fluctuans Lour.บางถิ่นเรียกผักบุ้งร่วม (ภาคกลาง) กาล่อ (มาเลย์-ปัตตานี) ผักดีเหยียน (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ผักบุ้งปลิง ผักแป๋ง (เชียงใหม่). ไม้ล้ม...

 • หางปลาช่อน.png
  สมุนไพรหางปลาช่อน หางปลาช่อนEmilia sonchifolia (Linn.) DC.บางถิ่นเรียกหางปลาช่อน (ภาคกลาง) ผักแดง (เลย) ผักบั้ง (ลำปาง) เฮียะเออัง (จีน). ไม้ล้มลุก อายุหนึ่งปี ลำต้นสูง 25-45 ซม. ข...

 • โด่ๆม่รูเล้ม.png
  สมุนไพรโด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้มElphantopus scaber Linn.บางถิ่นเรียนโด่ไม่รู้ล้ม (ภาคกลาง) ขี้ไฟนกคุ่ม (เลย) คิงไฟนกคุ่ม (ชัยภูมิ) เคยโป้ หญ้าไก่นกคุ่ม หญ้าปราบ หญ้าสามสิบสองหาบ หน...

 • กะเม็ง.png
  สมุนไพรกะเม็ง กะเม็งEclipta prostrata Linn.บางถิ่นเรียกว่ากะเม็ง กะเม็งตัวเมีย (ภาคกลาง) บั้งกีเช้า (จีน) หญ้าสับ ฮ่อมเกี่ยว (ภาคเหนือ). ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี ลำต้นตั้งตรง สูง 10-80...

 • ชีดอย.png
  สมุนไพรผักชีดอย ผักชีดอยDichrocephala integrifolia (Linn.f) O. Kuntze;ชื่อพ้องD. latifolia (Lamk.) DC.บางถิ่นเรียกผักชีดอย (เชียงใหม่) สาบแฮ้ง แฮ้งของ (เพชรบูรณ์) ไม้ล้มลุกอายุหนึ่...

 • รักเร่.png
  สมุนไพรรักเร่ รักเร่Dahlia pinnata Cavanilles รักเร่ (ภาคกลาง) ไม้ล้มลุกมีหัวใต้ดิน ลำต้นตรง สูง 0.40-3.0 ม. เกลี้ยง หรือ ค่อนข้างเกลี้ยง. ใบ ออกตรงข้ามกัน เป็นใบช่อชั้นเดียว บางที...

 • แอหนัง.png
  สมุนไพรแอหนัง แอหนังCrossostephium chinense (Linn.) Makinoบางถิ่นเรียกแอหนัง ปากหลาน (กรุงเทพฯ) เล่านั่งฮวย (จีน) ไม้พุ่มสูง 10-30 ซม. ลำต้นแตกกิ่งก้านใกล้ผิวดิน. ใบ ดกและมีแผลใบใ...

 • เบญจมาศ.png
  สมุนไพรเบญจมาศ เบญจมาศChrysanthemum morifolium Ramat.บางถิ่นเรียกเบญจมาศ เบญจมาศหนู (ภาคกลาง) เก็กฮวย (จีน) ดอกขี้ไก่ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน). ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 30-120 ซม. มีกลิ่...

 • เบญจมาศสวน.png
  สมุนไพรเบญจมาศสวน เบญจมาศสวนChrysanthemum indicum Linn. เบญจมาศสวน (ภาคกลาง) เก๊กฮวย (จีน). ไม้ล้มลุกอายุหลายปี หรือ สองปี ลำต้นตรง เป็นร่อง ค่อนข้างเกลี้ยง. ใบ ออกเรียงสลับกัน รูป...

 • ผักตังโอ๋.png
  สมุนไพรผักตังโอ๋ ผักตังโอ๋Chrysanthemum coronarium Linn.บางถิ่นเรียกผักตังโอ๋ (ภาคกลาง) งาไซ ผักขี้ควาย (ภาคเหนือ). ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี สูง 20-60 ซม. ใบ ดก ออกเรียงสลับกัน รูปขอบข...

 • กระต่ายหมายจันทร์.png
  สมุนไพรกระต่ายจันทร์ กระต่ายจันทร์Centipida minima (Linn.) A.Br. & Ascher.บางถิ่นเรียก กระต่ายจันทร์ (กรุงเทพฯ) สาบแร้ง (ภาคกลาง) หญ้ากระจาม (สุราษฎร์ธานี) หญ้าจาม (ชุมพร) เหมื...

 • คำฝอย.png
  สมุนไพรคำฝอย คำฝอยCarthamus tinctorius Linn.บางถิ่นเรียกคำฝอย ดอกคำ (ภาคเหนือ) คำ (ทั่วไป) คำยอง (ลำปาง). ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี สูง 40-130 ซม. ลำต้นเป็นสัน เกลี้ยง. ใบ ไม่มีก้านใบ ห...

