สมุนไพรว่านหอยแครง

สมุนไพรว่านหอยแครง

ว่านหอยแครง Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn
บางถิ่นเรียน ว่านหอยแครง (กรุงเทพฯ).

       ไม้ล้มลุก ขึ้นเป็นกอ. ใบ ค่อนข้างตั้งตรง เรียงซ้อนกันหนาแน่น มีกาบที่โคน รูปร่างคล้ายดาบ กว้างประมาณ 3.5-5 ซม. ยาวถึง 45 ซม. ด้านล่างสีม่วงเห็นชัด. ดอก ออกเป็นช่อที่โคนใบ มีใบประดับขนาดใหญ่ รูปเรือ กว้าง 2-4 ซม. ยาว 3.5-4 ซม. ดอกสีขาว ขนาดเล็ก กลีบรองกลีบดอกมี 3 กลีบ รูปหอกแกมรูปไข่ คล้ายกลีบดอก กลีบดอกมี 3 กลีบ แยกจากกันเป็นอิสระ เกสรผู้มี 6 อัน ค่อนข้างเท่ากัน อับเรณูมี 2 พู รังไข่มี 1 ช่อง ไข่อ่อนมี 1 ใบ. ผล แห้ง รูปไข่ กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 3.5 มม. เกลี้ยง หรือ มีขนนุ่มเล็กน้อย แก่แตกเป็น 3 ช่อง.

นิเวศน์วิทยา : เป็นไม้พื้นเมืองของอเมริกากลาง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ.

สรรพคุณ : ใบ  แก้เจ็บคอ ไอ กระหายน้ำ ฟกช้ำภายใน

 

รูปภาพจาก:pantip.com,baabin.com,สมุนไพร