สุรา

สุรา

สุรา หรือเหล้าเป็นของเหลวที่มีองค์ประกอบหลักเป็นอัลกอฮอล์ (alcohol) ประเภทเอทานอล(ethanol) ได้จากการหมักธัญพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าวเจ้า (rice) และข้าวบาร์เลย์(barley) กากน้ำตาล(molasses) หรือผลไม้ที่มีรสหวาน เช่น องุ่น ด้วยยีสต์ (brewer’s yeast) ในเวลาที่เหมาะสม ที่เรียกโซดาเพราะเป็นของที่ดื่มแล้วทำให้ เกิดความมึนเมา มีความกล้าหาญมากขึ้น กล้าทำในสิ่งที่ปกติไม่กล้าทำ ดังคำ สุรา ที่แปลว่า กล้าหาญ

ตำราสรรพคุณยาโบราณว่า มีรสเมา  มีสรรพคุณกระทุ้งพิษ ขับเลือดลม เมื่อใช้เป็นกระสัยจะทำให้อยากเเล่นเร็ว ใน ตำราพระโอสถพระนารายณ์ ยาขนานที่ ๑๒ ,๒๓, ๔๓, ๕๘, ๖๒, และ ๖๓ ใช้สุราเป็นน้ำกระสายยา เช่นยาขนานที่ ๖๒ “ยาทรงเขี่ย”และยาขนานที่ ๖๓ “ยาแก้ฝีที่เต้านมของสตรี”  ซึ่งเป็นไปได้ว่าคือมะเร็งเต้านมให้รู้จักกันในปัจจุบัน ดังนี้

ยาทรงเขี่ย ให้เอาโหราเดือยไก่ โหราอำมฤตย์ โหราอำมิคสิงคลี โหราบอน โหราเท้าสุนักข์ โหราเขากระบือ โหรากลม โกฎกัตรา ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู พริกหอม พริกหาง พริกล่อน ดีปลี มหาหิงคุ์ ดินประสิวขาว หอมแดง ชาตรี ยาทั้งนี้สิ่งละเฟื้อง ฝิ่น ฝสลึง ๑ ทองคำเปลว ๑๐ แผ่น มะนาวเป็นน้ำกระสายบดทำแท่ง ตากในร่ม ฝนด้วยน้ำมะนาว น้ำท่าเมื่อเขี่ยแล้วนั้น ถืงเป็นฝีฟกทูมเมียขึ้นเป็นเม็ดเป็นเบาเป็นปมก็หาย ถ้าเปนไข้จับ ให้สับกระหม่อมต้นคอทาหาย แก้ลมขึ้นสูงด้วย ถ้างูพิศม์ ตะขาบ แมงป่องขบ ฝนด้วยน้ำมะนาวก็ได้ สุราก็ได้ ทั้งกินทั้งทา หายฯสตรีเป็นฝีที่นม เจ็บปวดมีพิศม์หนักก็ดี เอายานิสัยในลูกสับปะรด แล้วสุมไฟให้สับปะรดสุก จึงเอายาฝนด้วยสุรา ทาแก้พิศม์ฝีหายแล ท่านมีค่าไว้แท่งละบาททอง ด้วยสรรพยาหายากแลฯ

คำ alcohol นั้น ในภาษาไทยควรใช้ “อัลกอฮอล์” ไม่ควรเป็น”แอลกอฮอล์” ดังที่เรียกติดปากกันอยู่ทุกวันนี้

คำว่า al  (อ่าน อัล) เป็นคำนำหน้าคำนามในภาษาอาหรับ ตรงกับคำ the ในภาษาอังกฤษ เช่น alcohol คือ the cohol (คำนี้โบราณไทยเคยเรียกเพียง “กอฮอล์”)alkali คือ the kali ที่เรียกกันว่า อัลคาไล (ด่าง) หรือ altai (ชื่อเทือกเขาที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คือ) ก็คือ The Tai หรือไท (ไต) เหล้าที่ได้จากการกลั่นธัญพืชที่หมักด้วยยีสต์ เรียก (whisky) เหล้าที่ได้จากการกลั่นน้ำตาลที่ หมักด้วยยีสต์ เรียก เหล้าขาว เหล้าที่ได้จากการกลั่นน้ำองุ่นที่หมักด้วยยีสต์ เรียก บรั่นดี (brandy) ส่วนสุราหรือเหล้าที่ใช้เป็นยาเป็นน้ำกระสายยานั้น โดยทั่วไปมักใช้เหล้าขาว แต่ทั้งพี่รัญดีก็ใช้ได้ แต่ราคาแพงกว่ามาก

 

รูปภาพจาก: YouTube,blogspot.com