สมุนไพรลิ้นควาย

สมุนไพรลิ้นควาย

ลิ้นควาย (Hoya diversifolia Blume)
บางถิ่นเรียก ลิ้นควาย (สงขลา)

เป็นพืชที่อาศัยเกาะบนต้นไม้ ลำต้นใหญ่ มีรากออกตามข้อและลำต้น มีน้ำยางสีขาว.ใบ เดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน รูปไข่กลับค่อนข้างป้อม หรือ รูปรี ปลายใบกลม หรือ เป็นติ่งแหลมเล็ก ๆ โคนใบแหลม หรือ กลม กว้าง 4-6 ซม. ยาว 4.5-10 ซม. เนื้อใบหนา ขอบใบม้วนลง เส้นใบเห็นไม่ชัด ก้านใบยาว 4-13 มม ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ก้านช่อและก้านดอกใหญ่ มีขน ก้านช่อยาว 0.6-4 ซม. หนามาก ก้านดอกยาวเท่า ๆ กัน 1-1.5 ซม. กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ มีขนาดเล็ก รูปรี ปลายกลีบกลม กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ดอกบานเต็มที่ กว้างประมาณ 8 มม. สีนวล หรือ ขาวอมเขียว ด้านในมีขน เส้าเกสรรูปไข่ สีชมพู หนาและสั้น ด้านกว้างหันออกข้างนอก ด้านบนเว้ามีปุ่มอยู่ตรงกลาง มุมด้านในมีเดือยสั้น ๆ สั้นกว่าปลายเกสรผู้ ผล เป็นฝักคู่ โค้งเป็นรูปเคียว กว้างประมาณ 2 ซม. ยาว 15 ซม. เปลือกหนาประมาณ 6 มม. หรือ กว่า เมล็ดยาวประมาณ 6 มม.

นิเวศน์วิทยา : เกาะบนต้นไม้ในป่าดิบชื้น ป่าพรุและตามริมแม่น้ำ

สรรพคุณ : ใบ ใช้ต้มน้ำอาบ แก้ปวดข้อ

 

รูปภาพจาก:etsy.com,สมุนไพร