สมุนไพรสะระแหน่ญี่ปุ่น

สมุนไพรสะระแหน่ญี่ปุ่น

สะระแหน่ญี่ปุ่น Mentha arvensis L. var. piperascens Malinv.
บางถิ่นเรียกว่า สะระแหน่ญี่ปุ่น ต้นน้ำมันหม่อง มินต์ญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ)

ไม้ล้มลุก -> อายุหลายปี ต้นสูง 20-40 ซม. มีขนประปราย
ใบ -> เดี่ยว ออกตรงข้ามรูปไข่ รูปไข่ค่อนข้างแคบ หรือ รูปขอบขนาน กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 2-5 ซม. ปลายโคนสอบ ขอบจักเป็นฟันเลื่อย มีต่อมเป็นจุด ๆ และมีขนทั้งด้านบนและด้านล่าง ก้านใบยาว 3-10 มม.
ดอก -> ออกเป็นช่อกระจุกตามง่ามใบ ก้านช่อดอกสั้น ก้านดอกย่อยสั้นกว่ากลีบเลี้ยง เกลี้ยง หรือมีขนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูประฆัง ยาว 2.5-3 มม. ปลายแยกเป็นแฉกแหลม 5 แฉก มักจะมีขนยาวที่คอหลอด ที่แฉกมีขนรูปสามเหลี่ยมแคบ ๆ ปลายเรียวแหลม กลีบดอกสีขาว หรือชมพูอ่อน เชื่อมติดกันเป็นหลอดรูประฆัง ยาว 4-5 มม. ปลายหลอดแยกเป็น 4 แฉกเท่า ๆ กัน เกสรเพศผู้มี 4 อัน ก้านเกสรตรง ยาวเท่า ๆ กัน อับเรณูเป็น 2 พู เรียงขนานกัน
ผล -> ขนาดเล็ก รูปรีแบนเล็กน้อย ยาว 0.7 มม. ฐานสอบป้าน ๆ และเป็นสามเหลี่ยม


นิเวศน์วิทยา

สามารถปลูกได้ในแทบทุกภาคของประเทศ ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด ชอบน้ำมากแต่ไม่แฉะ ชอบแสงมาก อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 25º-30º­ C


ํสรรพคุณ

ใบ -> กินได้ใช้แต่งรสอาหาร เช่น ใส่ยำต่าง ๆ ใบแห้งเป็นยาฆ่าเชื้อโรคพอกแก้ปวดข้อ กินเป็นยาเย็น ขับลม บำรุงธาตุ ขับระดู ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ และบำรุงปลายประสาท สกัดให้น้ำมันมินต์มี menthol 80-90%
ทั้งต้น -> ขยี้ทาขมับ แก้ปวดศีรษะ ดมแก้ลม ทาแก้ฟกบวม กินแก้ปวดท้อง จุกเสียด แน่นเฟ้อ

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,gobotany.newenglandwild.org,สมุนไพร