สมุนไพรกำลังวัวเถลิง

สมุนไพรกำลังวัวเถลิง

กำลังวัวเถลิง Anaxagorea luzonensis A. Gray
บางถิ่นเรียกว่า กำลังวัวเถลิง ข้าววัดเถลิง (ประจวบคีรีขันธ์) ชะแมบ (ตราด) ไม้ปูน (สุราษฎร์ธานี)  จำปูน.

เป็นไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร กิ่งก้านเกลี้ยง ไม่มีขน. ใบ เดี่ยวเรียงสลับกัน รูปขอบขนาน หรือ รูปขอบขนานแกมรูปหอกกลับ ส่วนกว้างมักจะอยู่ค่อนมาทางปลายใบ ซึ่งเป็นติ่งแหลม หรือ เป็นติ่งทู่ ๆ โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ เส้นใบมี 6-8 เส้น ปลายเชื่อมต่อกันก่อนถึงขอบใบ ใบบางเรียบ ไม่มีขน ใบกว้าง 2-6 ซม. ยาว 5-15.5 ซม. ก้านใบยาว 0.7-1.2 ซม. ดอก เป็นดอกเดี่ยว ออกตรงข้ามกับใบสีเขียวอ่อน กลิ่นหอม ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม ดอกบานกว้าง 2-2.5 ซม. กลีบรองกลีบดอก 3 กลีบ รูปไข่ ปลายมน กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้น ชั้นนอก 3 กลีบ รังไข่มี 2-5 อัน บนฐานสั้น ๆ ผล อยู่บนฐานอันเดียวกัน จำนวน 2-5 ผล รูปไข่กลับ ปลายผลใหญ่ โคนเรียวแหลม ยาว 3. เมื่อผลแก่แตกด้านเดียว ภายในมีเมล็ดดำเป็นมัน 2 เมล็ด. รูปไข่กลับ ด้านหนึ่งแบนราบ ส่วนอีกด้านโค้งนูน.

นิเวศน์วิทยา พบขึ้นกระจัดกระจายอยู่ในป่าดงดิบ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ปลูกกันบ้างทางภาคใต้เป็นไม้ประดับ

สรรพคุณ เนื้อไม้ และเปลือกเป็นยาบำรุงโลหิต บำรุงธาตุ บำรุงเส้นเอ็น แก้ปวดเมื่อยร่างกาย และบำรุงกำลัง เป็นยาแก้ไข้ เนื่องจากประจำเดือนไม่ปกติ ในฟิลิปปินส์ ใช้ใบตำพอกแก้โรคปวดตามข้อ.

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,qsbg.org,สมุนไพร