สมุนไพรเสน่ห์จันทน์แดง

สมุนไพรเสน่ห์จันทน์แดง

เสน่ห์จันทน์แดง (Homalomena rubescens Kunth)
บางถิ่นเรียก เสน่ห์จันทน์แดง (กรุงเทพฯ)

เป็นไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน สูงประมาณ 100 ซม. กว้าง 2.5-5 ซม. ใบ รูปหัวใจ หรือ รูปหัวลูกศร กว้าง 10-20 ซม. ยาว 15-30 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ โคนใบเว้าลึกเป็นรูปหัวใจ ใบสีเขียว เส้นใบสีแดง เรียงขนานกันจากเส้นกลางใบถึงขอบใบ ก้านใบสีแดง ยาวกว่าแผ่นใบ โคนก้านใบเป็นกาบ ดอก ออกเป็นช่อ ลักษณะเป็นแท่งกลมยาว มีหลายช่อ ก้านช่อดอกยาว 7.5-10 อวบ ดอกเพศผู้อยู่ตอนบน ดอกเพศเมียอยู่ตอนล่าง มีกาบสีแดงรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 7.5 ซม. โอบหุ้มอยู่ ผล เป็นผลสดเนื้อนุ่ม ขนาดเล็ก

นิเวศน์วิทยา : ชอบขึ้นในที่ชื้น.

สรรพคุณ : ทั้งต้น ใช้เป็นยาพิษ เหง้า ใช้เป็นยาภายนอกทาแก้โรคไขข้ออักเสบ ใบ ใช้รักษาแผล เป็นพิษ

 

รูปภาพจาก:nanagarden.com,panmai.com,สมุนไพร