ปลวก

ปลวก

ปลวกเป็นแมลงประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในอันดับไอซอปเทรา (Order isopteran) แยกไปจากมด ซึ่งจัดไว้ในอันดับไฮเมนอปเทรา (Order Hymenoptera) มีอยู่ทั่วโลก ป ๒,000 ชนิด ๒00 สกุล ๗ วงศ์ พบมากในประเทศเขตร้อน มีความชื้นสูง มีชื่อสามัญว่า termite หรือ white antปลวกอาศัยอยู่ตามพื้นดิน   ปลวกมีรูปร่างและลักษณะที่มีปากแบบกัดกินคล้ายมด แต่ต่างจากมดหลายอย่าง ปลวกมีส่วนท้องตรงที่ติดกับอกกว้างเท่ากว้างกว่าอก ซึ่งต่างจากมดตรงที่ส่วนท้องที่ติดกับอกจะคอดกิ่ว เพราะมีปล้องของส่วนท้องบริเวณเล็กกว่าอก และวงชีวิตของปลวกไม่มีระยะดักแด้เหมือนวงจรชีวิตของมด

ตัวปลวกในรังๆหนึ่ง อาจแบ่งออกเป็นได้ ๔ วรรณะ โดยมีรูปลักษณะและแตกต่างกันไป คือ วรรณะผสมพันธุ์ (หรือวรรณะกษัตริย์) วรรณะรองผสมพันธุ์ วรรณะกรรมกร  (หรือปลวกงาน) และวรรณะทหาร (หรือนักรบ)

ปลวกมักทำรังใหม่ตอนหน้าฝน โดยวรรณะผสมพันธุ์ (แมลงเม่า) จะบินออกจากรังกระจัดกระจายออกไป แล้วจับกันเป็นคู่ๆ แต่ละคู่มีตัวผู้ ๑ ตัว ตัวเมีย ๑ ตัว เมื่อจับคู่ได้แล้วก็จะบินลงสู่พื้นดิน สลัดปีกทิ้งไป ขุดรูทำโพรงเล็กๆใต้ดิน แล้วผสมพันธุ์กันในโพรงนั้น เมื่ออกไข่และฟักเป็นตัวอ่อนก็จะมีทั้งตัวพ่อและตัวแม่คอยดูแลร่วมกัน (ต่างจากมดซึ่งมีเฉพาะตัวแม่ที่คอยดูแล)

รังปลวกอาจเป็นรังง่ายๆ อยู่เหนือดิน ลางชนิดอาจมีชนิดความเป็นอยู่และการทำรังที่สลับซับซ้อนมาก ลางชนิดทำรังเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่ ในรังปลวกมีห้องแม่รังสำหรับออกไข่ ห้องเลี้ยงลูกอ่อน ห้องปลูกเชื้อราซึ่งเป็นอาหาร ตลอดจนทางหนีทีไล่สำหรับล่อศัตรูให้ไปติดอยู่ในห้องที่หาทางออกมิได้

 

รูปภาพจาก:kapook.com,rentokil.co.th