สมุนไพรหญ้าน้ำค้าง

สมุนไพรหญ้าน้ำค้าง

หญ้าน้ำค้าง Drosera indica Linn. หญ้าน้ำค้าง (ตะวันออกเฉียงเหนือ).

พืชล้มลุก ลำต้นอ่อนนอนไปตามพื้นดิน แต่ส่วนปลายตั้งตรง มักไม่แตกแขนง ยาว 5-30 ซม. ใบ เดี่ยว เรียงสลับกัน รูปยาวเรียวคล้ายใบหญ้า ยาว 2.5-7.5 ซม. ปลายใบม้วนขึ้น มีขนยาวกว่าส่วนอื่น ๆ ปลายขนเป็นตุ่ม ยาว มีเมือก ก้านใบมีขนสั้นกว่าแผ่นใบ. ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ใกล้ยอด ยาว 5-17.5 ซม. ก้านดอกยาว 0.9-1.7 ซม. ดอกบานกว้างประมาณ 0.5 ซม. กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ รูปหอก หรือ ขอบขนาน ด้านนอกมีขน ปลายขนเป็นตุ่มเล็ก ๆ กลีบดอก 3 กลีบ บาง สีม่วง ชมพู เกสรผู้ 3 อัน รังไข่แบ่งเป็น 3 ช่อง หลอดท่อรังไข่มี 3 หลอด แต่ละหลอดปลายจะแยกเป็น 2 แฉก. ผล เป็นชนิดแห้งแล้งแล้วแตก. เมล็ด รูปไข่กลับ ผิวนูนเป็นลายตาข่าย.

นิเวศน์วิทยา : พบขึ้นตามทุ่งหญ้าโล่ง ๆ และตามดินทรายที่แฉะชื้น ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้.

สรรพคุณ : ต้น ทั้งต้นเป็นยาบำรุงธาตุ ถ้านำมาหมักจะได้สารที่ใช้กัดหูด และตาปลาได้  ใบ น้ำต้มใบ กินเป็นยาแก้ตับอักเสบ บำรุงหัวใจ ขับระดู และขับพยาธิ

 

รูปภาพจาก:manager.co.th,nl.dreamstime.com