สมุนไพรฝาดขาว

สมุนไพรฝาดขาว

ฝาดขาว Lumnitzera racemosa Willd.
บางถิ่นเรียก ฝาดขาว (ภาคกลาง) กะลูง (ชุมพร) ขวด (สมุทรสาคร) ฝาด (ภาคกลาง ภาคใต้) ลำแพน ลำแพนหิน (ตราด).

ไม้ต้น ขนาดเล็ก สูงถึง 8 เมตร มีลักษณะคล้ายคลึงกับฝาดแดง แต่แตกต่างตรงที่โคนต้นไม่มีรากหายใจรูปเข่า.ใบ ขึ้นกระจัดกระจายบนกิ่ง ดอก สีขาว ไม่มีก้านดอก เกสรผู้มีความยาวโดยเฉลี่ยเท่ากับความยาวของกลีบดอก.

นิเวศน์วิทยา : ขึ้นอยู่ตามป่าโกงกาง ป่าชายหาด มีการกระจายพันธุ์น้อยกว่าฝาดแดงมาก ออกดอกช่วงระยะเวลาเดียวกันกับไม้ฝาดแดง

สรรพคุณ : ลำต้น น้ำที่ได้จากการสับลำต้น ใช้ภายนอกแก้เริม หรือ งูสงวัด และโรคหิด

 

รูปภาพจาก:biogang.net,203.158.253.116:8080l,1l,สมุนไพร