 • สตู.png
  สมุนไพรผลาญศัตรู ผลาญศัตรูCarpesium abrotanoides Linn. ผลาญศัตรู (ทั่วไป). ไม้ล้มลุกลำต้นรูปทรงกระบอก แข็ง สูง 50-100 ซม. ใบดก แตกกิ่งก้านมาก มีขนนุ่มที่ปลาย ๆ ยอด. ใบ ออกเรียงสลับ...

 • อ๊อดเตอร์.png
  สมุนไพรแอ๊สเตอร์ แอ๊สเตอร์Callistephus chinensis (Linn.) Nees แอ๊สเตอร์ (ทั่วไป) ฮังนังเก๊ก (จีน) ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี สูง 20-60 ซม. แตกกิ่งก้านมาก ใบดกหนาแน่นทางปลายยอด มีขนกระจาย...

 • ดาวเรืองฝรั่ง.png
  สมุนไพรดาวเรืองฝรั่ง ดาวเรืองฝรั่งCalendula officinalis Linn. ดาวเรืองฝรั่ง ดาวเรืองหม้อ (กรุงเทพฯ). ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี สูง 0.3-0.5 ม. มีกลิ่นหอม แตกกิ่งก้านมากที่โคนต้น. ใบ ไม่ม...

 • หนาดวัว.png
  สมุนไพรหนาดวัว หนาดวัวBlumea lacera (Burm.f.) DC. หนาดวัว (กรุงเทพฯ). ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี ลำต้นตั้งตรง สูง 40-75 ซม. ใบ ดก มีกลิ่นการบูร มีขนนุ่มยาว ใบตอนบนๆ จะเล็กกว่าใบตอนล่าง ๆ...

 • หนาดใหญ่.png
  สมุนไพรหนาดใหญ่ หนาดใหญ่Blumea balsamifera (Linn.) DC.บางถิ่นเรียก หนาดใหญ่ ใบแหลม ผักชีช้าง พิมเสน (ภาคกลาง) คำพอง หนาดหลวง (ภาคเหนือ) จะบอ (มาเลย์-ปัตตานี) ตั้งโฮงเซ้า (จีน) แน, ...

 • 1133.png
  สมุนไพรปืนนกไส้ ปืนนกไส้Bidens pilosa Linn.บางถิ่นเรียกว่าปืนนกไส้ (ภาคเหนือ) กี่นกไส้ หญ้าก้นจ้ำขาว (สระบุรี). ไม้ล้มลุกลำต้นสูง 45-50 ซม. เกลี้ยง.ใบ เป็นใบช่อยอดเดี่ยว ออกตรงข้า...

 • 22.png
  สมุนไพรก้นจ้ำ ก้นจ้ำBidens biternata (Lour.) Merr. & Sherff ex Sherff ก้นจ้ำ (นครราชสีมา). ไม้ล้มลุกสูง 20-200 ซม. ลำต้นค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยม มีขนกระจาย แตกกิ่งก้านสาขามาก. ใ...

 • ดาวกระจาย.png
  สมุนไพรดาวกระจาย ดาวกระจายBidens bipinnata Linn.บางถิ่นเรียกว่า ดาวกระจาย (ภาคกลาง) ปังกุกโคหน่วย (จีน) หญ้าแหลมนกไส้ (ภาคเหนือ). ไม้ล้มลุกสูง 25-85 ซม. ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม ตั้งตรง...

 • 1122.png
  สมุนไพรโกฐจุฬาลัมพา โกฐจุฬาลัมพาArtemisia vulgarisLinn. โกฐจุฬาลัมพา (กรุงเทพฯ). ไม้ล้มลุกลำต้นสูง 0.3-2 ม. แตกกิ่งก้านมาก มีรากที่โคนต้นติดผิวดิน มีเหง้าใต้ดิน กลิ่นหอมมาก. ใบ ออก...

 • กา.png
  สมุนไพรสาบแร้งสาบกา สาบแร้งสาบกาAgeratum conyzoides Linn.บางถิ่นเรียกสาบแร้งสาบกา หญ้าสาบแฮ้ง (เชียงใหม่) ตับเสือเหล็ก (สิงห์บุรี) เทียมแม่ฮาบ (เลย) หญ้าสาบแร้ง (ราชบุรี). ไม้ล้มลุ...

 • เยี่ยวหนู.png
  สมุนไพรเยี่ยวหมู เยี่ยวหมูAdenostemma lavenia (Linn.) O. Kuntzeบางถิ่นเรียกเยี่ยวหมู (เชียงใหม่) ลินลางเช้า (จีน). ไม้ล้มลุกสูง 30-100 ซม. ลำต้นค่อนข้างเป็นรูปทรงกระบอก เป็นสัน มีข...

