สมุนไพรมะปราง

สมุนไพรมะปราง

มะปราง (Bouea macrophylla Griff.)
บางถิ่นเรียก มะปราง (ปัตตานี)

เป็นไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบรูปกลม เปลือกเป็นร่อง สีเทาอมน้ำตาลอ่อน. ใบ ออกตรงข้ามกัน รูปหอก หรือ รูปยาวรี ปลายใบเป็นติ่งแหลมทู่ๆ ใบยาว 10-20 ซม. ก้านใบยาว 1-2 ซม. ดอก ออกเป็นช่อกระจาย ยาว 5-12 ซม. สีเหลือง มักจะออกจากข้างหลังไป กลีบรองกลีบดอก และกลีบดอก มี 3-5 กลีบ. ผล รูปรี ยาว 3.5-5 ซม. สีเหลืองถึงสีส้ม ภายในมีเมล็ด 1 เมล็ด

นิเวศน์วิทยา มะปรางขึ้นในป่าดงดิบ และปลูกเป็นไม้ผล

สรรพคุณ  ผลรับประทานได้เป็นผลไม้ รากมะปรางเป็นสมุนไพร รสเย็น. แพทย์แผนโบราณของไทย ใช้รากเป็นยาถอนพิษไข้ พิษสำแดง แก้ไข้กลับไข้ซ้ำ และไข้มีพิษร้อน

 

รูปภาพจาก:muslimvoicetv.com,pantips.com