สมุนไพรแก้วลืมวาง

สมุนไพรแก้วลืมวาง

แก้วลืมวาง Dianthus chinensis Linn.
บางถิ่นเรียก แก้วลืมวาง (เชียงใหม่) เก็งชุ้งล้อ (จีน-กรุงเทพฯ).

ไม้ล้มลุก อายุหนึ่งปี ลำต้นตั้งตรง สูง 12-45 ซม. มักแตกกิ่งก้านมาก เกลี้ยง. ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ใบแต่ละคู่มักจะเชื่อมติดกันเล็กน้อยที่โคนใบ รูปหอกแคบ กว้างไม่เกิน 1 ซม. ขอบเรียบ. ดอก ออกเดี่ยว ๆ หรือ 2-3 ดอก มีใบประดับอยู่ใต้กลีบรองกลีบดอก ขนาดอาจสั้น หรือ ยาวกว่ากลีบรองกลีบดอก กลีบรองกลีบดอก ยาว 16-24 มม. โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายกลีบแยกออกเป็นแฉกตั้งตรง 5 แฉก ปลายแหลม กลีบดอกยาว 1-25 มม. มีก้าน ขอบค่อนข้างจักเป็นซี่ฟันหยาบ ๆ สีแดง หรือ แดงและขาว มักมีแถบสีแดงเข้ม หรือ แดงดำ เกสรผู้มี 10 อัน รังไข่มี 1 ช่อง ท่อเกสรเมียมี 2 แฉก. ผล แห้ง ที่ปลายจักเป็นซี่ฟัน 4 ซี่.

นิเวศน์วิทยา : แก้วลืมวางเป็นพืชพื้นเมืองของเขตอบอุ่นตอนเหนือ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ.

สรรพคุณ : ทั้งต้น ในเกาหลีใช้แก้โรคเรื้อน แผลเปื่อย และโรคมะเร็วผิวหนัง ขับปัสสาวะ ในจีนและอินโดจีน เป็นยาขับระดู ใช้กับบาดแผลและรักษาโรคโกโนเรีย ไม่ใช้กับหญิงมีครรภ์ เพราะจะทำให้แท้ง

 

รูปภาพจาก:thongthailand.com,biogang.net,สมุนไพร