ปลิง

ปลิง

ปลิง(leech) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ส่วนใหญ่อาศัยในน้ำจืด จัดอยู่ในหมวดแอนเนลิดา ชั้นปลิง พวกที่พบอยู่ในน้ำจืดหรือที่ชื้นแฉะ คนไทยมักเรียกรวมๆว่า ปลิง เช่น ปลิงเข็ม ปลิงควาย(พบว่าเกาะและดูดเลือดควาย) ส่วนพวกที่พบอยู่บนบกเรียก ทาก
ปลิงที่พบในประเทศไทยมีหลายชนิด
จัดอยู่ในหลายวงศ์ที่สำคัญได้แก่ วงศ์ Glossipphoniidae เช่น ปลิงชนิด Paraclepsis  praedatrix(Harding) และ Placobdelloides  siamensis(Oka) และวงศ์  Hirudinidae เช่น ปลิงชนิด Hirudinaria  javanica(Wahlberg) และ Hirudinaria  manillensis(Lesson)

ชั้นปลิง

ชั้นปลิงเป็นชั้นของสัตว์ในหมวดแอนเนลิดา(หนอนปล้อง)
ซึ่งส่วนใหญ่ดำรงชีวิตแบบตัวเบียนหรือแบ่งกึ่งตัวเบียน ลำตัวแบนตอนบนและล่าง ส่วนหัวและท้ายแหลมส่วนหัวเปลี่ยนเป็นที่ดูดสำหรับเกาะติดกับเหยื่อหรือใช้เกาะติดกับพื้นเพื่อคืบคลาน ไม่มีรยางค์ ไม่มีขนแหลม ในตัวมีทั้ง ๒ เพศ มักดูดเลือดสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นอาหาร  สัตว์ในชั้นนี้ได้แก่ ปลิง ทาก ชนิดที่มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์คือปลิง

 

รูปภาพจาก:voicetv.co.th