 • สมุนไพรก้ามปูหลุด ก้ามปูหลุดZebrina pendula Schnizl.บางถิ่นเรียกก้ามปูหลุด (กรุงเทพฯ) ปีกแมลงสาบ. ไม้ล้มลุกสูง 30-60 ซม. ลำต้นเลื้อย ปลายชูขึ้น ขนเกลี้ยง. ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเ...

 • ว่านกาบหอยแครง.png
  สมุนไพรว่านหอยแครง ว่านหอยแครงRhoeo spathacea (Sw.) Stearnบางถิ่นเรียนว่านหอยแครง (กรุงเทพฯ). ไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอ. ใบ ค่อนข้างตั้งตรง เรียงซ้อนกันหนาแน่น มีกาบที่โคน รูปร่างคล้ายด...

 • เอื้องหิน.png
  สมุนไพรเอื้องหิน เอื้องหินPollia secundiflora (Bl.) Bakh.f.บางถิ่นเรียกเอื้องหิน (ยะลา) เอื้องดอกขาว (ตรัง). ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 40-140 ซม. ลำต้นตอนโคนเลื้อยแล้วตั้งตรง. ใบ เป็...

 • กิ้นกุ้ง.png
  สมุนไพรกินกุ้งน้อย กินกุ้งน้อยMurdannia nudiflora (Linn.) Brenan ชื่อพ้อง Aneilema nudiflora R. Br.บางถิ่นเรียกกินกุ้งน้อย (เชียงใหม่) ผักปลาบ (ทั่วไป) หญ้าเลินแดง (สุราษฎร์ธานี). ...

 • กระเทือกช้าง.png
  สมุนไพรแห้วกระต่าย แห้วกระต่ายMurdannia loureiroi (Hance) Rao & Kammathyชื่อพ้องAneilema loureiroi Hanceบางถิ่นเรียกแห้วกระต่าย (นครราชสีมา) กะเทือมช้าง (นครสวรรค์) ไม้ล้มลุกสู...

 • ผักปราบช้าง.png
  สมุนไพรผักปลาบช้าง ผักปลาบช้างFloscopa scandens Lour.บางถิ่นเรียกผักปลาบช้าง (นครศรีธรรมราช) ผักเบี๋ยว (เชียงราย) ผักปลาบ (ภาคกลาง) ผักปลาบดง หญ้าปล้องขน (นครราชสีมา) ผักปลาบดอย ผั...

 • ผักปราบ.png
  สมุนไพรผักปลาบ ผักปลาบCommelina benghalensis Linn. ผักปลาบ (ทั่วไป). ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี ลำต้นเลื้อยแล้วชูขึ้น สูง 10-30 ซม. แตกกิ่งก้านสาขามาก มีขนนุ่ม. ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงส...

 • Untitled-3.png
  สมุนไพรขี้อ้าย ขี้อ้ายTerminalia triptera Stapf.ชื่อพ้องT. nigrovenulosa pierre ex Laness.บางถิ่นเรียกขี้อ้าย หานกราย (ราชบุรี) กำจาย (เชียงใหม่); กำจำ (ภาคใต้) คำเจ้า ปู่เจ้า ปู่เ...

 • 11-4.png
  สมุนไพรตะแบกเลือด ตะแบกเลือดTerminalia mucronata Craib & Hutchinsonชื่อพ้องT. corticosa Pierre ex Laness.บางถิ่นเรียกตะแบกเลือด (ภาคตะวันตกเฉียงใต้) โคะกาง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่...

 • 11-3.png
  สมุนไพรสมอไทย สมอไทยTerminalia chebula Retz.บางถิ่นเรียก สมอไทย สมออัพยา (ภาคกลาง) ม่าแน่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) หมากแน่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน). ไม้ต้น ขนาดใหญ่สูง 20-35 ม. ผลัดใบ...

 • หูกวาง.png
  สมุนไพรหูกวาง หูกวางTerminalia catappa Linn.บางถิ่นเรียกหูกวาง (ภาคกลาง) โคน (นราธิวาส) ดัดมือ ตัดมือ (ตรัง) ตาบัง (พิษณุโลก, สตูล) ตาแปห์ (มาเลย์-นราธิวาส) หลุมบัง (สุราษฎร์ธานี)....

 • สกุณี.png
  สมุนไพรสกุณี สกุณีTerminalia calamansanai (Blanco) Rolfeบางถิ่นเรียกสกุณี สัตคุณี (ราชบุรี) ขี้มอด (นครปฐม) ตาโหลน (สตูล) ตีนนก (จันทบุรี ตราด) ประคำขี้ควาย (ภาคใต้) เปียแคร้ (เขมร...

 • สมอ.png
  สมุนไพรสมอพิเภก สมอพิเภกTerminalia bellirica (Gaerth.) Roxb.บางถิ่นเรียกว่าสมอพิเภกสมอแหน (ภาคกลาง) ซิบะคู่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) ลัน (เชียงราย) สะคู้ (กะเหร