สมุนไพรจิดอยด่วน

สมุนไพรจิดอยด่วน

จิดอยด่วน Euphorbia kerrii Craib
บางถิ่นเรียก จิดอยด่วน (ลำปาง) จิดอยด้วน (แพร่)

พืชล้มลุก -> มีเหง้า เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 ซม. ยาว 9 ซม. ลำต้นไม่แตกแขนง สูง 16-25 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 มม. เป็นร่องตามยาว เกลี้ยง.
ใบ -> เล็ก รูปรี แคบๆ ปลายแหลม กว้าง 2 มม. ยาว 3 มม. ก้านใบสั้น หูใบเล็ก.
ดอก -> ออกเป็นช่อ ไม่มีก้านช่อ ใบประดับรูปไข่แกมรูปหอก ปลายแหลม กว้าง 2.5 มม. ยาว 5 มม. ยาวกว่าใบประดับรองดอก 2 เท่า เกลี้ยง ใบประดับรองดอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 มม. เกลี้ยง มีต่อม 5 ต่อม รูปขอบขนานตามขวาง กว้างประมาณ 1 มม. ยาวประมาณ 2 มม. รังไข่รูปสามเหลี่ยมปลายแหลมเกลี้ยง มีก้านยาวประมาณ 8 มม. เกลี้ยง และงอ ท่อรังไข่ยาวประมาณ 0.5 มม. แยกเป็นแขนงยาว 1.5 มม. เกลี้ยง.
ผล -> เป็นฝักแห้ง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 มม. ยาว 6 มม. เกลี้ยง. เมล็ด ค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 มม. ผิวเป็นตุ่ม ๆ เล็ก ๆ.


นิเวศน์วิทยา

ขึ้นในป่าไผ่ เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 300 ม.


สรรพคุณ

ราก -> ใช้เบื่อปลา

สมุนไพรจิดอยด่วน

รูปภาพจาก:worldofsucculents.com,vi.wikipedia.org,สมุนไพร