ประเภทเปลือกไม้

ประเภทเปลือกไม้

กรวยป่า – เปลือกต้น บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง กระเชา – เปลือกต้น แก้โรคเรื้อน ๕ ประการ
กวาวขาว – เปลือกต้น แก้พิษงู
กะทกรก – เปลือกต้น แก้แผลเน่าเปื่อย ชูกำลัง
กุ่มน้ำ – เปลือกต้น แก้สะอึก ขับลมผาย ขับเหงื่อ
ขันทองพยาบาท – เปลือกต้น แก้โรคตับพิการ แก้ประดง แก้พิษในกระดูก
ขี้หนอน – เปลือกต้น แก้หวัดคัดจมูก
ขี้เหล็ก – เปลือกต้น แก้ริดสีดวง
เข็มป่า – เปลือกต้น ฆ่าแมงคาเรืองเข้าหู
ไข่เน่า – เปลือกต้น แก้พิษตานซาง แก้ท้องเสีย แก้อุจระเป็นฟองเหม็นเปรี้ยว แก้ตานขโมย
ไข่มด – เปลือกต้น ฆ่าแมงคาเรืองเข้าหู
คงคาเดือด – เปลือกต้น แก้คัน แก้ซางตัวร้อนแก้แสบร้อนตามผิวหนัง แก้ร้อนใน ระหายน้ำ ดับพิษไข้ เจริญอาหาร แก้ไอ
คนทีเขมา – เปลือกต้น แก้ไข้ แก้ฟกบวม แก้ริดสีดวง แก้ลมเสียดแทง แก้พยาธิ
จำปา – เปลือกต้น ตั้งเสมหะในลำคอให้เกิด
ชะมดต้น – เปลือกต้น ฆ่าแมงคาเรืองเข้าหู
ตาเสือ – เปลือกต้น กล่อมเสมหะ ขับโลหิต
ทำมะง – เปลือกต้นขับลมผาย ขับลมในลำไส้ แก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้จุกเสียด
เทพทาโร – เปลือกต้น แก้ลมจุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ปวดท้อง ขับลมผาย ขับลมในลำไส้และกระเพราะอาหารให้เรอ บำรุงธาตุ
นมนาง – เปลือกต้น บำรุงน้ำนมให้บริบูรณ์
นุ่น – เปลือกต้น แก้ร้อนใน แก้ไข้
บุนนาค – เปลือกต้น กระจายหนอง
ประดู่เสน – ปุ่ม แก้ริดสีดวงทวาร
ประยงค์ป่า – ปุ่ม แก้ไข้ทั้งปวง ถอนเสมหะ แก้หอบเนื่องจากปอดพิการ แก้ไอ แก้พิษสุนัขบ้า
เปล้าน้อย – เปลือกต้น ทำให้อาหารงวด
ฝ้ายขาว – เปลือกต้น ขับโลหิตระดู ทำให้มดลูกบีบตัวอย่างแรง
พญาสัตบรรณ – เปลือกต้น แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บิด ขับไส้เดือน แก้หวัด แก้หลอดลมอักเสบ สมานลำไส้
พิกุล – เปลือกต้น แก้โรคฟัน แก้พิษโลหิต
มะพลับ – เปลือกต้น แก้กามตายด้าน
ไม่ไผ่ – ตา แก้ร้อนใน ระหายน้ำ
ไม้ไผ่เหลือง – ตา แก้สตรีตกโลหิต
โมกมัน – เปลือกต้น แก้โรคไต ฆ่าเชื้อรำมะนาด บำรุงธาตุให้เป็นปรกติ
โมกหลวง – เปลือกต้น แก้บิด บำรุงธาตุ แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ไข้จับสั่น
โลด – เปลือกต้น ขับระดูสตรี ขับลมในลำไส้ แก้แน่นจุกเสียด
สนแผง – เปลือกต้น ขับระดูขาว
สนุ่น – เปลือกต้น บำรุงหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นแรง แก้เด็กตัวร้อน แก้หวัดคัดจมูก แก้ไข้ แก้ริดสีดวงจมูก
สมอพิเภก – เปลือกต้น ขับปัสสวะ
สมี – เปลือกต้น แก้กลากเกลื้อน
สมุลแว้ง – เปลือกต้น ขับลมในลำไส้ แก้ธาตุพิการ แก้ลมวิงเวียน แก้ลมทำให้ใจสั่น แก้หวัด กำเดา ขับลมในลำไส้ แก้ธาตุพิการ
สลอดน้ำ – เปลือกต้น ขับเสมหะ
สลอกบก – เปลือกต้น แก้เสมหะในคอและอก
หมีเหม็น – เปลือกต้น แก้บิด แก้ปวดมดลูก แก้คัน แก้เจ็บแสบ
หัศคุณเทศ – เปลือกต้น แก้โลหิตในลำคอและลำไส้ให้กระจาย

 

รูปภาพจาก:pixabay.com,