การเก็บรักษาเครื่องยาสมุนไพร

การทำสมุนไพรแห้ง

การทำสมุนไพรการนำสมุนไพรที่เก็บได้มาทำให้แห้งอย่างถูกวิธีจะช่วยรักษาสมุนไพรนั้นไว้นานขึ้น ช่วยป้องกันการละลายตัวของสารประกอบ ที่มีสรรพคุณอันอาจเกิดขึ้นโดยเอนไซม์ รวมทั้งช่วยป้องกันการลุกลามของเชื้อรา การทำให้แห้งหาใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง หรือนานเป็นสัปดาห์ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด ส่วนที่ใช้ และคุณสมบัติเฉพาะของสมุนไพรนั้น วิธีทำให้แห้งอาจทำได้โดยการตากแดดโดยตรง หรือการผึ่งสมุนไพรในที่ร่ม หรือโดยการอบในตู้อบสมุนไพร โดยการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะกับชนิดและคุณสมบัติของสมุนไพรแต่ละชนิด เช่น สมุนไพรที่มีน้ำมันระเหยง่าย ควรผึ่งลมให้แห้ง ไม่ควรให้ถูกแสงแดด หรืออาจอบในตู้อบที่อุณหภูมิไม่เกิน ๓๐°ซ ส่วนสมุนไพรที่อวบน้ำ ควรหั่นเป็นชิ้นๆหรือแผ่นๆ แล้วตากแดดให้แห้ง หรืออบให้แห้งในอุณหภูมิราว ๔๐°-๖๐°

 

รูปภาพจาก:tayatfarm.com,punnawat.wikispaces.com