สมุนไพรโกสน

สมุนไพรโกสน

โกสน Codiaeum variegatum Bl.โกสน กรีกะสม กรีสาเก โกรต๋น (ทั่วไป).

  ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. ทุกส่วนเกลี้ยง. ใบ มีรูปร่างหลายแบบ ตั้งแต่รูปขอบขนานจนถึงรูปยาวแคบ โคนใบมน หรือ แหลม ขอบใบเรียบ หรือ เป็นคลื่น ปลายใบทู่ สีเขียว หรือ ลาย; มีเส้นแขนงใบประมาณ 10 คู่ ก้านใบยาว 3-5 ซม. ดอก เล็ก ๆ ออกเป็นช่อยาวที่ยอด และตามง่ามใบ ช่อยาว 10-20 ซม. มีดอกจำนวนมาก ดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน. ดอกเพศผู้ กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ ยาวประมาณ 1.5 มม. กลม กลีบดอก 5 กลีบ กว้างมากกว่ายาว ที่มีฐานมีต่อม 5 ต่อมล เกสรผู้ 30 อัน. ดอกเพศเมีย มีกลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่แกมสามเหลี่ยม มีขนาดไม่เท่ากัน ยาว 1-2 มม. โคนเชื่อมติดกัน ไม่มีกลีบดอก ที่ฐานมีเนื้อเป็นรูปวงแหวนล้อมรอบรังไข่ รังไข่รูปไข่ ปลายแหลม เกลี้ยง ท่อรังไข่แยกเป็น 3 อัน ม้วนออก ภายในมี 3 ช่อง. ผล เป็นชนิดแก่แล้วแห้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 9 มม. ยาว 1 มม. สีขาว. เมล็ด ยาวประมาณ 6 มม.

นิเวศน์วิทยา : ปลูกกันทั่วไปเป็นไม้ประดับ.

สรรพคุณ : ใบ ตำพอกท้องเด็ก แก้โรคระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ

 

รูปภาพจาก:prayod.com,www.aroka108.com,