สมุนไพรผักเบี้ย

สมุนไพรผักเบี้ย 

ผักเบี้ย (Trianthema triquetra) Rottl. Ex Willd.
บางถิ่นเรียก พรมมิ พรมมิแดง ผักเบี้ย (ภาคกลาง) อุยลักก๊วยโซ๊ะ อือล้งไฉ่ (จีน).

เป็นไม้ล้มลุก ต้นเตี้ย แตกแขนงกิ่งก้านตรงบริเวณโคนต้น กิ่งที่แตกออกมานั้นมักจะทอดเลื้อยไปกับพื้นดิน ยาว 20-60 ซม. ลำต้น กลม สีเขียว และมักจะแต้มด้วยสีม่วงแดง ใบ ออกตรงข้ามกัน ใบกว้าง 0.05-0.2 ซม. ยาว 0.15-0.7 ซม. ก้านใบสั้น หรือ ไม่มีก้านใบ โคนก้านใบแผ่ออกเป็นกาบ ดอก ออกตรงง่ามใบเป็นกระจุก ๆ ละ 2-6 ดอก ก้านดอกสั้น หรือ ไม่มีก้านดอก กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรผู้มี 5 อันอยู่สลับกับกลีบดอก ผล เป็นฝักขนาดเล็ก ยาวประมาณ 3 มม. มีเมล็ด 2 เมล็ด รูปไต สีดำ

นิเวศน์วิทยา พบขึ้นตามดินปนทรายทั่วไป.

สรรพคุณ แพทย์แผนโบราณของไทย ใช้ใบขับเสมหะ ดอกแก้โลหิตประจำเดือนที่จางใส ต้นมีรสเย็น ขมเล็กน้อย เป็นยาขับโลหิต ใช้ดับพิษไข้หัว เช่น ฝีดาษ แก้ไข แก้ร้อนใน กระหายน้ำ โดยมากใช้ปรุงเป็นยาเขียวดับพิษร้อนทั้งปวง

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,blogspot.com,สมุนไพร